Mutfak Cadıları Özel Sayı: “Çalışmak İstiyoruz ama Esnek Değil!”

14M u t f a k   C a d ı l a r ı

Sosyalist Feminist Kolektif

Özel Sayı

Çalışmak istiyoruz ama esnek değil!

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Fatma Şahin “hem çocuğuna bakmak hem de ekonomik hayatın içinde olmak isteyenler için” esnek çalışma modelini hayata geçirmek üzere  çalıştıklarını söyledi. Kadınların esneklik adı altında evdeki iş yükünü aksatmayacak şekilde, işgücü piyasasına entegre edilmesine yönelik bu uygulamaların, diğer ülkelerde hayatımızı nasıl etkilediğini gördük: Hem evde, hem işte daha fazla çalışma, daha fazla sömürü. İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılığın daha da güçlenmesi. Geçinecek kadar para kazanabilmek için iki, hatta üç işte birden çalışma. Çalıştığımız halde sosyal güvenceden mahrum kalma, ve haliyle mezara kadar ötelenen emeklik. Sonuçta ne oldu? Sözüm ona yüksek kadın istihdamı ile övünen bu ülkelerde esnek çalışmaya mahkûm bırakılan kadınlar artık isyan ediyor. Kadınlar “böyle çalışacağıma, evde otururum” derken, esnekliğe arka çıkan feministler ile birlikte, kadınların ücretsiz ev içi emek yüküne ve ücretli çalışmanın önemine dair geliştirilen feminist talepler de top yekün gözden çıkartılıyor.
Oysa ki patriyarkayı ortadan kaldıracak şekilde bugünden küçük adımlar atmak mümkün. Esneklik tek geçer yol değil. Mevcut koşullar altında günü kurtarmak adına kadınlar için esnek çalışma koşullarına razı gelmek, geleceği daha farklı kılabilme imkânlarını yok ediyor. Biz kadınlar evdeki işleri aksatmadan değil, bu işlerin yükünü omuzlarımızdan alacak şekilde çalışmak istiyoruz.

Son iki yıldır, Sosyalist Feminist Kolektif’in yayın organlarında ve farklı yayınlarda esnek çalışmanın biz kadınlar için bir çözüm olmadığını defalarca yazdık. Bu sayı ile birlikte geçmişte yazdıklarımızın bir derlemesini yapıyoruz. Feministler olarak patriyarkayı bugünden aşındıracak istihdam ve sosyal politika talepleri çerçevesinde bir araya gelmenin tam zamanı. Bu sayı sözkonusu talepleri hep birlikte tartışmaya başlamamız açısından umarız ki bir vesile olur.
Kasım 2012

İçindekiler

Yorumlara kapalıdır.