İktisat ve Toplumsal Cinsiyet

ktisat-ve-toplumsal-cinsiyet Toplumsal cinsiyet kavramının ana akım / ortodoks iktisat disiplinine ‘sızması’ oldukça yenidir. Çünkü iktisat, kendisini sosyal bilimlerin ‘baba’sı olarak kurgular; sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlere göre daha dirençlidir cinsiyetli analizlere. İktisat; rasyonellik, rekabet (piyasa) ve kıtlık kavramlarıyla evrensel olarak geçerli ve ‘objektif’ analizler yaptığını savunur; oysa ekonomik ve sosyal hayatın en önemli kategorisini yani ücretsiz (bakım) emeğini / toplumsal yeniden üretimi ekonomi dışına iterek kadınları görünmez kılar. Feminist iktisat, kadınların bakım emeğini görünür kılarak iktisadın sınırlarını genişletmek ister. Bu amaçla, ana akım iktisadı, konusu, kapsamı, metodolojisi ve pedagojisi açısından eleştirir. 

İktisat ve Toplumsal Cinsiyet isimli derleme kitap, bir grup akademisyenin çoğunlukla kolektif çalışmalarına dayanan makalelerden oluşuyor. Kitaptaki makalelerin bir bölümü feminist iktisadın felsefi ve metodolojik analizlerine yer verirken; bir kısmı ise iş gücü piyasasındaki cinsiyetçi ayrımcılıktan kadın-teknoloji ilişkisine uzanan saha araştırmalarına dayanarak, kadın deneyimlerini ortaya koyuyor. Bu yönüyle, konuyla yeni tanışan öğrenci, genç akademisyen ve meraklı okuyucuya geniş bir yelpaze sunuyor.

 

Der. Ufuk Serdaroğlu, Efil Yayınları, 2010

 

Yorumlara kapalıdır.