Kadın Cinayetlerini Sona Erdirmek İçin Kadınlar Ele Ele…

Kadın Cinayetlerine Hep Birlikte Karşı Duralım!
24kasimweb

“Hepimiz şiddetsiz, eşit, hak ettiğimiz bir yaşam istiyoruz” çağrısıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü” öncesi kadınlar Taksim’de kadınlara çağrıda bulundu.

“Kimimiz erkek şiddeti ve erkek egemenliğine rağmen hayatlarımızı değiştirebiliyor, kimimiz tek başına çok zorlanıyor. Ve maalesef kimimiz boşanmak istediği, yeni bir hayat istediği, itaat etmediği için en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor” diyerek Türkiye’de son yıllarda yüzde binler oranlarında artan kadın cinayetlerine dikkat çektiler.

Şiddeti öngördükleri, mücadele ettikleri, savcılıklara başvurdukları halde yargıdan medyaya, yasamadan yürütmeye hiçbir kurum üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği için, göz göre göre öldürülen hemcinsleri için huzurlu, güvende olmadıklarını söyleyen kadınlar “Haydi! Hep birlikte kadın dayanışmasını güçlendirelim” dedi.

Kadınların bu denli öldürülmeleri en çok yasaması, yürütmesi, yargısıyla devletin sorumluluğu diyen kadınlar, bu konudaki politikasızlık ve eylemsizliğin sona ermesini istedi; devleti üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı!

Tek Bir Kadını Daha Kaybetmeden

Kadın Cinayetlerine İsyandayız / İstanbul Feminist Kolektif

Yorumlara kapalıdır.