Bilinç Yükseltme Sohbet Notları

Bilinç Yükseltmenin Tarihi

Çin devriminden sonra kadınlar çok acı çekmiş olmalarına rağmen çok suskunlar. Kendi aralarında “acıyı söyleme” grupları kuruyorlar. “Bunu sadece ben yaşamıyorum” türünden bir farkındalık yaratılıyor.

Neden Önemlidir?

“Biz kadın olarak nasıl yaşıyoruz, hayatımızda benzer olan şeyler nelerdir?” üzerine kendi hayatın üzerinden politikayı kuruyorsun. Kendinde olan yabancılığı da kırıyorsun. Özel olanın politik olduğunu keşfediyorsun. Aynı zamanda bilinç yükseltme toplantılarında kullanılan yöntemin feminist politika yöntemi ile doğrudan ilişkisi var. Politika ve fikir tartışmalarında da benzer yöntemleri kullanmamıza da fayda sağlayacaktır.

Yöntem ve Tekniğe ilişkin Notlar

Toplumda kadının ikincil statüsüne dair kendi özel deneyimlerimizden yola çıkarak farkındalığımızı arttırmanın önemli yollarından biri olan Bilinç Yükseltme yaparken dikkat edilmesi gereken önemli konular şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Herkesin katılması kadar, 2-3 kişinin toplantının tüm zamanını işgal etmemesi de çok önemli. Bu toplantılar bir fikir tartışması olduğu için “tur dönmek” doğru olmaz, isteyen söz alabilmelidir.
 2. Gizlilik çok önemli. Grupta konuşulanların o anda ve orada kalması çok önemli. Sonrasında iki kişinin bahsi geçen konu üzerinde aralarında konuşmamaya özen göstermesi gerekir. Keza sonrasında farklı koşullar altında ikili yapılan konuşmalar, “ikimiz – siz” ayrımını perçinler.
 3. Farklı ortamlarda karşılaştığımızda da duyduklarımız üzerinden ötekileştirme yapmamalıyız.
 4. Birbirimize saygı duymak önemli. Birbirimizin heyecanını ketlemeden konuşmak, birbirimizin konuşma şevkini kırmamak önemli. Elbette bir arkadaşımız anlatırken diğerleri de kendine ait birşeyler keşfediyor olacaklardır. Bu durumun üzerimizde yarattığı bir heyecan ve çoşku olur ancak yine de konuşulurken/ dinlerken dilimizi, yüz ifademizi, tepkilerimizi ve bedenimizi doğru kullanmak çok önemli.
 5. Konuşurken birbirimizi güçlendirmek, cesaretlendirmek ve cesaret kırmamak çok önemli.
 6. Herkesin açık olması önemli. Birbirimize zaman tanımakta önemli. Belirli dirençlere sahip kişiler olabilir ve bu kişilerin açılması zaman alabilir. Ancak hiç açılmamak olmaz.
 7. Birbirimizi anlamayı öğrenmeliyiz, güvenmemek ve kapanmak önemli bir sorundur.
 8. Dinlerken kendi değer yargılarımızı geri plana atarak dinlemeliyiz. Örneğin “hadi yaa!”, “adama bak”, “bak ben olsaydim” türünden tepkisel cümleler toplantı boyunca mümkün olduğunca sarfedilmemeli.
 9. Herkesi fazlasıyla üzen acı verici olaylar karşısında, anlatan kişinin acısının paylaşılması o kişiyi güçlendirebilir.
 10. Her toplanan grup kendi yöntemini ve kurallarını kendisi belirleyebilir. Önemli olan grubun kendi ihtiyacıdır.
 11. Toplantı süresince toplantıdaki bir kişiyle ayrıca paralel biçimde konuşarak ya da göz teması ile haberleşmek mümkün olduğunca kaçınmamız gereken davranışlar. Bu tür durumlar karşısında rahatsız olan kişi rahatsızlığını anında dile getirmeli ve konuşmalı.
 12. Bu toplantıların çıkış noktası son derece politiktir. Bu konuda rahat ve açık olmak gerekir. Psikoterapiye ihtiyaç duyan arkadaşlar, bu toplantıyı terapi yerine koymamalıdır. Buna izin verilmemesi gerekir çünkü ikisi aynı şey değil.
 13. İlk toplantıda herkesin bilinç yükseltme toplantılarından beklentisini anlatması önemli.
 14. Toplantılar için bir period belirlemek ve uymak önemli. Bir bitiş süresi konması önemli. Başlangıçta belirlenen period’a mutlaka uyulması gerekir. Örneğin haftada bir ya da 15 günde bir 6 ay – 8 ay süreli. 6 aydan kısa olmaması tavsiye edilir çünkü daha zor ve yavaş konuşmaya başlayacak olan kişilere zaman tanımak gerekecektir.
 15. Toplantının ucunu açık yapmak verimin düşmesine neden olur, bu nedenle başlangıç ve bitiş saatlerini de belirlemek önemli.
 16. Bu tür bilinç yükseltme grupları girilen-çıkılan gruplar olmamalı, mutlaka tam toplanmalı.
 17. Ne kadar az kişi toplanırsa o kadar verimli olur ancak bir sayı vermek gerekirse en az 5 kişi, en fazla 10- 12 kişi olunabilir.
 18. Anlatının izini sürmek ve konuşulması gereken konuları hep birlikte netleştirmek önemlidir.
 19. Grup razı gelirse başlangıçta gruplara bir süreliğine daha önce bilinç yükseltme çalışmasına katılmış kadın arkadaşlar katılabilir. Bir süre sonra bu kişilerden devam etmek istemeyenler çekilebilirler.
 20. Toplantıları fazla dağılmadan toparlamak ve toplantıyı yüksek motivasyon ile terketmek önemli. Paylaşılan deneyim ne kadar üzücü olursa olsun, ara vermek gibi bazı yöntemlerle toparlanmak önemli. Ayrılırken acı veren olayın aynı zamanda hafiflemesi önemli.
 21. Her toplantı sonunda mutlaka bir geri bildirim yapılmalı. Herkes kendisini nasıl hissettiğini anlatmalı.

 

Yorumlara kapalıdır.