Kürtaj Yasada Hak Hastanede Yasak!

kurtaj_haktir1Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu keyfi sebeplerle kürtaj yapmayan Taksim İlkyardım Hastanesi’ni protesto etti. Kadınlar parasız, güvenli ve erişilebilir kürtaj taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Platform tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

Başbakan Erdoğan’ın 22 Mayıs 2012 tarihinde yaptığı açıklamayla birlikte kürtaj tartışılmaya başlandı. Ardından kamu hastanelerinde kürtaj giderek azaltıldı, yapmayan hastaneler ise artmaya başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde kürtajla ilgili fiili yasak sürüyor. Kürtaj yasağı ile kadınların bedenleri, doğurganlıkları, cinsellikleri denetlenirken kürtaj hizmetine ulaşmanın, güvenli koşullarda kürtaj yaptırmanın ne kadar güç olduğunu görüyoruz. Başbakan’ın müdahalesi öncesinde, kürtaj oranı düşükken, hükümetin yaptığı politik baskının sonucunda hem fiili olarak kürtaj yasağı yaygınlaştı, hem de doğum kontrol yöntemlerine erişim zorlaştı.

Hükümet ileri sürdüğü “5 çocuğa erken emeklilik” yalanıyla kadınların çok çocuk doğurmaları için, bedenleri ve hayatları üzerine zorbaca baskı yapıyor. Yasada 10 hafta sınırına rağmen 8 haftaya kadar kürtaj yapan ya da hiçbir tıbbi ve yasal gerekçe sunmadan kürtaj yapmayan kamu hastaneleri var.

GEBLİZ: Gebelik fişlemesi mahremiyetin ihlali!

Sağlıkta özelleştirme politikaları en çok da kadınları etkiledi. Hükümet “sağlıkta dönüşüm” adını verdiği program ile birinci basamak sağlık kuruluşları yani kürtaj hizmetine en yaygın ulaşılan AÇSAP’ları tasfiye etti. SGK’nın gittikçe kısılan sağlık hizmetleri içinde kürtajın parası karşılanmıyor. Kamu hastanelerinde kürtaj yaptıramayan kadınlar, fahiş paralar ödeme sağlıksız koşullarda kürtaj olmak zorunda kalacaklar. Diğer yandan isteğe bağlı kürtajda evli kadınlarda “koca izni” şartı aranması, bekâr kadınların fişlenme endişesiyle kamu hastanelerine başvurmasını zorlaştırıyor.

GEBLİZ uygulaması kalkmalıdır!

Kürtaj konusunda İstanbul’daki hastanelerde farklı uygulamalar var. Güçlüklerle karşılaşan kadınlar bakamayacakları çocukları doğurmaya zorlanıyor. Aksi durumda kamusal sağlık hizmetinden dışlanıyor. Eğitim-Araştırma hastanesi olup, kadın doğum bölümü olduğu halde kürtaj yapmayan hastanelerden biri olan Taksim İlk Yardım Hastanesi dahil bütün hastanelerde kürtaj hizmetinin verilmesini istiyoruz!

Kadınlar doğurduklarında çocuğun bütün sorumluluğu almak zorunda. Ne erkekler ne toplum çocukların sorumluluğunu üstleniyor. “Kürtaj Haktır Karar Kadınların” platformu olarak kadınların bedenleri ve yaşamları üzerinde karar verme hakkının kadınlara ait olduğunu yineliyor.

Kürtajı engelleyen politikaların, kadınların yaşamını, sağlığını, geleceğini karar hakkını elinden aldığını hatırlatıyoruz. Kadınların istemediği gebelikler nedeniyle yaşamlarının riske atarak merdiven altı kürtajda zarar görecek bütün kadınlar adına, başta hükümet olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz; İstanbul’da nitelikli, ücretsiz, güvenli kürtaj hizmeti için nereye başvurulabilir? 10 haftaya kadar kürtaj hak olduğu halde, bu hakkı fiili olarak engelleyen hastaneler hangileri? Taksim İlkyardım Hastanesinde neden kürtaj yapılmıyor? Herhangi bir gerekçe bildirmeksizin, keyfi olarak kürtaj başvurularını geri çeviren hastaneler ve sorumluları hakkında işlem yapılmış ve/veya bir yaptırım uygulandı mı?

Biz kadınlar; Taksim İlkyardım Hastanesi dahil bütün hastanelerde ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kürtaj hizmeti verilmesini ve kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulmasını ve yasal sürenin 12 haftaya çıkarılmasını istiyoruz!

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu / 03.05.2013

kurtaj_haktir_t

Yorumlara kapalıdır.