Yasada Hak Hastanede Yasak!

kurtajkararHastanelerde ücretsiz, erişilebilir ve sağlıklı kürtaj hakkı için kadınlar eyleme!

Yasal bir hak olmasına rağmen, hastanelerde kürtaj yasağı devam ediyor. Birçok kamu hastanesinde normalde 10 hafta olan yasal kürtaj süresi 8 haftaya düşürülerek kürtaj giderek sınırlandırılıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde fiili olarak kürtaj yasağı devam ediyor. Kamu hastanelerinde kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara “koca izni”nin dayatılmasıyla, bekar kadınlar fişlenme endişesi taşıyarak başvurmaktan çekiniyor; doğurma baskısına maruz kalıyor. Hükümet kadınların kamu hastanelerinde kürtaj olmasını engelleyerek, güvencesiz ortamlarda kürtaj yaptırmaya zorlayarak yaşamlarını riske atıyor. Fiili kürtaj yasağına derhal son verilmelidir!

Bir Eğitim-Araştırma hastanesi olup, kadın doğum bölümü olduğu halde kürtaj yapmayan hastanelerden biri olan Taksim İlk Yardım Hastanesi dahil kamu ve özel bütün hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulmasını ve yasal sürenin 12 haftaya çıkarılmasını istiyoruz!

Ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kadınlara kürtaj hizmeti verilmesi bütün kadınların hakkıdır!

Bu taleplerimizle 3 Mayıs Cuma günü, saat 12.00’da Taksim İlk Yardım Hastahanesi’nde olacağız.

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu

Yorumlara kapalıdır.