Posts Tagged ‘Metis Yayınları’

Buradan Baktığımızda

buradan-baktigimizdaİrem Yılmaz

“Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima”

–Bizi öldüren bir savaşa hayır. Bizi ezen bir barışa da hayır-

Kolombiyalı Kadınlar

Kendi adına konuşan, acılarını, başkalarınınki ile kıyaslamadan örgütleyen ve dönüştürme mücadelesi veren, vatan­larında “hainliği” tercih eden kadınlar; savaş ganimeti ve köle olan, onur ve utanç kültürünün “suçlu” ilan ettiği ka­dınlar; değerleri emek gücü, üreme gücü ve cinsellikle ölçülen, barışta ve savaşta eril şiddetin ilk ve daimi hedef olan ka­dınlar…

Cockburn’ün, Bosna, Hindistan, Ko­lombiya, İngiltere, Türkiye, Liberya, Sierra Leone, İsrail, Filistin’i içeren; tarihi, savaşın şiddetiyle şekillenmiş ve sınırları içinde süregiden savaşlar olan 12 ayrı ülkedeki kadın örgütlenmeleriyle gerçekleştirdiği çalışması bu kadınların mücadelesini konu alıyor. Cinsiyet ile barış ve savaş çalışmalarının kesişimi üzerinde(n) barış aktivistleriyle çalışan Cockburn; kadınların savaşa karşı tep­kilerini, kendi coğrafyalarının politik koşulları, karşı çıktıkları şiddetin doğası, eylem biçimleri ve bakış açılarını ele ala­rak inceliyor.

Devamını Oku…

Erkeklik: İmkânsız İktidar

erkeklik-imkansiz-iktidarAsena Günal

Siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet çalış­malarının kesiştiği alanda dersler veren ve araştırmalar yapan Serpil Sancar’ın yeni ki­tabı, “Erkeklik: İmkânsız İktidar”, erkeklik deneyimlerini anlamadan modern kapitalist toplumların egemen cinsiyet rejimlerinin anlaşılamayacağı varsayımından yola çıkı­yor. Sancar, bu kitap için iki ayrı nitelik­sel araştırma yürütmüş. Değişik toplumsal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşme­lerden elde edilen bilgiler, dünyada benzer başka erkeklik araştırmalarının sunduğu bilgiler ve bu alanda sürdürülen kuramsal tartışmaların sunduğu çözümlemeler, kita­bın ana kaynaklarını oluşturuyor.

Devamını Oku…