Son Sömürge: Kadınlar

son-smrge-kadnlarAsena Günal

 Kapitalizme dair analizlerde, alternatif olanlarında bile, kadınlar ve sömürgeler sistematik olarak dışarıda bırakılır. Mies vd.’nin çalışmasının çıkış noktasını, bu dışarıda bırakma oluşturuyor. Farklı Üçüncü Dünya örnekleri üzerinden, bu iki grubu resme dahil edip, yeni bir sosyal teori oluşturmayı amaçlayan yazarlar, sadece Üçüncü Dünya da uzun  yıllar süren deneyim ve gözlemlerinin değil, Avrupa’da kadın mücadelesinin içinde yer almalarının da kadın sorunuyla sömürge sorunu arasındaki sistematik ilişkiyi algılamalarına yaradığını belirtiyorlar. Temel amaçları, kapitalizmin yalnızca ücretli emek ve sermaye arasındaki ilişkiden ibaret olmadığını göstermek. Kapitalist sömürüdeki katmanları şu şekilde ayırıyorlar : kapitalistler, ücretli işçiler (çoğunlukla beyaz ve erkek) ve (çoğunlukla kadın) ücretsiz işçiler ev kadınları ile (kadın ve erkek) sömürgelerdeki geçim aracı üreticileri.

 Kitapta Hindistan örneği üzerinden; yaşam ve ekonominin kapitalist pazar ekonomisine daha fazla entegrasyonunun kadınların durumunu şimdiye kadar hiç de iyileştirmediği, hatta tersine, hayatta kalma şanslarını ve beşeri hayatlarını her yerde kötüleştirdiği ortaya konuyor

 Verimlileştirme ve otomasyonun giderek “özgür” proletaryayı gereksizleştirdiğinden ve ev-kadınlaşmış emeğin –yani ev işinin tipik özelliklerini taşıyan sendikalarca ya da iş hukukunca korunmayan, “çalışma” olarak değil “faaliyet” olarak kabul edilen, yalıtılmış ve örgütsüz emeğin- gittikçe artarak onun yerini aldığından bahsediliyor.Emeğin   ev-kadınlaşması, kadınlardan sahip oldukları kaynakların çalınması, sosyal ağların yıkılması ve atomize edilmeleri anlamına geliyor.

 Kitapta ayrıca, uluslararası kalkınma kuruluşlarının mutlak yoksulluğa karşı bir strateji kisvesi altında yoksulların emek kapasitesini “üretken” bir biçimde kullanma çabalarından da bahsediliyor. AKP’nin yoksulları piyasanın içine “girişimciler” olarak çekme cin fikirliliği olan  mikro krediyi bu bağlamda düşünmek.

 Mies vd.’nin kitabında kapitalizm, patriyarka ve sömürgeciliğin nasıl iç içe geçtiği, bütün karmaşıklığıyla ortaya konuyor.

Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof

Çeviren: Yıldız Temurtürkan

İletisim Yayınları, İstanbul, 2008

 

Yorumlara kapalıdır.