Yaşasın 1 Mayıs!

1-mayis-dugun-ve-miting-084-001

Erkek egemenliğine, kapitalizme, heteroseksizme ve militarizme karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız!

Bu yıl da “Feministler” pankartıyla yürüyoruz. İstanbul’da Taksim’e Şişhane yönünden giriyoruz. Saat 9.00’da Şişhane’de buluşuyoruz.

1 Mayıs işçi sınıfının ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü… Sömürüye, ezilmeye, yoksulluğa isyanın haykırıldığı gün! Biz feministler, evdeki görünmeyen emeği görünür kılmak; cinsiyeti ve cinsel yönelimi nedeniyle ezilen, ayrımcılığa uğrayan, aşağılanan, hor görülen, tecavüz edilen, öldürülen, ezilenlerin de ezileni kadınların sesini duyurmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

Ev işi yapmak da ucuz emek olmak da istemiyoruz

Ev dışında ücretli çalıştığımızda daha fazla sömürülmemiz, daha düşük ücretli, niteliksiz, güvencesiz işlerde istihdam edilmemiz, esnek, kayıt dışı ve kesintili çalışmaya zorlanmamız, çalışırken erkekler tarafından tacize ve baskıya maruz kalmamız tek başına kapitalist sömürünün gereği veya sonucu değildir.

Yemek yapmaktan çocuk bakımına, ev temizliğinden hasta ve yaşlı bakımına kadar bir dizi yorucu ve usandırıcı işin kadınların sorumluluğunda olmasını da sadece patronların çıkarlarıyla özdeşleştiremeyiz.

Biz kadınlara dayatılan bu koşullar, ancak erkek egemenliği tahliliyle anlaşılabilir

Aile değil kadınız!

1 Mayıs’ta emeğimiz için alanlardayız!

Evdeki erkeklere daha iyi hizmet etmemiz için daha kötü eğitim alıyoruz. Cinsiyetçi işbölümüne uygun, sırtımıza yüklenen ev işlerinin uzantısı niteliğindeki mesleklerde çalışmaya zorlanıyoruz. Her gün hem evde hem işte çalışmak zorunda kalırken, babaların, erkek kardeşlerin, kocaların dayağına, tacizine, tecavüzüne maruz kalıyor ,direndiğimizdeyse öldürülüyoruz.

Kadınların ezilenlerin de ezileni olmasından beslenen kapitalist patriyarkaya karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız!

1 Mayıs’ta kadın düşmanı AKP hükümetine,

Kadın sözünü aileden ayırmadan kuranlara ve yasalaştıranlara,

Sermayenin ve AKP hükümetinin neo-liberal saldırılarıyla daraltılan ücretli-ücretsiz emek kıskacına,

Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine,

Erkeklere ve erkek egemenliğine,

İşçi sınıfı ve bütün emekçilerin sömürülmesine,

Biseksüel, lezbiyen ve transların görünmez olmaya zorlanmasına,

Nefret ve trans cinayetlerine,

4+4+4’le güçlenen cinsiyetçi eğitim sistemine,

Sendikalarda, partilerde ve meslek örgütlerinde kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete,

Militarizme ve Kürt sorunundaki çözümsüzlüğe karşı taleplerimizi haykırmak, mücadele içinde kadınları görmeyen toplumsal muhalefete sesimizi duyurmak için alanlardayız.

Kadın dayanışmasının sesini duyurmak ve patriyarkal kapitalizme karşı feminist mücadelenin haklı taleplerini yükseltmek için hep birlikte 1 mayıs alanlarına!

Yorumlara kapalıdır.