“Cinsiyetçi İstihdam politikalarının derinleştirilmesine İtirazımız var!/14 Ocak 2011

Bugün TÜSİAD’ın düzenlediği ‘Çalışma Hayatında Kadın” konferansı başlamadan önce Sosyalist Feminist Kolektif üyeleri olarak konferansın yapıldığı Çırağan Sarayı önünde kadınların istihdamına ilişkin yaklaşımımzı dile getirme gereğini duyduk. Sessiz eylemimizde taşıdığımız dövizlerle TUSİAD’ın kadın istihdamına yaklaşımını protesto ettik.

Bütün kadınların ücretli çalışıp çalışmamalarına bağlı olmaksızın ev kadınlığı yaptıkları ve erkeklerden alacaklı oldukları göz önüne alınmadan oluşturulacak istihdam politikaları kadınları ezilmekten kurtarmadığı gibi kadınlar için daha fazla ezilme anlamına gelebiliyor. Hükümet’in TÜSİAD’ın da görüş ve taleplerini dikkate alarak oluşturduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın kadının ev emeğini görmezden gelerek kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği pekiştirdiğini dile getirmiştik. Artık bunun sonuçlarını da yaşamaya başladık..

Son yıllarda kadın istihdamını engellediği gerekçesiyle 150’den fazla kadın işçi çalıştırılan yerde kreş açmanın dışarıdan hizmet alma ile zorunluluktan çıkarılmasının, kadınlara regl izninin işkolları sınıflandırmasında yapılan düzenlemeyle kadınların yoğun çalıştığı Tekstil işkolunda kaldırılmasının kadın istihdamının ev içindeki cinsiyetçi işbölümü düşünülmeden “arttırılmaya” çalışıldığına ilişkin somut örnekler olduğunu düşünüyoruz.

Kadınların aile içinde çocuk, hasta bakımı ve ev işlerinden sorumlu olduğu varsayılarak dolayısıyla iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma temelinde oluşturulan istihdam politikalarının kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmekten başka sonucu olamaz. TÜSİAD’ın kadınlara açtığı güvenceli de olsa esnek işlerde çalışma yolu kadınları iş yaşamında eşit koşullarda yer almasını engelleyen ve kadınlara düşük ücrete mahkum eden bir yoldur.
Bu yola itirazımız var!
İşverenlerin işyerlerinde çalıştırdıkları kadın işçilerin regl, hamilelik gibi özel halleri dikkate almadan koydukları tuvalete gitme sınırlaması da bize TÜSİAD’ın kadınlar tarafından değil sermaye tarafından soruna yaklaştığını gösteriyor.
Soruyoruz bu işverenler TÜSİAD üyesi değil mi?

Dolayısıyla biz TÜSİAD’ın üzerine çalıştığı kadın istihdamı politikalarının kadınların ezilmesini ortadan kaldırmak üzerinden değil TUSİAD üyesi işverenlerin çıkarları üzerinden geliştirildiğini düşünüyoruz

Son söz olarak başta TUSİAD olmak üzere toplantının katılımcılarına ve tüm kamuoyuna sesleniyoruz!

Çalışmak istiyoruz ama esnek değil: Yüzyıllardır erkeklere öncelik tanıyorlar. İşe başvururken, çalışırken ve mesleki eğitimde pozitif ayrımcılık, “erkek işi” denilen işlerde kadın kotası istiyoruz. Güvenceli esnekliğe inanmıyoruz. Güvenceli esneklik, patronlara güvenceli kar bize daha fazla ev işi vaat ediyor. Torba yasa taslağında istihdamı arttırmak için, bizim için öngörülen ‘çağrı üzerine’, ‘evden’ ve ‘uzaktan’ çalışma’ şekilleri için kimi sosyal haklar tanınıyor gibi görünse de, bu çalışma biçimlerinin bizi uzun vadeli iş haklarımızdan mahrum edeceğini biliyoruz. Bu yasayla esnekliğin kural haline getirilmesine ve var olan cinsiyetçi istihdam politikalarının derinleştirilmesine itiraz ediyoruz!

“İstihdama evet, esnekliğe hayır”
“İstihdama evet, düşük ücrete hayır”
İstihdama evet, Torba Yasa’ya hayır”

Sosyalist Feminist Kolektif  14 Ocak 2014

Yorumlara kapalıdır.