Posts Tagged ‘Asena Günal’

Erkeklik: İmkânsız İktidar

erkeklik-imkansiz-iktidarAsena Günal

Siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet çalış­malarının kesiştiği alanda dersler veren ve araştırmalar yapan Serpil Sancar’ın yeni ki­tabı, “Erkeklik: İmkânsız İktidar”, erkeklik deneyimlerini anlamadan modern kapitalist toplumların egemen cinsiyet rejimlerinin anlaşılamayacağı varsayımından yola çıkı­yor. Sancar, bu kitap için iki ayrı nitelik­sel araştırma yürütmüş. Değişik toplumsal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşme­lerden elde edilen bilgiler, dünyada benzer başka erkeklik araştırmalarının sunduğu bilgiler ve bu alanda sürdürülen kuramsal tartışmaların sunduğu çözümlemeler, kita­bın ana kaynaklarını oluşturuyor.

Devamını Oku…

Son Sömürge: Kadınlar

son-smrge-kadnlarAsena Günal

 Kapitalizme dair analizlerde, alternatif olanlarında bile, kadınlar ve sömürgeler sistematik olarak dışarıda bırakılır. Mies vd.’nin çalışmasının çıkış noktasını, bu dışarıda bırakma oluşturuyor. Farklı Üçüncü Dünya örnekleri üzerinden, bu iki grubu resme dahil edip, yeni bir sosyal teori oluşturmayı amaçlayan yazarlar, sadece Üçüncü Dünya da uzun  yıllar süren deneyim ve gözlemlerinin değil, Avrupa’da kadın mücadelesinin içinde yer almalarının da kadın sorunuyla sömürge sorunu arasındaki sistematik ilişkiyi algılamalarına yaradığını belirtiyorlar. Temel amaçları, kapitalizmin yalnızca ücretli emek ve sermaye arasındaki ilişkiden ibaret olmadığını göstermek. Kapitalist sömürüdeki katmanları şu şekilde ayırıyorlar : kapitalistler, ücretli işçiler (çoğunlukla beyaz ve erkek) ve (çoğunlukla kadın) ücretsiz işçiler ev kadınları ile (kadın ve erkek) sömürgelerdeki geçim aracı üreticileri.

Devamını Oku…