‘Erkeklerden Alacaklıyız’ Kampanyası genel bilgilendirme (2010-2011)

posterler

Sosyalist Feminist Kolektif kendini örgütlerken ‘kadın emeği’ üzerine politikaları geliştirmeyi çok önemsedi. Bu nedenle Feminist Politika dergisinin Kasım 2008 ilk sayısının dosya konusu; ‘Neoliberalizm, AKP ve Kadın Emeği’ oldu. 2009 Ağustos 3.sayısının dosya konusu olan ‘Ücretli emek/ücretsiz emek kıskacında kadınlar’ ise SFK’nın üzerinde politika ürettiği özgün mücadele alanını belirledi.

14-15-16 Ağustos 2009 tarihinde Gönen’de yapılan SFK’nin 2.kampının tartışma konularından biri de ‘ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadınlar oldu. Sonrasında da sürekliliği olan bir kadın emeği komisyonu kurulması kararı aldık.

SFK dostu kadınların da katıldığı ‘kadın emeği grubu’ Şubat 2010 tarihinde “kadın emeği” ile ilgili konulara yer verdiği, önce elektronik bülten olarak düşünülse de, basılı olarak yayımladığı, aylık Mutfak cadıları bültenini çıkarmaya başladı.

Mutfak Cadıları yazıları kolektif bir tartışma-üretim sürecinden geçtikten sonra bültende imzasız olarak yayınlanıyordu. Kadınların ücretsiz/ücretli emek kıskacından çıkışının en önemli anahtarı olarak feminist bakış açısıyla oluşturulan sosyal haklar politikası görülüyordu.

‘Erkeklerden alacaklıyız!’ kampanyası, başlangıcı ve sonu olan bir tarihsel dilime işaret etmiyor. Uzun soluklu bir kampanya biçiminde yürütmeyi anlamlı bulduğumuz bu mücadelede “erkeklerden alacaklıyız ve ev işlerine harcadığımız saatlerimizi, günlerimizi, yıllarımızı geri istiyoruz!” gibi bir ana başlık üzerinden yürümeye karar verdik.

“Erkeklerden alacaklıyız” bugün kadınların iş, aile, sağlık gibi hayatlarının birçok alanına nüfuz eden erkek egemen sosyal politikalar üzerinden görünmeyen emeklerinin telafisini talep ediyor. Böylece günümüzde kadınların içinde bulundukları durumların tahlilinden hareketle feminist sosyal politika ve feminist talepler üretmeyi hedefliyor.

Kampanyanın başladığını ilan etmeden ve ilk eylemini örgütlemeden çıkarılan Feminist Politika 6. sayısının (2010-Mayıs) dosya konusu ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ oldu. Mutfak Cadıları Haziran 2010 bülteni de ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ teması üzerinden yazılardan oluşuyordu. Aynı dönemde ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ bildirimizi ve mini broşürümüzü de basıp dağıttık.

‘Erkeklerden Alacaklıyız’ başlığıyla ilk kalabalık eylemimizi ise 6 Haziran 2010 tarihinde Galatasaray’da gerçekleştirdik.

Akçakoca’da yaptığımız 2010 yaz kampı sonrası kadın emeği-mutfak cadıları grubuna kampanya grubu da eklendi. Bu genişleyen grupla daha somut hedefler belirlemek, politik hattımızı daha netleştirmek üzere tartışmalara, toplantılara başladık. Uzun süre SFK Genel Üye toplantılarının gündem maddelerinden biri mutlaka ‘erkeklerden alacaklıyız’ kampanyası oldu.
2010 Aralık-2011 Ocak aylarında ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ kampanyası faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Kampanya afişlerini çıkardık. SFK’liler birçok ilde sokakları afişlerle donattık. Ocak ayında İstanbul, Eskişehir ve Adana’da sokak eylemleri gerçekleştirdik.

14 Ocak 2011 tarihinde TÜSİAD’ın ‘çalışma hayatında kadın konferansı’ yaptığı Çırağan Sarayı önünde eylem gerçekleştirdik.

5 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Altıyol’da kadınları ucuz ve esnek çalışmaya mahkum eden ‘torba yasa’ ya karşı bir eylem gerçekleştirdik. Bildirilerimizi sokakta dağıttık.

2011 Ilgaz kampında da ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ politikasını derinleştirmek için tartışmalar yürüttük.

2011 yılında 12-13 Kasım tarihlerinde, Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlediğimiz, “Ücretli, Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın” konulu konferansa, kadın emeği çalışmalarına sağladıkları katkılarla tanınan Heidi Hartmann, Helena Hirata, Jean Gardiner ve Gülnur Acar Savran konuşmacı olarak katıldı. Feminist Politika 12.sayısı (Kasım-2011) Kadın Emeği Konferansı’na Özel Dosya konusuolarak geniş yer verdi.

Konferans kayıtlarını çözerek, İngilizce ve Türkçe olarak kitap haline getirdik.

 

Yorumlara kapalıdır.