Posts Tagged ‘kreş’

Kadınların Kısmi Zamanlı Çalışması Tercih mi Zorunluluk mu?

images_ksmiKadınların kısmi zamanlı çalışmayı seçmesi, gerçekten kadınların özgür iradeleriyle yaptıkları bir seçim mi, yoksa dayatılan ev ve bakım emeğinin kadınlara başka bir seçenek bırakmamasından mı kaynaklanıyor? Örneğin, kamu kreşlerinin özelleştirildiği, mevcut çalışan ücretlerinin yüksek kreş ve bakıcı giderlerini karşılamaya yetmediği ve erkeklerin ev içinde hiçbir sorumluluk üstlenmediği toplumsal bir iklimde kadınların evden, kısmı zamanlı işlerde daha kısa süreli ve düşük ücretlerde çalışması gerçek bir seçim olarak değerlendirilebilir mi? Kısmi zamanlı çalışmanın güvenceli hale getirilmesi, tam zamanlı güvenceli işlerin getirdiği avantajların yerini alabilir mi, kadınların aileye olan bağımlılıklarını aşındırarak, kadınları ücretsiz ve ücretli iş yükümlülüklerinin kıskacından kurtarabilir mi? Bu soruları, AKP hükümetinin de zaman zaman referans verdiği, iş ve aileyi uyumlaştırma politikalarıyla birlikte güvenceli esnekliğin de bir norm haline gelmeye başladığı Avrupa ülkelerinden örneklerle cevaplayalım.

Devamını Oku…

Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kreş İstiyoruz

Mutfak Cadıları – Temmuz 2010

… Yedi yaşından küçük çocukların yenidünya prensipleri dâhilinde büyütecek ve terbiye edecek müesseselerimiz var mıdır? … Zamanın aişet ihtiyacıyla sabahleyin erkenden çocuklarını mahallesinin himayesine bırakarak, alaca karanlıkta işe giden amele kadınların yavruları, en ziyade mehâlike ma’ruz kalan masum bir zümredir. … O halde ne yapmalıyız? Bize bahçeler lâzım, bir iki park – o da büyüklerin zevklerine ve eğlencelerine muhassesdir- bizim içim kâfi değildir. … Meselâ bir kaç civar mahallenin istifade edeceği yerlerde ufak himmetlerle çocuk bahçeleri tanzim edilebilir. … Mekteb dönüşü bu bahçelerde toplanacak çocuklar, orada terbîyevi oyunlar oynayacak düzgün sahalar, çabuk yetişen ağaç gölgeleri, kum havuzları ve bütün bunları idare edecek ve onlara temizliği intizâmı telkin eyleyecek bir iki mürebbiye bulurlarsa kâfidir. Bilhassa alacak karanlıkta işlerine gitmeğe mecbur olan amele kadınların küçük çocuklarına muhafaza edecek –garderie-ler, bu bahçelerin bir köşesine yapılacak ilk binalar olmalıdır” Nezihe Muhiddin (Yeni Harflerle Kadın Yolu/ Türk Kadın Yolu, 2009: 96).