Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan Eylem Çağrısı

Sözde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen AKP’nin yeni yasa taslağına karşı 1 Kasım Cuma akşamı Kadıköy’de eylem yapmaya hazırlanan Yoğurtçu Kadın Forumu tüm kadınları eyleme destek olmaya çağırıyor…

kadin-istihdamiHatırlanacağı gibi bir süre önce DİSK, Tabipler Birliği ve KESK’in çağrısı ile Kadın Emeği Platformu (KEP) kuruldu. Kadın örgütlenmeleri ve feministlere de çağrı yapan bu platform, AKP Hükümeti’nin “Nüfus ve Aile Politikaları Mevzuat Çalışmaları” adı altında kadınların yarı-zamanlı, “güvenceli” ve esnek çalışmasını teşvik etmek üzere planladığı yasa taslağına karşı ortak bir mücadele ve eylem çağrısı ile kuruldu. İlk etapta KEP yeni yasa taslağı ile ilgili bir bildiri çıkarmaya hazırlanıyor. Bir dizi eylem ve etkinlikler yapmaya hazırlanan, kadın örgütlenmelerine de eylem çağrısı yapan KEP, 29 Ekim Salı günü 18:00’de DİSK’te geniş katılımlı bir toplantı yapacak. Ayrıca 2 ya da 3 Kasım’da bir günlük eş zamanlı forumlar organize edilmesi planlanıyor.

Bu çağrı üzerine Yoğurtçu Kadın Forumu, yeni yasa taslağının kadınları nasıl etkileyeceğini ve kadınların bu politikalara karşı nasıl mücadele etmesi gerektiğini 27 Ekim 2013 Pazar günü Eğitim-Sen’de yaptığı bir toplantıda tartıştı. Toplantıda yapılan öneriler doğrultusunda 1 Kasım Cuma akşamı saat 18:30-20:00 arasında Kadıköy (Karaköy-Eminönü) İskelesi’nde bir eylem yapma kararı alındı. 

Toplantıda kısa bir sunuş yapan Deniz Ulusoy yeni yasa taslağının neler getirdiğini, medyada bu taslağın nasıl yanlış yansıtıldığını şöyle özetledi:

“AKP Hükümetinin hızlı bir şekilde, Kasım ayında Meclis’e getirilmesi beklenen ‘Nüfus ve Aile Politikaları Mevzuat Çalışmaları’ adı altında kadınlara yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Hükümet 2005 yılından beri kadın bedenine yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor. Bunları hem doğum yöntemleri gibi doğrudan kadın bedenine yönelik saldırılarla hem de ulusal istihdam planları bağlamlarında düşünmeliyiz. Bu saldırılar değişen nüfus politikalarında gözleyebiliriz. Artık kadınlardan sadece çocuk yapmaları değil güvencesiz, esnek bir şekilde çalışmaları da bekleniyor. Peki medyada tartışılan başlıklarıyla bu yasa tasarısı hangi değişiklikleri içeriyor? 

1. Evden çalışma imkanı olarak sunulan bu yasa değişikliği aslında düşük ücretli çalışma biçimlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

2. Kısmi zamanlı çalışma öngören yasada özellikle doğum izniyle bağlantılı olarak kamuda çalışanlar için 69 ay (çocuk okula başlayana kadar) yarı-zamanlı çalışma imkanı olduğu yazılıyor. Ayrıca kamuda çalışan kadınların çocuk sayısına göre belirli sürelerle (1-6 ay) yarı zamanlı çalışarak tam maaş alacağına dair yanlış bir izlenim yaratılıyor. Özel sektör için ise kademeli esneklik öngörülüyor. Ancak yarı-zamana yarı ücret tartışması var. Başka bir deyişle esnek çalışma teşvik ediliyor. 

3. Özel İstihdam Büroları (ÖİB) vasıtasıyla işçi kiralanması: Güvencesiz ve esnek çalışmadan en verimli şekilde yararlanma imkanı böylelikle kurumsallaştırılıyor. ÖİB’ler aracılığıyla kiralanan kadın işçiler doğum yapan kadın işçilerin yerine, örneğin 6 aylığına kiralanabilecek. Yani kadınlar ÖİB’ler aracılığıyla geçici bir şekilde istihdam edilecek. Böylelikle kırılgan ve güvencesiz başka bir çalışma biçimi kurumsallaşmış olacak. 

4. Kreş yardımı: 1995’ten itibaren kreşler misafirhane, spor salonu gibi işletmelerin diğer tesisleriyle eşdeğer görülüyordu. Geçen şubat ayında gündeme geldi, Ocak ayında kamudan kreşler için bütçe ayrılmayacağı yazıldı. Şimdi ise kreş yardımı deniyor ama yine kamuda bütçe yok, işletmelerinin kendi gelirlerinden karşılamaları isteniyor. 

İşletmeler kreş için özel hizmet alımı sözleşmesi yapabilirler ama işçinin genelde böyle bir hakkı olduğundan haberi olmuyor, işletmeler ise bu hak varmış gibi gösteriyor.

Ağustos ayında 150 kadının çalıştığı işyerlerinde kreş zorunluluğu getirilecek diye yazıldı ancak bu kadar kadının çalıştığı işletme sayısı çok az, denetim yok, yaptırım yok.

Hükümet politikaları kadının işini çocuk doğurmak ve bakmak olarak belirliyor, aynı zamanda güvencesiz ve esnek bir şekilde ‘kadın işlerinde’ çalışarak aile bütçesine katkıda bulunması, ailenin geçimini idame ettirmesi bekleniyor.”

Sunumdan sonra eylem önerileri konuşuldu. Öneriler şöyle…

 – Bu yasa taslağı kadınlara yapılan bir saldırı olarak görülüyor ama aynı zamanda genel olarak güvenceli esnek çalışma biçimi kadınların üzerinden örülüyor. Dolayısıyla sadece kadınlar değil tüm sendikalar bu yasaya karşı mücadele etmeli. Sendikaların bir bütün olarak bu mücadeleye sahip çıkmaları gerekir. 

– En etkili yöntem grevdir. En azından DİSK ve KESK bir günlük genel grev yapabilir. Ama grevdekiler işyerini terk etmemeliler, böylelikle işyerlerine gelen insanlara da derdimizi anlatabiliriz. 

– Sokak eylemleri yapalım. 

– Bu yasanın kadınları nasıl etkileyeceğini net bir şekilde ortaya koyalım. Bunların bütün kadınlara ulaşacak araçları yaratalım. Emek örgütlerini zorlayalım. 

-Kamuda yaratılan yanlış algıyı kırmalıyız. AKP hükümeti kamuda yanlış algı yaratarak yapmayı istediği değişiklikleri hayata geçiriyor. Kamuda yaratılan algıyı kırmamız gerekiyor. Bunun için medyayı, sosyal medyayı iyi kullanmalıyız. Örneğin televizyonlarda programlar yaparak bu algıyı kırabilir miyiz? Örneğin izindeki kadınların yerine aynı ücretle başka bir kadının çalıştırılacağı izlenimi yaratılıyor. 

– Kadıköy’de bir kadın festivali yapalım. ForumFest gibi geniş katılımlı bir festival örgütleyelim. Festivalle birlikte bir mücadele programı açıklanabilir. 

– İstanbul Meslek Odaları komisyonu gibi daha büyük platformlar oluşturulabilir. 

– Gezi Parkı’ndan geniş katılımlı bir kadın forumu yapalım.

– Yeni yasanın kadınları nasıl etkileyeceğini anlatan dövizler ve bildiri hazırlayalım. 

– Sosyal medyada bir kampanya düzenleyelim. Medyada çıkan haberleri bir facebook’ta bir sayfa açıp paylaşalım. 

– Tanıtım filmi yapalım. Kadın Emeği Platformu yasanın kadınlara neler getirdiğini anlatan bir tanıtım filmi yapabilir.

– Bir basın grubu kuralım ve kadın yazarlarla görüşülmesi.

– Forumlarda güvencesizleştirmenin kadınlar açısından doğuracağı sonuçları konuşalım.

Not: Yoğurtçu Kadın Forumu’nun gündemi https://www.facebook.com/groups/388983174535911/?fref=ts adresinden takip edilebilir.

Yorumlara kapalıdır.