Erkeklerden Alacaklıyız

posterler

Sosyalist Feminist Kolektif kendini örgütlerken ‘kadın emeği’ üzerine politikalar geliştirmeyi çok önemsedi. Bu nedenle Feminist Politika dergisinin Kasım 2008 tarihli ilk sayısının dosya konusu ‘Neoliberalizm, AKP ve Kadın Emeği’ oldu. Ağustos 2009 tarihli 3. sayısının dosya konusu olan ‘Ücretli Emek/Ücretsiz Emek Kıskacında Kadınlar’ ise SFK’nın üzerinde politika ürettiği özgün mücadele alanını belirledi.

14-15-16 Ağustos 2009 tarihinde Gönen’de yaptığımız 2. SFK kampının tartışma konularından biri de ‘ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadınlar’ oldu. Sonrasında da sürekliliği olan bir kadın emeği komisyonu kurulması kararı aldık.

SFK dostu kadınların da katıldığı ‘Kadın Emeği Grubu’ Şubat 2010 tarihinde, kadın emeği ile ilgili konulara yer verdiği, önce elektronik bülten olarak düşünülse de basılı olarak yayımlanan aylık Mutfak Cadıları Bültenini çıkarmaya başladı.

Mutfak Cadıları yazıları kolektif bir tartışma ve üretim sürecinden geçtikten sonra bültende imzasız olarak yayınlanıyordu. Kadınların ücretsiz/ücretli emek kıskacından çıkışının en önemli anahtarı olarak da, feminist bakış açısıyla oluşturulan sosyal haklar politikası görülüyordu.

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ kampanyası, başlangıcı ve sonu olan bir tarihsel dilime işaret etmiyor. Uzun soluklu bir kampanya biçiminde yürütmeyi anlamlı bulduğumuz bu mücadelede ‘erkeklerden alacaklıyız ve ev işlerine harcadığımız saatlerimizi, günlerimizi, yıllarımızı geri istiyoruz’ gibi bir ana başlık üzerinden yürümeye karar verdik.

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ kampanyasıyla, bugün kadınların iş, aile, sağlık gibi hayatlarının birçok alanına nüfuz eden erkek egemen sosyal politikalar üzerinden görünmeyen emeklerinin telafisini talep ediyoruz. Böylece günümüzde kadınların içinde bulundukları durumların tahlilinden hareketle feminist sosyal politika ve feminist talepler üretmeyi hedefliyoruz.

Kampanyanın başladığını ilan etmeden ve ilk eylemini örgütlemeden çıkarılan Feminist Politika 6. sayısının (Mayıs 2010) dosya konusu ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ oldu. Mutfak Cadıları Haziran 2010 bülteni de ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ teması üzerinden yazılardan oluşuyordu. Aynı dönemde ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ bildirimizi ve mini broşürümüzü de basıp dağıttık.

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ başlığıyla ilk kalabalık eylemimizi ise 6 Haziran 2010 tarihinde Galatasaray’da gerçekleştirdik.

Akçakoca’da yaptığımız 2010 yaz kampı sonrası Kadın Emeği/Mutfak Cadıları grubuna kampanya grubu da eklendi. Bu genişleyen grupla daha somut hedefler belirlemek, politik hattımızı daha netleştirmek üzere tartışmalara, toplantılara başladık. Uzun süre SFK Genel Üye toplantılarının gündem maddelerinden biri mutlaka ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ kampanyası oldu.

Aralık 2010 – Ocak 2011 aylarında ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ kampanyası faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Kampanya afişlerini çıkardık, birçok ilde sokakları afişlerle donattık. Ocak ayında İstanbul, Eskişehir ve Adana’da sokak eylemleri gerçekleştirdik.

14 Ocak 2011 tarihinde TÜSİAD’ın Çalışma Hayatında Kadın Konferansını yaptığı Çırağan Sarayı önünde eylem gerçekleştirdik.

5 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Altıyol’da kadınları ucuz ve esnek çalışmaya mahkum eden ‘torba yasa’ ya karşı bir eylem gerçekleştirdik. Bildirilerimizi sokakta dağıttık.

2011 Ilgaz kampında da ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ politikasını derinleştirmek için tartışmalar yürüttük.

2011 yılında 12-13 Kasım tarihlerinde, Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlediğimiz, “Ücretli, Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın” konulu konferansa, kadın emeği çalışmalarına sağladıkları katkılarla tanınan Heidi Hartmann, Helena Hirata, Jean Gardiner ve Gülnur Acar Savran konuşmacı olarak katıldı. Feminist Politika 12.sayısı (Kasım 2011) Kadın Emeği Konferansını özel dosya konusu yaparak geniş yer verdi.

Konferans kayıtlarını çözerek, İngilizce ve Türkçe olarak kitap haline getirdik.

Erkeklerden Alacaklıyız’ Kampanyası

Erkeklerden Alacaklıyız’ Kampanyası Genel Bilgilendirme/2010-2011

Erkeklerden Alacaklıyız Kampanyası Videosu

Feminist Politika S.6 Dosya: Erkeklerden Alacaklıyız/Mayıs-2010

Erkeklerden Alacaklıyız’ Mini Broşür Metni

Erkeklerden Alacaklıyız/6 Haziran 2010

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ Kampanyası Eylemi-Taksim/06.06.2010

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ İstanbul Eylem Çağrısı/6 Ocak 2010

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ Adana Eylem Çağrısı /6 Ocak 2010

Erkeklerden Alacaklıyız/6 Ocak 2010

Kampanya Şarkısı/6 Ocak 2010

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ Eskişehir Eylem Çağrısı/7 Ocak 2010

“Cinsiyetçi İstihdam Politikalarının Derinleştirilmesine İtirazımız Var!/14 Ocak 2011

Sosyalist Feministler TÜSİAD İle Neden Görüşmüyor?/20 Ocak 2011

Torbadan Kadınlara Düşen… /Şubat-2011

Torba Yasa’ya Esastan İtirazımız Var!/Şubat 2011

Söyleşi: ‘Erkeklerden Alacaklıyız Kampanyası’/Ağustos-2011

SFK 4.Kamp ‘Kampanya’ Gündemi/19-20-21 Ağustos 2011

SFK Kadın Emeği Konferansı Yapıldı/12-13 Kasım 2011

SFK Kadın Emeği Konferansı’nın Kitabı Çıktı!/8 Mart 2013

Yorumlara kapalıdır.