SFK Söyleşi-Tartışma Kadın Emeği ve Kriz/4 Ekim 2009

kadin_emegi_afiss
ÜRETİM VE YENİDEN ÜRETİM KISKACINDA KADIN EMEĞİ VE KRİZ

12.30-12.50 Demet ÖZMEN YILMAZ, Nihan CİĞERCİ ULUKAN
Görünmeyen Hizmetkarlar: Ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadın işçiler

12.50-13.10 Nevra Akdemir, Petra Holzer
“Tuzla tersanelerinin görünmeyen hamalları: Kadınlar”

13.10–13.30 Melda Yaman Öztürk, Nuray Ergüneş, Nurcan Özkaplan
“2001 krizinden sonra sağlık, eğitim ve istihdamda yeniden yapılanma ve kadınlara etkisi”

10 dakika ara

13.40-14.00 Ece Kocabıcak
” Son dönem kalkınma stratejisi ışığında, ücretli ücretsiz emek kıskacında kadın”

14.00-14.20 Başak ERGÜDER,Yasemin ÖZGÜN – Sosyal Refah Devleti Mitinden Sadaka Ekonomisi Söylemine: Türkiye’de Kadına Yönelik Sosyal Politikaların Dönüşümü

14.20-14.40 Özgün AKDURAN – Sosyal politikanın feminist eleştirisi ve alternatifin inşası

14.40- 15.00 Melda Yaman Öztürk
“Yeni bir toplum ve yeni bir işbölümü”

10 dakika ara

15.00- 17.00 Tartışma

SOSYALİST FEMİNİST KOLEKTİF
4 Ekim 2009 PAZAR
Tel sokak No 20/3 Beyoğlu-İstanbul
Tel: 0212 243 49 93
http://www.sosyalistfeministkolektif.org

Yorumlara kapalıdır.