Her Yerde Kadın Cinayetlerine İsyandayız!

Feminist Kolektif/İstanbul

“Her gün üç kadın öldürülen bir ülkede, cins kıyımdan/ kadın katliamından söz edilip, meclisin olağanüstü toplanacağını sanırsınız … Oysa, gittikçe yükselen muhafazakarlık, artan kadın düşmanlığı, kadınlara ölüm olarak geri dönerken,  kadın katili erkeklere de “haksız tahrik indirimi” olarak kâr sağlıyor.”

Feminist-iz/İzmir

“Bu cinayetlerin, ataerkil sistemin meşru gördüğü erkek şiddetini silah olarak kullanan erkekler tarafından işlendiğini biliyoruz. Her zaman ‘erkekçe’ mazeretleri olan bu katillerin sapık ya da akıl hastası olmadıklarının, “Erk” kendilerine ait bir değer olduğu için; bedenimize, hayatımıza ve emeğimize dair yaptırım uygulama hakkını kendilerinde gördüklerinin farkındayız.”

Adana Kadın Platformu

“Erkek devlet, katilleri ve tecavüzcüleri korumaya devam ettiği sürece, şiddet her boyutuyla artmaya devam ediyor.”

Ankara Kadın Platformu

“Öfkemizi ve isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine suç ortaklığı yapan devleti, polisi, yargıyı, medyayı teşhir etmeyi sürdüreceğiz”

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu

“Erkeklerin kadınları katletmesine, devletin koyduğu yasalarla erkekleri korumasına, hayatın her noktasında olan kadınların aramızdan ayrılmasına izin vermeyeceğiz.”


İstanbul Feminist Kolektif / 2 Nisan 2010 / Taksim

Basına ve Kamuoyuna!

İstisnasız her gün üç kadın, sevildiklerini sandıkları erkekler tarafından öldürülüyor.Feminist hareket yıllardır, bu ülkede kadına yönelik erkek şiddetini, açık etmeye çalışırken, devletin kurumları, kadın cinayetlerini önlemek yerine, kadın katillerini azmettirici  kararlara/sözlere imzalar atıyorlar. Polis, karakola başvuran kadını “zulüm gördüğü aileye”  iade edip, bizzat şikayetçi olduğu koşullara yeniden itiyor. Devlet, kadın vatandaşlara “katilin olacak kişiyle baş başa kal” diyor.

MEDYA öldürülmüş kadınlar üzerinden, erkeği koruyan “Çılgın aşık, işsiz erkek vb” başlıklarla cinayeti  MEŞRULAŞTIRICI, “kadınlar ölümü hak etmişti” ön kabulü yaratacak haberler yapmaya devam ediyor.

Kadın düşmanlığı üzerinden MAHKEMELER kuruluyor, öldürülmüş kadınlar konuşmuyor. YARGI ise kadın katillerinin  bahanelerini makul bulup, ellerinin kanıyla HAKSIZ TAHRİK indirimi uyguluyor.

Erkek egemen sistemin, kadınları baskılandırması, üzerimizde şiddet uygulaması ve öldürmesi için tek bir bahane yetiyor: kadın olmak!Her gün üç kadın öldürülen bir ülkede, cins kıyımdan/ kadın katliamından söz edilip, meclisin olağanüstü toplanacağını sanırsınız … Oysa, gittikçe yükselen muhafazakarlık, artan kadın düşmanlığı, kadınlara ölüm olarak geri dönerken,  kadın katili erkelere de “haksız tahrik indirimi” olarak  kâr sağlıyor.

Biz feministler, sesimizi bir kez daha yükselterek,

*Şiddete maruz bırakılan kadınlara, erkek egemen zihniyete uygun davranarak kadını evine gönderen polise.

*Erkeklerden yana yasalara

*Şiddet gören kadınları koruyamayan vali, kaymakam, devlete…

*Kadın cinayetlerini, meşrulaştırıcı ve cinsiyetçi bir dille haber yapan medyaya…

*HAKSIZ TAHRİK İNDİMİ yaparak, kadın öldürme bahanelerini ödüllendiren yargıya…

*Kadın SIĞINAKLARI açmayan belediyelere, “Siz, kadın katillerinin SUÇ ORTAKLARISINIZ!”, diyoruz. Kadın katillerine ve suç ortaklarına isyan ediyoruz.

İsyan ediyoruz!

İsyan ediyoruz!

İsyan ediyoruz!


Feminist-iz /İzmir

Mezar Değil Sığınak İstiyoruz!

Endişeliyiz…

Hayatlarımız, geleceğimiz ve sevdiklerimiz için…

Öfkeliyiz…Yaşama hakkımız her vesileyle elimizden alındığı, ömürlerimiz bozuk para gibi harcandığı, şiddete maruz kaldığımızda bize gidecek yer bırakılmadığı için…

Kabul etmek istemiyoruz…Gazetelerin 3. sayfalarına haber malzemesi yapılmayı, bizlere yönelen katliamın mazur görülebilmesini, katillerin cezalandırılmamasını ve bunca katliama karşı sessiz kalmayı…

Bu nedenle bugün sokaktayız. Katliamların sorumluları ortaya çıkarılsın, hesap sorulsun, kadınlar öldürülmeden önce önlem alınsın diye buradayız. Artık susmayacak ve bu şiddetle barışmayacağız…

Kadın katliamlarının sorumlularını teker teker göstereceğiz. İşaret parmaklarımızdan korkun artık! İşte başlıyoruz…

Sorumluları biliyoruz: Başta İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kadından ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savcılıklar, Mahkemeler, Valilikler, Belediyeler olmak üzere önlem almakla yükümlü tüm devlet kurumları; bu sistemi yeniden ürettikleri ve görevlerini yerine getirmedikleri için her kadın ölümünden sorumludurlar.

Türkiye’de halen 1,5- 2 milyon kadına bir sığınma evi düşmekte. Son rakamlara göre 40’a yakın sığınak var. Ama nüfusa oranladığınızda, 1400 civarında sığınağa ihtiyaç var. Nüfusu 50 bini geçen tüm belediyelerde bir sığınak açması gerekli. 81 il var. Ama bu illerin hepsinde kadın sığınağı yok. Sığınma evlerinin yetersizliği nedeniyle, şiddete uğrayan kadın ve çocukların, şiddet gördükleri ortamda kalmaya devam ettiğine ya da sokakta yaşamak zorunda bırakıldığına ve öldürüldüğüne şahidiz.

Şiddet mağduru kadınlar için yeterli korumanın sağlanmaması, adli makamlara ulaşımı konusunda yaşanan sorunlar ve şiddet uygulayanın cezalandırılmaması da sistemin kadına şiddeti olağan gören yapısının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu durum aynı zamanda kadına yönelik şiddetin devamı için zemin oluşturuyor.

Diğer taraftan, kadın cinayetlerine uygulanan haksız tahrik indirimleri ile cinsiyetçi yargı mekanizması kendisini ele veriyor. Sistemin cinsiyetçi yaklaşımı, kot pantolon giydi, alışverişe çıktı ya da sevişmeyi reddetti gibi gerekçeleri, erkekleri provoke eden davranışlar olarak kabul edip, cinayeti işleyenleri bu anlamda haklı bulup cezalarda indirime gidiyor. Pek çok kadının karakola gittiğinde ciddiye alınmayacağı, şikayette bulunursa sonuç getirmeyeceği inancı nedeniyle adli makamlara yaşadığı şiddeti aktarmayıp sessizce boyun eğdiğine şahidiz.

Katilleri tanıyoruz:  Bu cinayetlerin, ataerkil sistemin meşru gördüğü erkek şiddetini silah olarak kullanan erkekler tarafından işlendiğini biliyoruz. Her zaman ‘erkekçe’ mazeretleri olan bu katillerin sapık ya da akıl hastası olmadıklarının, “Erk” kendilerine ait bir değer olduğu için; bedenimize, hayatımıza ve emeğimize dair yaptırım uygulama hakkını kendilerinde gördüklerinin farkındayız.

Kadına yönelik şiddet aile içi, akrabalık sistemi, aile dışı gibi herhangi bir yer belirlemeksizin varlığını devam ettiriyor. Eril dünya düzeni kadınları çeşitli bahaneleri öne sürerek yok etmeye devam ediyor. Erkeklerin sevgisi, hergün 3 kadını öldürüyor.  Basına yansıyan haberlere göre 2009 yılında erkekler tarafından 198 kadın öldürüldü. Bunun sadece basına yansıyan kadarı olduğunu düşününce; kaygımız ve öfkemiz, evlerimizden, işyerlerimizden ve mutfaklarımızdan taşarak bizleri buraya getirdi.  Bugün sözün bittiği ve eylemin başladığı gün…

Bugün öfkemizin, kabullerimizi yendiği gün…

Bugün hayatın, kadınların birlikte mücadelesi ile şiddetsiz olabileceğine dair umudumuzu haykırdığımız gün…Bugün nehrin denizi aramaya başladığı gün…

Bugün başlayan bu isyan çığlığımız, 25 Kasım’a kadar sürecek bir kampanyanın habercisi. Bundan sonra hangi ilde bir kadın öldürülürse o ilin Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Balkonlarımıza pankartlar asacağız. Her hafta bir semtte eylem yapacağız. Cinsiyetçi bir dil kullanarak haber yapan basın kuruluşlarını deşifre edeceğiz.    Bilinsin istiyoruz:1 Mayıs’tan başlayarak her gün saat 21:00’de sokağa, balkona, pencereye çıkıp 1 dakika boyunca düdük öttürecek, kadın cinayetlerine karşı ses çıkaracağız. Gürültü yapacağız, rahatsız edeceğiz, hatırlatacağız.

Biz feministler, bu davanın hem şahidi hem davacısı hem de takipçisiyiz. Bu davanın hem sanıklarından hem de azmettirenlerinden hesap soracağız.  Tüm kadınları sesimizi çoğaltmaya çağırıyoruz…  Sokağa çık, hayır de! Kadın cinayetlerini engelle!


Ankara Kadın Platformu / 6 Mayıs  2010

Yasta Değil İsyandayız

Biz kadınlar artık yas tutmuyoruz. Askılı elbise giydiği, eve geç geldiği, boşanmak istediği, aşık olduğu, sevişmek istemediği, sevmediği kişi ile evlenmek istemediği için öldürülen, aslında yalnızca ”kadın” olduğu için öldürülen binlerce kadının yasını tutmuyoruz.

YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ataerkil sistemi arkasına alarak çeşitli bahanelerle eşini, kızını, sevgilisini, kız kardeşini öldüren, aslında sadece ”erkek” olduğu için öldürmeyi hakkı olarak gören bu zihniyete karşıduruyoruz. Artık susmuyoruz.

KADINLAR ARTIK SUSMAYACAKLAR, SUSMAYACAKLAR, SUSMAYACAKLAR!

Artık yas tutmuyoruz, çünkü kadın cinayetlerinin hesabını katillerden ve suç ortaklarından sormak için öfkemizi ve isyanımızı sokağa taşıdık. Kadın cinayetlerini ısrarla görmek istemeyenlere göstermek, işitmek istemeyenlere haykırmak için sokaklardayız: KATİLLERİ TANIYORUZ!

NAMUS AŞK BAHANESİ HEPSİ KADIN CİNAYETİ!

Katiller, baba, koca, sevgili, ağabey, kardeş…Katiller mühendis, doktor, işçi, işsiz… Katiller Kürt, Türk, Laz, Çerkez… Katiller genç, yaşlı… Ortak noktaları, erkek olmaları. Erkek kadını katlettiğinde devlet, medya, yargı, polis hepsi erkeklikte birleşiyor, kadın cinayetlerine suç ortağı oluyor.

YARGI: ERKEK! DEVLET: ERKEK! POLİS: ERKEK! MEDYA: ERKEK! HEPSİ KADIN KATİLİ!

Kadın cinayetlerinde suç ortaklığı yapanları, en can yakıcı, en yakın, en apaçık halleriyle Siirt’te 2 yıldır süregelen devlet-erkek işbirliğiyle örtbas edilmeye çalışılan tecavüzlerde gördük.

Suç ortaklarını TANIYORUZ!

Başta Başbakanlık, İç işleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aileden ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler, savcılıklar, valilikler ve belediyeler olmak üzere önlem almayan tüm devlet kurumları sistematik olarak gerçekleştirilen kadın cinayetlerinde, tecavüz dahil kadına yönelik her türlü şiddet eyleminde suç ortağıdır. Katilden, tecavüzcüden yana haber yapan, katillerin beyanını esas alan medya da en az önlem almayanlar kadar bu suçlara ortaklık etmektedir .

Polis Suç Ortağıdır; çünkü şiddet gören kadını, zulüm gördüğü, can güvenliğinin olmadığı yere, katilinin yanına yolluyor,

Belediyeler Suç Ortağıdır çünkü, yasayla zorunlu kılınmasına rağmen sığınma evlerini açmamakta direniyor,

Medya Suç Ortağıdır, çünkü işsizlik cinayeti, namus cinayeti, aşk cinayeti diyerek katili mağdurlaştırıyor, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor,

Yargı Suç Ortağıdır, çünkü erkeklerin ipe sapa gelmez bahanelerini haksız tahrik gerekçesi olarak kabul ediyor, ceza indirimleri ile kadın cinayetlerini teşvik ediyor.

KADINLARIN MEZARINI ERKEK DEVLET KAZIYOR!

Resmi rakamlara göre bile, erkekler istisnasız her gün en az 3 kadın öldürüyor. Ve erkek yargı haksız tahrik indirimi vererek erkek katilleri koruyor.

Kadın olmak haksız tahrik sebebi değildir.

ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET!

Biz biliyoruz ki kadın cinayetleri münferit değil, sistematiktir.

MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMATİK CİNAYET!

Bizzat 2006/17 sayılı Kadın ve Çocukları şiddetten korumak için çıkartılan Başbakanlık Genelgesinin takipçisi olmadığı için Başbakan istifa etmelidir.

Kadınların güvenliğini sağlamayan İç işleri Bakanı ve cinayetlere seyirci kalan Aileden ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Kavaf derhal istifa etmelidir.

KAVAF İSTİFA!!! ATALAY İSTİFA!!!

Sığınmaevleri ve danışma merkezleri açılması için,.
Kadın örgütleri tarafından açılan sığınmaevlerinin maddi sorunlar yüzünden kapanmasına engel olunması için,

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasını için,

Mahkemelerde kadın katillerine haksız tahrik indirimi uygulanmaması için,

Kadınların yaşam hakkını koruyan bütün yasal düzenlemelerin tamamlanması için,

25 Kasım’a kadar her yerde ve her fırsatta öfkemizi ve isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine suç ortaklığı yapan devleti, polisi, yargıyı, medyayı teşhir etmeyi sürdüreceğiz.

Mücadelemiz, özgürlük ve yaşam içindir.


TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Kadın KomisyonuTMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Kadın KomisyonuTMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu 

25 Haziran 2010

Erkek Şiddetinden Kurtulmuş Kadın Yoktur! 

Basına ve kamuoyuna,

Peyzaj mimarı arkadaşımız Hülya Yolcubal’ın eski sevgilisi tarafından aylarca taciz ve tehdit edildikten sonra öldürülmesi bize bir gerçeği tekrar hatırlattı: Hiçbirimiz kadın katliamından muaf değiliz. İster Bodrum’da, ister Ardahan’da, ister Edirne’de ya da Antalya’da yaşayalım;  ister kasiyer, ister bankacı, öğretmen, hemşire, doktor ya da mimar olalım; hepimiz bir erkek bizi “öldüresiye sevdiği” için günün birinde üçüncü sayfa haberi olabileceğimiz gerçeğiyle yaşıyoruz. Günde en az üçümüz erkekler tarafından katlediliyoruz. Katillerimiz çoğu zaman sokaktaki, tanımadığımız erkekler değil. Babamız, kardeşimiz, oğlumuz, mevcut ya da ayrıldığımız kocamız, sevgilimiz, nişanlımız tarafından öldürülüyoruz.  Her hafta ortalama iki kadın şimdiki veya eski eşi veya sevgilisi tarafından öldürülüyor. Evlenme teklifini kabul etmemek, boşanmak istemek, sevgiliden ayrılmak, artık başka bir erkeği sevmek gibi gerekçeler erkeklerin kadınları öldürmesine yetiyor. Bu gerekçelere dayanarak katillere haksız tahrik indirimi uygulanıyor, kadın katliamı meşrulaştırılıyor. Çünkü kadın katilleri gibi, yasa koyucu da, uygulayıcı da kadınların kendi hayatlarının sahibi bağımsız bireyler olduğuna inanmıyor. Son 7 yılda kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı. Her kadın cinayeti, hayatta kalan kadınlar için bir gözdağı. Hiçbiri münferit değil. İşte bu nedenle kadın cinayetleri politiktir ve işte bu nedenle tüm kadınlar kadın cinayetlerinde taraftır. Hülya Yolcubal’ın suç duyurusunun gereğini yapıp göz göre göre gelen cinayeti engelleyemeyen kurumlar; “güzel mimara 8 aşk kurşunu”, “katili uğruna kitap yazmış”, “mimar kızın katil zanlısı, kitap yazıp aşkını ilan etmiş”, “çıplak fotoğrafları ortaya çıktı” gibi başlıklarla cinayetleri magazinleştirerek haberleştiren medya ve katilleri tahrik indirimiyle ödüllendiren, cesaretlendiren yargı suç ortağıdır.  Herkesi, kadın cinayetlerine karşı ses çıkarmaya, hesap sormaya davet ederken; “ya benimsin, ya kara toprağın” diyen ataerkil zihniyete isyan ediyor, bu davanın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.


Adana Kadın Platformu / 01.06.2010

Basına ve Kamuoyuna

Türkiye’de kadına yönelik şiddet  çeşitli boyutlarıyla durmadan artmaktadır. Geride bıraktığımız son iki ayda onlarca kadın öldürüldü ve yüzlercesi taciz ve tecavüze uğradı. Kadınların hayatlarına, bedenlerine ve emeklerine  el koyan erkek egemen sistem bu tabloyu görmemekte ısrar etse de, kadın katliamları sıradan cinayetler olarak algılansa da, aylardır yaptığımız basın açıklamaları gösteriyor ki bir ülkede her ay ortalama  25 kadının ölmesi, 80 kadının taciz ve tecavüze maruz kalması kesinlikle bir tesadüf olamaz. Her ay yaşanan bu katliamlar şiddetin ne denli sistematik bir hal aldığını göstermektedir. Nisan ayında Siirt’te yatılı bölge okulunda yaşanan tecavüz olayı söze hacet bırakmıyor. 2 yıl saklanan tecavüz olayının soruşturması da gizli yapıldı. Şehir sessizliğe büründü çünkü tecavüzlerin içerisinde müdür yardımcısı, asker ve polis vardı.   Yani devlet hala tecavüzcüleri koruyor. Olanları tüm çıplaklığıyla basına yansıtmak yerine ” Nasıl olsa bu da unutulur” mantığıyla hareket ediyor. Oysa ki yaşananlar unutulmayacak kadar ağırdır. Erkek devlet, katilleri ve tecavüzcüleri korumaya devam ettiği sürece, şiddet her boyutuyla artmaya devam ediyor. Yanlızca Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan şiddet, taciz,tecavüz ve kadın katliamları basına böyle yansıdı:

1 Nisan Taciz:  Adana’da bir ilköğretim okulunda sekizinci sınıf öğrencileri H.A. (14) ve E.K.’ya (14) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü İ.S. hakkında, bir kız öğrenci daha şikayette bulundu. Yaralama: Mersin’de M.G. (25) kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı E.G.’yi (22) “Seni başkasına yar etmem” diyerek sokak ortasında bıçakladı. Taciz: Adana’da E.Y. (27), belediye meclis üyesi G.C.’nin (61), iş vaadiyle kandırıp kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cinayet: Aydın’da rehber öğretmen A.T. (34), karısı H.T. (34) ile eşinin çalıştığı rehabilitasyon merkezinin sahibinin pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet: Giresun’da önceki gün cesedi bulunan 14 çocuk annesi H.G.’yi (40), eşi M.G.’nin (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet: Denizli’de tartıştığı eşi, üç çocuk annesi S.Y.’yi (31) silahla vurarak öldüren E.Y. (38) intihar etti. Cinayet: Ümraniye’de üç aylık evli S.E. (18), evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. (BB) 2 NİSANTecavüz: Bursa’da işsiz C.K. (27), birlikte yaşadığı E.Ş.’nin (24) kz kardeşi Ö.Ş.’ye (17) üç yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.Tecavüz: Antalya’nın Alanya ilçesinde B.D. (41), dört yıl önce boşandığı eşi Z.B.’yi (38) dövdükten sonra tecavüz etti.3 NİSANTecavüz: Bursa’da temizlik şirketleri aracılığı ile iş bulma sözü verip evlerinde hizmetli olarak çalıştırdıkları bir çocuk annesi D.C.’ye (27) tecavüz ederek görüntüleyen ve para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlayan dört kişi yakalandı. 4 NİSANTecavüz: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, zihinsel engelli Ş.Ç.’ye (15) tecavüz ettiği öne sürülen F.G. tutuklandı. Ş.Ç.’nin daha önce de tecavüz uğradığı öne sürüldü. Tecavüz :Gaziantep’te A.D.’ye (17) tecavüz ettikleri öne sürülen beş  kişi  tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.D. çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. 5 NİSANYaralama: Kars’ta eşi M.A. ve kayınbiraderi R.A. tarafından darp edildiğini ileri süren kadın hastanede tedavi altına alındı. Burnunda kesikler olan Y.A., başvurduğu karakoldan hastaneye götürülüşü sırasında görevli bir askerin de kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Yaralama: Erzincan’da E.Ç., kendisinden boşanmak isteyen ve halasının evinde kalmaya başlayan eşi F.Ç.’yi (22) altı yerinden bıçakladı. Taciz – cinsel istismar: Samsun’da M.D. (40) ve O.K., evden kaçan ilköğretim okulu öğrencileri Ş.M. (14) ile M.D.’yi (15) evlerine götürüp tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. 6 NİSANCinayet: Aydın’da E.Ç. velayeti eski eşinde bulunan üç yaşındaki oğlunu kaçırdı. E.Ç. çocuğu almaya gelen eski eşi A.Ç’yi kayınvalidesini ve kayınpederini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Tecavüz: Bursa’da fuhuş operasyonunda kurtarılan Y.Ö.’nün (15), komşusunun ve üvey babasının tecavüzüne uğradığı, daha sonra üvey babası tarafından fuhuşa zorlandığı belirlendi.  7 NİSANYaralama: Amasya’da K.K., emniyet müdürlüğünün önünde tartıştığı eşi T.K.’yi (30) bıçakla ağır yaraladı.Tecavüz: Kütahya’da madde bağımlısı A.K. (17) ve Z.K. (18), gece yarısı çöplerden atık toplarken gördükleri sağır ve dilsiz E.U.’ya (49) tecavüz etti. Taciz – cinsel istismar: Gaziantep’te lise müdürü H.B.’nin lise öğrencisi kızlara tacizde bulunduğunu öne süren üç veli, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.8 NİSANCinayet: Kaçak yollarla geldiği Iğdır’da garsonluk yapan Azeri N.İ. (25), konsomatristlik yapan karısı N.E.’yi (38) döverek öldürdü. Cinayet :Şanlıurfa’da Vedat Kaya ikinci çocuğuna sekiz aylık hamile olan eşi Gülistan Kaya’yı (28), koyunları otlatmadığı için tekme, tokat ve keserle dövdü. Gülistan Kaya olaydan sonra karnındaki bebekle birlikte yaşamını yitirdi. Vedat Kaya gözaltına alındı. Taciz – cinsel istismar: Mersin’de ilköğretim okulu öğretmeni O.M. (35), dokuz yaşındaki iki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.Taciz – cinsel istismar :Mersin’de bir lisenin okul aile birliğinde yönetici olan S.Y., aynı okulda öğrenci olan bir kız öğrenciye okul dışında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Cinsel istismar: Trabzon’da ilköğretim okulu öğretmeni M.A.G.(26), dokuz kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 9 NİSANEnsest: Zonguldak’ta askerden yeni gelen S.K., dört yaşındaki yeğeni N.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Cinayet: Fethiye’de iki çocuk annesi G.K.’yi bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan A.K., emniyette suçunu itiraf etti. Tecavüz: Bursa’da H.K. (21) ve A.Y. (20), ikisiyle de aynı anda birlikte olduğunu fark ettikleri N.K.’ya (16) tecavüz etti. Taciz – cinsel istismar:Samsun’da bir ilköğretim okulunda bir ay önce hizmetli olarak çalışmaya başlayan M.E. (35), birinci sınıf öğrencisi iki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.  10 NİSANTecavüz:Çorum’da M.G. (18), T.T. (15) ile cinsel ilişkiye girip hamile kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. T.T., Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.Taciz – cinsel istismar:Kastamonu’da M.K. (25) amcasının kızı D.K.’ya (9) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 11 NİSANYaralama: İzmir’de polis memuru K.Y., kendisi gibi polis olan karısı B.Y.’yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Yaralama: Kayseri’de B.Ç., kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığı eşi G.Ç.’yi döverek yaraladı. 12 NİSANCinayet:Kocaeli’nde Y.U. (37), eşi G.U.’yu (37) kendisini aldattığı iddiasıyla yedi yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tecavüz: Bursa’da gece kulübünde tanıştıkları M.A. (16) ve E.Ö.’ye (17) tecavüz ettikleri öne sürülen 211 suçtan sabıkalı  E.Ç. (17) ile arkadaşı tutuklandı. 13 NİSANTecavüz: Batman’da hamile olduğu anlaşılan zihinsel engelli E.Y.’ye tecavüz ettiği ortaya çıkan K.S. (17), tutuklandı.Tecavüz – ensest: Kütahya’da, 8 yaşındaki oğlu Ö.Ç.’ye tecavüz ettiği iddia edilen İ.Ç. (38) tutuklandı.14 NİSANTaciz:Antalya’da F.K. (33), Ocak ve Şubat aylarında hırsızlık amacıyla girdiği dört evde kadınlara tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.15 NİSANCinayet:Gaziantep’te İ.D., üç yıl önce boşandığı eşi M.K.’yi (36), çocuklarını görmek için gittiği çocuk yuvasının önünde bıçaklayarak öldürdü. Tecavüz: Manisa’daki bir camide görev yapan 16 yıllık imam A.I. (41), İmam Hatip Lisesi’nin yurdunda kalan dört erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden imam A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz: Afyonkarahisar’da H.T.(33), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi Y.T.’yi (32) av tüfeğiyle öldürdü. H.T. ve eşi S.T. gözaltına alındı. 16 NİSANTaciz: Bursa’da sokakta oynarken görüp parka götürdüğü Ç.G.’yi (6) taciz eden İ.S gözaltına alındı. 17 NİSANCinayet :Bursa’da C.A. (26), üç ay önce boşandığı eşi A.Ç.’yi (24) çocuğunu göstermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Tecavüz: Antalya’da sekiz ay önce hırsızlık suçundan cezaevine giren Z.D.’nin (17) sübyan koğuşunda 15 kişinin tecavüzüne uğradığı, falakaya yatırılıp sopayla dövüldüğü ve jiletle tehdit edildiği ortaya çıktı. Z.D.’nin olayın ortaya çıkmasının ardından nakledildiği bir başka koğuşta da tecavüze uğradığı saptandı. 15 tecavüz zanlısı hakkında 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Taciz – intihar :Bursa’da altı ay evvel komşuları H.V.’nin (60) tacizine uğrayan ve olayla ilgili soruşturma sürerken intihar girişiminde bulunan ilköğretim okulu öğrencisi R.T. (15), yaşamını yitirdi. Taciz :Konya’da mahalle muhtarı A.K. (70) ile oğlu E.K.(30), resmi işlemlerini yaptırmak üzere muhtarlığa gelen öğretmen A.M.A.’ya (29) tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. 18 NİSAN Yaralama:Samsun’da H.A. (30), eşi H.A.’yı (26) darp edip omzundan bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. 19 NİSANTecavüz: Bursa’dan kaçırılan ve beş kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen G.D. (21), Ankara Otobüs Terminali AŞTİ’de bulunarak ailesine teslim edildi. 20 NİSAN Cinayet :İstanbul’da Y.K.(52), üç ay önce kendisinden boşanan eşi A.K.’yi (48) öldürdükten sonra intihar etti. Taciz – cinsel istismar: Aydın’da ilköğretim okulunda resim öğretmeni olarak görev yapan A.E., sınıfındaki bazı kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.21 NİSANCinsel istismar: Siirt Valisi Necati Şentürk, kentte bir ilköğretim okulunda meydana geldiği iddia edilen ”nitelikli cinsel istismar olayı” ile ilgili 2 kamu görevlisinin açığa alındığını bildirdi. 22 NİSAN Cinayet: Şanlıurfa’da askerliğini yapan C.K. ile Ağrı’ya kaçtıktan sonra evlenen E.K. (22), erkek kardeşi F.E.(19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 23 NİSANTaciz – ensest: Muğla Yatağan’a bağlı Akgedik köyü’nde 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi öz kızını taciz ve darp ettiği iddia edilen A.İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Taciz – cinsel istismar: Kahramanmaraş’ta ilköğretim okulu öğrencisi E.K.’ye (14) cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürülen M.T. (30) ve S.K. (25) gözaltına alındı. 24 NİSANCinayet: Bursa’da B.K. (25), çocuğunu görmek için gittiği evde boşandığı eşi E.B.’yi (20) bıçaklayarak öldürdü. Taciz – ensest:  H.B. Bursa’da annesi ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. babasının tacizine uğradığı iddiasıyla sık sık evden kaçan H.B.’nin 15 gün önce Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne başvurup babasından şikayetçi olduğu, gözaltına alınan babanın mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. 25 NİSAN Cinayet: Adana’da N.S.G. (41), evinin bahçesinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.26 NİSANCinayet:  Aydın’da C.A., üç çocuk annesi eşi K.A.’yı silahla vurarak öldürdü.Tecavüz : Antalya’da A.S.’ye (25) silah tehdidiyle tecavüz ettiği ve parasını gasp ettiği iddia edilen Y.K. (26), olaydan üç gün sonra poliisle girdiği çatışmanın ardından yakalandı. Tecavüz: Siirt’te Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencilerinin, iki ve üç yaşındaki çocuklara tecavüz edip, birinin öldürülmesi olayında, ailelerin konunun kapanması için kendi aralarında anlaştığı ortaya çıktı. Pervari Belediye Başkanı DP’li İsmail Bilen, yaşanan tecavüz vakasını “çocuk oyunu” olarak değerlendirerek, “YİBO’larda tüm Türkiye’deki gibi olay olur” dedi. Vali Necati Şentürk ise olayla ilgili olarak tutuklanan üç kişinin daha sonra mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. 27 NİSANCinayet: Antalya’da H.H.A. (40), karpuz tarlasında çapa yapan eşi H.A.’yı (35) otomatik av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.Tecavüz – ensest : Edirne’de öz kızına 13 yaşından itibaren 8 yıl boyunca tecavüz eden ve kızından 2 çocuğu olan R.B. (53), kızından olan ve 17 yaşına gelen kızına da cincel tacizde bulundu. Genç kızın intihara kalkışmasıyla ortaya çıkan olay sonrası tutuklanan baba hakkında, 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Cinsel istismar: Şanlıurfa’da E.A. (22), K.Ö. (14), K.K. (3) ve Ö.K.’ye (5) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. K.Ö., K.K. ve kardeşi Ö.K. ailelerine teslim edildi. 28 NİSANYaralama: Şanlıurfa’da S.Ç. (32), eşi S.Ç.’yi (25) bıçakla yaraladı. Cinayet: Manisa’da A.N.B. (50), ayrı yaşadığı karısı LB.’yi (39) sokak ortasında vurarak öldürdü. Tecavüz: Iğdır’da adliyede görevli Y.S. (32), lise öğrencisi S.A.’ya (15) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Tecavüz :İstanbul’da, yedi kişi, B.Z.’yi (16) zorla alıkoyup fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Tecavüz: Bursa’da sevgilisinin akrabasına tecavüz ettiği öne sürülen ve polise yakalanmamak için sığınakta 20 gün saklanan E.D.  yakalandı. Cinsel istismar: Sakarya’da H.A.K. (30), 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Taciz :THY, 14 yıldır şirket bünyesinde görev yapan kaptan pilot E.G.’nin sözleşmesini, bir kabin memuruna tacizde bulunduğu iddiasıyla son verdi. Olay, kabin memurunun şikayetiyle ortaya çıktı. 29 NİSANCinayet: Ö.Ç Muğla’da kardeşinin eşi S.Ç.’yi (42) av tüfeği ile vurarak öldürdü.Cinayet: Kars’ta iyi halden izinli olarak cezaevinden çıkan F.T., bir yaşındaki kızlarını komşularına bıraktıktan sonra eşi F.T.’yi bıçaklayarak öldürdü. F.T. cinayetten sonra polisi arayarak teslim oldu. Tecavüz: Bursa’da zihinsel engelli F.S.’ye (17) tecavüz ettikleri ileri sürülen dört kişiden biri tutuklandı. Taciz: Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Ahmet Baldöktü yatılı ilköğretim okulunda, iki öğretmenin kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Taciz : Uşak’ta, dokuz yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.G. (26) gözaltına alındı. 30 NİSANTaciz: İstanbul’da evinden kaçan zihinsel engelli S.M.’nin (14) Sultangazi’de terk edilmiş bir kamyonet içinde kimliği belirsiz kişilerce cinsel tacize uğradığı iddia edildi. S.M.’yi taciz ettiği öne sürülen şahıslar, kızı araçta bırakarak kaçtıTaciz: İzmir’in Urla ilçesindeki bir ilköğretim okulunda beşinci sınıf öğrencisine cinsel tacizde bulundukları öne sürülen beş öğrenciden üçü tutuklandı. Cinayet: Ordu’da H.Ç.(47), eşi A.Ç.’yi (42) vurduktan sonra intihar etti. 02 MAYIS-Mardin’in Midyat İlçesi’nde 38 yaşındaki D.Y., 70 yaşındaki N.Y.’ye iddiaya göre tecavüz edip, bıçak zoruyla 7 bin TL’sini gasp etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş M.Y.’ye (30)   tutuklandı.03 MAYIS-İstanbul’da, Zülfü K.(24) kendisini polis gibi tanıtarak, tanıştığı kadınlardan gasp yaptığı ve tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.04 MAYIS- Çorum’da Lise 1. sınıf öğrencisi Nilgün Erkmen (16), sabah saatlerinde okula giderken kendisini rahatsız edip arkadaşlık teklifinde bulunan O.K. (24) adlı gencin üzerine benzin dökerek yakması sonucu hayatını kaybetti.07 MAYIS-  Ankara’da mobilya mağazaları sahibi 27 yaşındaki Mehmet K., 20 yaşındaki sevgilisi Betül Çelik ‘i kendisi ile birlikte olmak istememesi üzerine  başka bir erkekle aldattığını düşünerekten çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra baraja attı.09 MAYIS- Kahramanmaraş’ta Yusuflar Mahallesi’nde oturan H.K. (30), boşandığı ancak bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı eski eşi Fatma Darendeli (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., Fatma Darendeli’yi eliyle boğarak öldürdü.10 MAYIS- Şanlıurfa’da hırsızlıktan sabıkalı 2 gencin, kapı komşuları 16 yaşındaki engelli B.D.Y’yi eve kilitleyip, zorla bira içirip cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Mutfak dolabı içerisinde üstü çarşafla örtülü, bilekleri kesilmiş halde polisler tarafından bulunan engelli kızın ailesi, olay sonrası depresyona girdi.14 MAYIS- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, fındık bahçesinde parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Düzce’de 5 Ocak 2010 tarihinde okul çıkışı kaybolan 15 yaşındaki Hatice A.’ya ait olduğu tahmin ediliyor.15 MAYIS- Ceyhan’da Fatih Ü. (24), boşanma davası açan eşi Kezban Ü. (22)  ve kayınpederi Osman Göçer’i (45) av tüfeğiyle öldürdü.16 MAYIS- Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun sahilinde kıyıya vurmuş boynuna taş bağlı bir kadın cesedi bulundu.Mersin’in Tarsus İlçesi’nde, üç aylık evli 24 yaşındaki Reyhan Arıdağ, evinde bıçaklanarak öldürüldü17 MAYIS- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde  S.Ç. (18), 13 yaşındayken amcasının oğlu tarafından tecavüze uğradı. Daha sonra F.K. isimli biri ile evlendirildi. Bakire olmadığını öğrenen eşi tarafından terk edildi.yine  amcasının oğlu tarafından  tecavüze uğradı.S.Ç., Siverekte kalacak yeri ve can güvenliği i olmadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kadın sığınma evine gönderilmesini istedi.18 MAYIS- Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda otopsi kameramanı olarak görev yapan 42 yaşındaki Şengül Karabacak evinde ölü bulundu.19 MAYIS- Gaziosmanpaşa’da, alkollü halde eve geldiği sırada tartıştığı 6 aylık hamile sevgilisi Derya Demiral’ı döverek öldüren Ufuk Ç. polise teslim oldu.20 MAYIS- Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde 14 yaşındaki üvey kızı tarafından tecavüzle suçlanan 49 yaşındaki Süleyman Ş. “Bu iftirayı temizleyin” diyerek eşiyle birlikte gittiği polis merkezinde çelişkili ifade verince, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.21 MAYIS- Denizli’de , lokantada bulaşıkçı olarak çalışan 3 çocuk annesi Fatma Özalp’ı, daha önce beraber yaşadığı ileri sürülen Niyazi Karaca adlı bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.  23 MAYIS- Tekirdağ’da, kıskançlık krizine giren taksici Adnan Yakut, yabancı uyruklu eski sevgilisi Zaharonova Kerimbekinova ile onun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan Şekerpancarı’nı öldürdükten sonra intihar etti. 24 MAYIS- Beylikdüzü’nde, 41 yaşındaki Vedat Türkoğlu, boşanma davası açan 36 yaşındaki eşi Ayşe Türkoğlu’nu kahvaltı almak için girdiği pastanede kurşunlayarak öldürdü.25 MAYIS- Adana’da  İlker K.(36) adlı bir kişi , boşandığı eşi Nurdan Bakşi’yi sokak ortasında tartışırken tabanca ile öldürmek isterken Nurdan Bakşi’nin ablası Remziye Bakşi kardeşini korumak için silahın önüne atladı.Hastaneye kaldıran Remziye Bakşi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.26 MAYIS- İnşaatlarda çalışan 26 yaşındaki Adem Soylu, kısa süre önce kendisini terk eden kuaför eşi 18 yaşındaki Burcu Soylu’yu çalıştığı işyerinde av tüfeğiyle öldürdü, diğer çalışanları rehin aldı.28 MAYIS- Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Yolcupınar köyünde,  Özlem ve Şehriban D’nin cesetleri, köyde terk edilmiş bir evin tavanına iple asılı vaziyette bulundu. Öte yandan, Yanıkçukur köyünde yaşayan Saniye Ç’den (20) de haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve gitti. Evin kapısını kırarak içeri giren yakınları, genç kadının tavana asılı cesedini buldu.Yalova’nın Samanlı köyünde bir servis şoförü, torunu yaşındaki öğrencilere elle ve sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 62 yaşındaki M.P. adlı servis şoförünün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.Pendikte emekli Yusuf Coşaran ,25 yıllık eşi Hüsne Coşaran’ı pompalı tüfekle öldürdü. Durumu oğlunu arayarak “Anneni öldürdüm, ben de intihar edeceğim. Şu anda ormandayım” dedi.Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Mustafa Kalkan (79),  yaklaşık 15 yıldır ayrı yaşadığı eşi Umahan Kalkan ‘ı(77) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlunu yaraladı.30 MAYIS- Konya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğu 5 ay boyunca öz babasının tacizine uğradı. Tacizci baba annenin şikayeti üzerine tutklandı.Kayseri’de 22 yaşındaki M.K. annesi İkramiye Köse’yi boğazını keserek öldürdü.Bugün burada Türkiye’de son iki ayda yaşanan şiddeti gözler önüne serdik. Nisan ve Mayıs ayında yaklaşık 40 kadın öldürüldü, 120 kadın taciz ve tecavüze uğradı. Onlarca çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı.Bizler Adana Kadın Platformu olarak aylardır kadınların yaşadığı şiddetin çetelesini tutmaya, öldürülen kadınların duruşmalarını takip etmeye devam ediyoruz. Katillerin ve tecavüzcülerin ceza indirimlerinden yararlanmamaları için davalara müdahil olma ısrarımız devam edecektir.

KADIN KATLİAMLARINA SON!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!


Eskişehir Demokratik Kadın Platformu / 17 Ağustos 2010

Yasta Değil İsyandayız! Tüm Kadın Cinayetlerinin Hesabını Soracağız!

Kadın cinayetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hergün bir başka bahaneyle öldürülen kadınların haberini alıyoruz. Kıskançlık, erkeğin aşkına karşılık vermediği için, boşanmak istediği için, aile meclisi kararıyla, güzel koktuğu için ve daha niceleri. Kadınların ölümüne türlü türlü gerekçeler gösteriliyor. Hayatın her noktasında olan kadınlar birer birer ayrılıyorlar aramızdan.

2010 yılının ilk 6 ayında 135 kadın öldürülürken, Temmuz ayında cinayetler hız kesmedi, 36 kadın erkekler tarafından katledildi.31 Temmuz’da yaptığımız eylemimizden bu yana  7 kadın cinayeti daha işlendi. Eskişehir’de kocasından boşanmak üzere olan Mediha BAŞTÜRK  kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kocasından şiddet gören Mediha sığınma evine gitmiş olmasına rağmen, devlet tarafından kocasına teslim edildi ve hiçbir önlem alınmadı. Malatya’da aile meclisi kararıyla öldürülen Hanife DURAK, Ankara’da kıskançlık bahanesiyle öldürülen Makbule SEYFİ, İstanbul Ümraniye’de Sebahattin Alkan, rüyasında “çıplak gördüğü” gerekçesiyle eşi Ruzkat Alkan ve evli-hamile kızı Sevgi Arslan’ı boğarak öldürdü. Mersin’de Orçan Yaraş, ayrılmak üzere olduğu karısı Nuray Yaraş’ı yazlık sitede, kızlarının gözleri önünde  10. kattan aşağı atarak öldürdü. Van, Cevdetpaşa Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Altun Akırmak eski dini nikahlı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak katledildi. En son İstanbul Beyoğlu’da 77 yaşındaki Burhan Cahit Tekinliğ’in birlikte yaşadığı 61 yaşındaki Neşide Dırmıkçı’yı hunharca katledip, cesedi elektrikli testereyle parçalara ayırdı.

Kadın cinayetleri bu kadar artarken, devlet erkekleri koruyarak kadınların katledilmesine izin vermeye devam ediyor. Kadın cinayetlerinde erkeklere ceza indirimleri uygulayarak, erkeklerin kadınları öldürmesine yol açıyor. Ankara’da öldürülen Makbule Seyfi’nin kocası cinayetten sonra beni “tahrik etti”, “yaptığım için pişmanım” ifadelerini kullandı. Artk katiller hangi ceza indirimlerinden faydalanacaklarını bilerek ifade veriyorlar ve birbirlerinden besleniyorlar. Bizler cinsiyetinden, cinsel yöneliminden ve cinsiyet kimliğinden ötürü öldürülen kadınların, katillerinin nitelikli hal kapsamında yargılanmasını istiyoruz.

Ne vakit bir kadın öldürüldüğünde bizler orda olacağız ve kadın katillerinden hesap soracağız. Kadın katilleri her an soluğumuzu enselerinde hissedecekler.

Erkeklerin kadınları katletmesine, devletin koyduğu yasalarla erkekleri korumasına, hayatın her noktasında olan kadınların aramızdan ayrılmasına izin vermeyeceğiz.

Hergün bir kadın cinayetiyle uyanmayacağız. Kadın cinayetlerinin nitelikli hal sayılması için alanlarda, adliye önlerinde olmaya devam edeceğiz.

Örgütlü gücümüzle kadın cinayetlerini durduracağız.

 

Yorumlara kapalıdır.