Aile Dışında Hayat Var

adhv_poster_2li-01

Aile ideolojisine ve özellikle AKP’nin aileyi güçlendirmeye dayalı muhafazakâr politikalarına karşı bir kampanya örgütleme fikri 2012 yılında oluştu. Bu önerinin, en geniş katılımlı SFK buluşması olan yaz kampında tartışılmasına karar verildi. 2012 Ağustos ayında Gönen’de gerçekleştirdiğimiz SFK’nın 5. kampında bu konuda bir atölye çalışması yaptık. Kampanyanın ismi, genel hatları ile içeriği de bu kamp sırasında tartışıldı ve ortaya çıktı.

Kampta geniş katılımlı atölyelerde  ‘Aile’ üzerinden yapacağımız kampanyanın üst başlığını ‘Aile yıkılmayacak kale değil. Aile dışında hayat var!’ olarak belirledik. Kampanya için üç de alt kategori oluşturduk.

–         Annelik, Çocuk Bakımı, Annenin Cinselliği

–         Heteroseksizm, Cinsellik

–         Aile, Evlilik, Boşanma

Kamp sonrasında oluşturduğumuz kampanya komisyonunda ve geniş katılımlı aktif tartışmalarda kampanya sloganımızı gerekçelendirmeye çalıştık. Broşürümüzü yayınladık. Broşürümüze noktayı kampta belirlediğimiz başlıkla  koyduk:
img_9170sevilaynamli‘Aileye bağımlı değiliz, muhtaç değiliz; sevgi için de, dayanışma için de aile şart değil. Kan bağı temelli, üreme odaklı heteroseksist aile bizi ne özgürleştirir, ne de güçlendirir; bize ancak mutsuz bir hayat vaat edebilir. İhtiyaçlarımızın daha eşit, daha özgür, daha kolektif biçimlerde karşılanması mümkün. Aile yıkılmayacak kale değil. Aile dışında hayat var!’

Aralık-Ocak 2013 tarihlerinde geniş katılımlı toplantılarda yaptığımız politik tartışmalar sonucunda ‘aileyi yıkmak’ için yola çıkmanın kampanyayı zorlayacağı düşüncesiyle sloganın diğer bir parçası olan ‘aile dışında hayat var’ kısmına yüklendik.

Şubat başında  ‘Aile içerisinde emek köleliği var, şiddet var, ölüm var!’ ve ‘Aile dışında hayat var!’ sloganlarıyla kampanya afişlerini bastırdık.

İstanbul ve Adana’da eylemler yaptık. İstanbul ve Adana’da eşzamanlı olarak  9 Şubat 2013 tarihinde yaptığımız eylemlerde ‘aile dışında hayat var’ sloganı üzerinden açıklamamızı gerçekleştirdik. 16 Mart 2013 tarihinde Adana’da yaptığımız eylemde ise basın açıklamamızın odağı ‘Erkeklere, AKP’ye, devlete… kimseye çocuk borcumuz yok!’  oldu.

Feminist Politika dergisinin 2013 Kış (Şubat 2013) sayısı için dosya konusu ‘Aile dışında hayat var’ olarak belirlendi.

1 Mayıs 2013 bildirisini de güncel politik sloganımız olan  ‘aile dışında hayat var’ üzerinden yazdık, web sitemizde yayınladık.

Sevgi Adak’ın “Aile Dışında Hayat Var mı? Bir Kampanyanın Ardından…” yazısı kampanya sürecini, tartışma noktalarına da değinerek özetliyor.

Derleyen: Filiz Karakuş

‘Aile Dışında Hayat Var’ Kampanyası
30-31 Ağustos 2012 SFK Kamp Kampanya Gündemi
Aileyi Yeniden Gündemimize Almak…
Kadınların Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacı: AKP’nin Aile Politikaları ve Yeni Muhafazakârlık
Aile Dışında Hayat Var! / 9 Şubat 2013
“Aile Dışında Hayat Var” Kampanyası İstanbul Eylemi Basın Açıklaması
Aile Dışında Hayat Var’ Kampanyası Videosu
Erkeklere, AKP’ye, Devlete… Kimseye Çocuk Borcumuz Yok!/16 Mart 2013
Basın Açıklamamızı Adana’da Yaptık
Feminist Politika S.17 Dosya: Aile Dışında Hayat Var!
Aile(niz)de Kadın Var mı?
Aile Dışında Hayat Var mı? Bir Kampanyanın Ardından…

Yorumlara kapalıdır.