Posts Tagged ‘toplumsal yeniden üretim’

İktisat ve Toplumsal Cinsiyet

ktisat-ve-toplumsal-cinsiyet Toplumsal cinsiyet kavramının ana akım / ortodoks iktisat disiplinine ‘sızması’ oldukça yenidir. Çünkü iktisat, kendisini sosyal bilimlerin ‘baba’sı olarak kurgular; sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlere göre daha dirençlidir cinsiyetli analizlere. İktisat; rasyonellik, rekabet (piyasa) ve kıtlık kavramlarıyla evrensel olarak geçerli ve ‘objektif’ analizler yaptığını savunur; oysa ekonomik ve sosyal hayatın en önemli kategorisini yani ücretsiz (bakım) emeğini / toplumsal yeniden üretimi ekonomi dışına iterek kadınları görünmez kılar. Feminist iktisat, kadınların bakım emeğini görünür kılarak iktisadın sınırlarını genişletmek ister. Bu amaçla, ana akım iktisadı, konusu, kapsamı, metodolojisi ve pedagojisi açısından eleştirir. 

Devamını Oku…