Posts Tagged ‘mutfak cadıları’

Bülten: Mutfak Cadıları

mutfak_cadilari_cilt-1-1

M u t f a k  C a d ı l a r ı

2010 yılının başında,  kadın emeğ­inin­ femini­st poli­ti­kanın esas konularından bi­r­i olarak daha çok kadını kapsaması gerekti­ği­; tartışmaların yayılması, emek konusunun “uzmanlık” alanı olmaktan çıkması, sokakla ilişkisinin güçlenmesi için eyleme yüzünü dönmesi­ gerekt­iği­ düşünceler­iyle SFK Kadın Emeği­ grubu kuruldu. Grup, kadın emeği­ ­ile ­ilgi­l­i geli­şmeler­i yakından tak­ip etmek ve bi­r kamuoyu oluşturmak, tartışmaları derlemek ve olabildi­ğ­ince ortak bi­r d­il oluşturabi­lmek amacıyla, 2010 Mart’ında Mutfak Cadıları’nı çıkarmaya başladı. Mutfak Cadıları bülteni­n­i çıkarma neden­imi­z sadece gündem­ taki­p etmek değ­il, aynı zamanda pol­it­ik refleksleri­mi­z­ kadın emeğ­ini­ gündemi­ne alacak şek­ilde örgütlemekti­. Mutfak Cadılarında “Esnek Çalışma, Taşeronlaşma, Kadın İstihdamı, İş Güvenl­iğ­i, Üç Çocuk, Torba Yasa, Ücretl­i/Ücretsi­z Emek Kıskacı” gi­bi­ konular ­ile i­lgi­li­ bolca yazıldı, tartışıldı. Mutfak Cadıları’nın son sayısı Haziran 2014’de yayınlandı.

Haziran 2014

Kadınlar Için İş Ilanları: Kadınlara Iş Vermiyor “Lutfediyoruz”
Evdeki Teröre Karşı Direnişte Ücretli Çalışmanın Önemi
Sanat Dünyası ve Kadın Emeği

Ocak 2014

Sağlıkta Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Önlem Alınmıyor
Sağlıkta Dönüşüm ve Kadın Emeği
Kadınların Kısmi Zamanlı Çalışması Tercih Mi Zorunluluk Mu?
Anne Üniversiteleri: Masumiyetten Uzak Bir Adım

Mart 2013

Küçük Asker De Bebek Baksın!
Cin Fikirli Akp’nin Kuluçka Paketi:

Aralık 2012

Bırakın Evi Bok Götürsün!
Alınyazısı Değil, Yargıtay Kararı!
Bırakın Camlar Pis Kalsın!
Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar
Mr. Muscle’in ‘İstikbali’ Pek Parlak Değil!

Temmuz 2012

El Emeği, Göz Nuru Çarkları (Veya Birikimin Hamalları: Kadınlar)
“Ayda 10 Bin Dolar Dahi Verilse Bu İşi Yapmam”
Cidden Bunlar “Kadın İşi” Midir?

Mayıs 2012

Sendikalarda Cinsiyetçilik, ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’
Ya Kır Dizini Otur, Ya Da Maaş Yok!
Yaşasın 1 Mayıs!
Ümmüsüm’ün Eylemi!

Aralık 2011

ABD ve Türkiye’de Krizin Patriyarkal Halleri ve Feminist Politika
Çalışmak Yormaz, Öldürür!
Ev Kadınlarının ‘’Meslek Hastalığı’’ Olur Mu?

Ekim 2011

Ev Eksenli Çalışma Görülmüyor!
Yargıtay: 41 Yaşındaki Dul Kadının Evlenme Şansı Yüzde 2
Küçük Girişimciler…

Eylül 2011

Hükümetin Kadınlara Vaadi: Daha Fazla Güvencesizlik ve Esnek Çalışma
Kadın Emeği Politikalarımızda Geçen Yıl
Yaşamak İçin Erkek Şart!
Bu Çağrı Merkezlerinde Neler Oluyor?

Ağustos 2011

Bir Kere Olmadı.. Birkaç Kere Oldu.. Olan Şeyler
Öğrenci Olmak, Çalışan Olmak ve Kadın Olmak
Asıl Derdiniz Ne Sizin?
Ev İşleri ve İdeoloji

Temmuz 2011

İşyeri Mutfağındaki İş Gerilimi De, Ya Evdeki Ne?
Sevgilim Yemek Pişiriyor!
Ev İşçileri ve Özel İstihdam Büroları

Haziran 2011

Nasıl Çalışıyoruz?
Güçlenen Aile; Zayıflayan Kadın
Haydi, Kadınlar Okula Temizliğe!
Ebelerin Talepleri Haklı Ama Eksik

Mayıs 2011

Kadınların Davos’u’na Eleştiri
Krizin Faturasını Ödemeyi Reddeden Kadınlar
Ücretli / Ücretsiz Emek Kıskacında Kadınların 1 Mayısı

Mart-Nisan 2011

Bizi Hiç Mi Anlamayacaksınız Ya Hu?
CHP’nin Aile Sigortası: Ama Bu Kimin Sigortası?
Kadınlar ve Sendika Çıkmazı
8 Mart Hangi Kadınların Günü…

Şubat 2011

Torba Yasa’da Güvenceli Esneklik, Esnek Beceri Demek
Torba Yasa ve Esneklik
Torba Yasa’ya Esastan İtirazımız Var!

Ocak 2011

‘Pompacı Genç Kız’ Değil, Işçiyim!
İşsizlik Estetik Yaptırıyor
Ağ ören kadınlar…
Kooperatifler esnek, güvencesiz, düşük ücretli kadın emeği cennetleri mi?
İşyerlerinde Taciz Olunca Ne Oluyor?

Aralık 2010

İstatistiklerin Kadınlarla İmtihanı
Sendikalarda Kadınlık Halleri
Kamu Çalışanlarına Eziyete ‘Ebeveyn İzni’ Makyajı!

Kasım 2010

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Süs Bebek Değiliz
Hem Evden Hem De İşten Kurtulmak Istiyoruz!
Herkes kadın istihdamı istiyor, kimin için?
Kadınlar için esneklik diyarı: Hollanda

Ekim 2010

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Yasa Önünde Eşitlik
İşsizlik Kimin Sorunu, Kimin Çözümü?
Bu Yarışmanın Galibi Mağlup
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Bakımı

Eylül 2010

Kadın İşsizliği Artıyor
Güvenle Al, Esnekçe At
Ev işleri hiç bitmez
Fırsat Eşitliği Genelgesi Kadınları mı, Erkek Egemenliğinin Meşrutiyetini mi Güçlendiriyor?

Ağustos 2010

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kamusal Alanda Eşit Olmak İstiyoruz
Uyumlulaştırmanın Bir Başka Vehçesi
Doğum Borçlanması: Alacaklıyken Borçlu Çıkarıldık…
Burçak yası tutanlar

Temmuz 2010

Üç Çocuk ve Sonrası
Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kreş Istiyoruz
Alıyoruz Veriyoruz; Patriyarkaya Can Veriyoruz
Soyut Eşitlik Değil, Somut Eşitlik İstiyoruz!

Haziran 2010

Kadın Girişimciliği: Kimin için, Ne pahasına?
Erkeklerden Alacaklıyız
Kadınların Emeği Yeni Sendika Yasa Taslağı’nda Da Görünmüyor!
Başbakan’a Cevabımızdır: Mevcut Durumu Korumak Değil, Yıkmak Istiyoruz
Maden Emekçisinin Anası, Kadını ve Çocuğu Olmak!
Kadınlar Iş Ararsa

Mayıs 2010

Esnek Çalışma Koşulları Kadın İşçileri Öldürüyor
Nasıl Bir İstihdam İstiyoruz?
Çoksun Ama Yoksun!
Uzman Annelik
Ölümüne Fedakârlık

Nisan 2010

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kadınlarla Kadınlar İçin
Kadın Girişimciliği
Mucizeler Yaratan Ev KadınlarıTüm yazılar
Çağrı Merkezleri: Kadın Çalışanlar İçin Yeni BirOlanak mı?
“Çalışmak İstiyoruz” Ama Esnek Değil!

Mart 2010

En Az 3 Çocuk
Regl İzni Tartışması
Sera Tekstil’de Günlük Kadın İşçi
Sermayenin Moderni İle Muhafazakârı Arasında Fark Yok
Türkiye’de Yaşanan Sektörel Değişim ve Kadın İstihdamına Yansımaları

 

 

 

 

Mutfak Cadıları Ocak 2014 bülteni çıktı!

mutfak_cadilari_cilt-1-1Mutfak Cadıları’nın Ocak 2014 sayısında ele aldığımız konular şöyle;

2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı özellikle kadınların yoğunlukta olduğu sektörde güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerini dayatıyor.

Kadınların kısmi zamanlı çalışmayı seçmesi, gerçekten kadınların özgür iradeleriyle yaptıkları bir seçim mi?

Gözümüz aydın, sonunda Anne Üniversitesi de açıldı…

Sağlık Sen’in “Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları” araştırması sektörde kadınların maruz kaldığı cinsiyete dayalı ayrımcılığı gösteriyor.

Sağlıkta Dönüşüm ve Kadın Emeği

hemsire2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı 1980’den beri hedeflenen reform hamlelerini seri bir biçimde yaşama geçirmiştir. Kadınların yoğunlukta olduğu ve giderek feminize olan sağlık sektörü; neoliberal politikaların paralelinde özelleştirme sürecini yaşamaktadır. Reform adı altında devlet sağlık alanında özel sektörü teşvik etmektedir. Sağlık hizmetlerinin metalaşmasına yol açan sağlıkta yeniden yapılanma süreci, sağlık sektöründeki tüm meslek mensuplarının çalışma koşullarını ve istihdam şekillerini dönüştürmüştür. Devamı için

Kadınların Kısmi Zamanlı Çalışması Tercih mi Zorunluluk mu?

images_ksmiKadınların kısmi zamanlı çalışmayı seçmesi, gerçekten kadınların özgür iradeleriyle yaptıkları bir seçim mi, yoksa dayatılan ev ve bakım emeğinin kadınlara başka bir seçenek bırakmamasından mı kaynaklanıyor? Örneğin, kamu kreşlerinin özelleştirildiği, mevcut çalışan ücretlerinin yüksek kreş ve bakıcı giderlerini karşılamaya yetmediği ve erkeklerin ev içinde hiçbir sorumluluk üstlenmediği toplumsal bir iklimde kadınların evden, kısmı zamanlı işlerde daha kısa süreli ve düşük ücretlerde çalışması gerçek bir seçim olarak değerlendirilebilir mi? Kısmi zamanlı çalışmanın güvenceli hale getirilmesi, tam zamanlı güvenceli işlerin getirdiği avantajların yerini alabilir mi, kadınların aileye olan bağımlılıklarını aşındırarak, kadınları ücretsiz ve ücretli iş yükümlülüklerinin kıskacından kurtarabilir mi? Bu soruları, AKP hükümetinin de zaman zaman referans verdiği, iş ve aileyi uyumlaştırma politikalarıyla birlikte güvenceli esnekliğin de bir norm haline gelmeye başladığı Avrupa ülkelerinden örneklerle cevaplayalım. Devamı için

Anne Üniversiteleri: Masumiyetten Uzak Bir Adım

anne-universitesi-nde-dersler-basladi-4012942_oEğitim şart dediler, annelik en zor meslek dediler…
Değerler dediler, hayırlı evlatlar dediler…
Kadın değil anne dediler, aile dediler…
Tv programlarını yapmak, gazete çıkarmak, kurs vermek, kadın bakanlığını kaldırmak vs yetmedi; sonunda Anne Üniversitelerini de açtılar…

İlki İstanbul’da 2012 yılında Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile başladı. Dediklerine, yazıp çizdiklerine göre üniversite (!) iki dönemi arkasında bırakmış,  üçüncü dönemi başlamış.

İkincisi ise Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile geride bıraktığımız Kasım ayında açıldı. Devamı için

Sağlıkta ayrımcılık var; cinsel taciz ve şiddete karşı önlem alınmıyor

Sağlık Sen’in “Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları” başlıklı araştırma, sektörde kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları bir kez daha açığa çıkardı. Devamı için

Ayda bir elektronik bülten olarak yayınlanır.

Her türlü katkı, görüş ve eleştiri için: sosyalistfeministkolektif@gmail.com

 

 

 

 

 

İşyeri Mutfağındaki İş Gerilimi de, Ya Evdeki Ne?

Mutfak Cadıları Temmuz 2011

Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve nedenlerini irdeleyen bir araştırma yayımlanmış. ***

İş geriliminin önemli sağlık sorunlarına yol açan bir etmen olarak kabulünden yola çıkan çalışmada 77 mutfak çalışanı değerlendirilmiş ve 20’sinde iş gerilimi yüksek bulunmuş.

Devamını Oku…

Ev İşçileri ve Özel İstihdam Büroları

Mutfak Cadıları Temmuz 2011

Neo-liberal ekonomi politikalarının etkisiyle hizmet sektörü çalışanlarının sayısı son yıllarda hızla artmıştır. Bu durum, sosyal politikaların formel sektör çalışanları için dahi kısıldığı koşullarda işgücü piyasasına giren orta ve üst sınıf kadın sayısındaki artış ile birleşince gündelikçi, hastabakıcı, bebek bakıcısı gibi neredeyse tamamını kadınların oluşturduğu ev işçilerinin hizmet sektöründeki payı da giderek artmaktadır.

Devamını Oku…

CHP’nin Aile Sigortası: Ama Bu Kimin Sigortası?

Mutfak Cadıları Mart – Nisan 2011

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin aile sigortası projesi bir süredir gündemde ve özellikle yoksulluğa ve işsizliğe çare olup olmayacağı üzerinden tartışmalara konu oluyor. CHP Aile Sigortası’nı tanıttığı kitapçığında, aile sigortası programı ile çağdaş bir sosyal güvenlik sisteminin kurulacağını ve bir tür sosyal koruma ağı geliştireceğini iddia ediyor. Ayrıca aile sigortasının, inanç ve köken ayrımı gözetmeksizin her yurttaşı her türlü dışlanmışlıktan korumayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu yazıda aile sigortasının kadınlar için ne anlama geldiğine ve “her yurttaş” olarak ifade edilen bütünün yarısını oluşturan kadınları, iddia edildiği gibi maruz kaldıkları “her türlü dışlanmışlıktan koruma” işlevini yerine getirip getiremeyeceğine bakacağız. ***

Devamını Oku…

Yüzyıllardır söylüyoruz: Kamusal Alanda Eşit olmak istiyoruz

Mutfak Cadıları – Ağustos 2010

“Bugün kadının erkek ferdden zaif ve âciz kalmasına sebeb hayat tarzlarından mütevellittir. Kadın daima dar bir saha içinde kalmıştır. Erkek ise geniş bir sahada çok görmüş ve çok gezmiştir. Yani kadının hayatı (statik- statique) erkek ferdin hayatı da (dinamik- dynamique) geçmiştir.

Devamını Oku…

Nasıl Bir İstihdam İstiyoruz?

Mutfak Cadıları-Mayıs 2010

Türkiye gibi geç kapitalistleşen ülkelerde, kapitalist üretim tarzının yerleşip derinleşmesi için uygulanan stratejilerin başında, öncelikle tarımdaki verimliliğin muazzam boyutlarda arttırılması yoluyla sanayiye kaynak aktarılması gelmektedir. Böylelikle, farklı yollardan, sanayileşme için gereken sermaye birikimi sağlanır.Devamını Oku…

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kadınlarla Kadınlar İçin

Mutfak Cadıları (sayı 2, nisan 2010)

1913 ile 1921 arasında yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinden alınmıştır.

“… Biz Osmanlı hanımları kendimize mahsus inceliğimiz, kendimize mahsus âdat ve âdabımız vardır. Onlar, erkek muharrirler, bir kadının anlayabileceği ruhla anlayamazlar,Devamını Oku…

Sermayenin moderni ile muhafazakârı arasında fark yok

mutfak cadıları (1.sayı, mart 2010)

Neoliberalizm son yıllarda kendini büyük oranda kadın emeği üzerinden kuruyor. Bir yandan ayrımcı (kadın-erkek, Kürt-Türk vb.) yüzünü gizlemeye çalışırken diğer yandan sermayenin kârlılık oranlarının yükselişini garantiye almaya çalışıyor.

Devamını Oku…

Türkiye’de Yaşanan Sektörel Değişim ve Kadın İstihdamına Yansımaları

Mutfak Cadıları (Sayı 1, Mart 2010)

Her geçen yıl, Türkiye’deki sermaye birikimi sürecinin toplumsal yapı içerisine gittikçe daha derinlemesine nüfus ettiğini ve farklı coğrafyalara yayılmak suretiyle gittikçe genişlediğini görüyoruz. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da toplam sanayi malları ihracatının yüzde 35’ini tek başına gerçekleştirmekte. Türkiye’nin en yakın takipçisi yüzde 19 ile İsrail, ki bu durum Türkiye’nin açık ara bölge lideri olduğunu gösteriyor. Yine Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i gıda ve petrol ürünleri dışındaki sanayi mallarından oluşmakta. Bunun anlamı, Türkiye’nin emek yoğun, dayanıksız tüketim malları pazarında değil, artık bir üst aşamaya tekabül eden sermaye malları dediğimiz, teknoloji yoğun malların pazarında bölge birinciliğini kimseye kaptırmıyor olması.

Devamını Oku…

Regl İzni tartışması

KADINLAR YİNE “KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI” İKİLEMİNDE

Mutfak Cadıları (1.sayı Mart 2010)

Türkiye, çıkarılıp da uygulanmayan yönetmelikleriyle ünlü bir ülke. Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği de bunlardan sadece bir tanesi. Çok yakın bir geçmişte, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini kapsayan yönetmelikle yeniden gündeme geldi.

Devamını Oku…