Kadın Avukatlardan Barolar Birliği’ne Çağrı…

img_2834

250 kadın avukattan Türkiye Barolar Birliği’ne çağrı var…

“Fethiye davası karar duruşması öncesinde yaptıkları açıklamaları düzeltmeye ve/veya geri çekmeye çağırıyoruz. “

Türkiye Barolar Birliği

18.04.2012 tarihinde Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan’ı sahiplenen ve uğradığı “saldırı” ve ithamlara karşı Mustafa İlker Gürkan’ın yanında olacağınızı belirten bir yazı yayınladınız. Ardınızdan Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, İstanbul Baro Başkanları da, hem de davanın karar duruşmasından bir gün önce aynı içerikte bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla sözümüz sizin nezdinizde bu açıklamaları yapan herkesedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu davayı biz kadın avukatlar ve kadın grupları olarak 5 yıldır takip ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve Muğla Barosu Kadın Komisyonu, İzmir Barosu Kadın Komisyonu davaya müdahale talebinde bulundular ancak ne acıdır ki bu dava Baronuzun/Birliğin gündemine Mustafa İlker Gürkan vesilesiyle girdi. Oysa kadın kurumlarının özel bir önem vererek takip ettiği bu davada, davanın başından itibaren, kadına yönelik suçlarda kadından yana taraf olarak, söz söylemenizi beklerdik.

Her gün 5 kadının öldürüldüğü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, kadınların yüzde 35.6’sının bazen, yüzde 16.3’ünün sık sık aile içi tecavüze uğradığı, cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan %40’ının şikayetçi olmadığı/olamadığı, şikayetçi olduklarında da aynı travmayı tekrar yaşadıkları, hakimlerin-savcıların suçlayıcı tutumlarına maruz kaldıkları bu tablo karşısında, kanun gereği “insan haklarını savunmak ve korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla” görevli baroların hepsinin, bu görevlerini yerine getirdiklerinden bahsetmek mümkün değil, ne yazık ki…

Bahse konu davanın soruşturma aşamasında da Savcılık; Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun Raporu olmasına rağmen, müvekkilimizin şikayet ve beyanlarını doğrulayacak delilleri toplamadan, kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiş, dava ancak Adalet Bakanlığı’nın yazılı emri üzerine Yargıtay tarafından verilen karar sonrasında açılabilmiştir. Deliller ancak 3 yıl sonra kovuşturma aşamasında toplanmaya başlanmış, sonuçta sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmiştir.

Üstelik Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan baştan itibaren bu önyargılı tutuma ortak olmuş, hatta bizzat müvekkile yönelik önyargıların oluşmasının ilk elden “kahramanı” olmuştur. Nitekim savunmanlığı üstlenmesinden itibaren müvekkilimizin tüm özel hayatını, anne babasının boşanmış olmasından, kullandığı ilaçlara kadar didik didik etmiş, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle böyle bir suç uydurduğunu ima etmiş, tanık sıfatıyla dinlenecek olan annesini tehdit etmiş, bununla da yetinmemiş müvekkilimizin sol siyasi yapılara üye olmasını, çeşitli gazete ve dergilere cinsel şiddet suçları ile ilgili yazılar yazmasını bir savunma argümanı haline getirerek, Mahkeme nezdinde beyanların geçerliliğini çürütmeye çalışmıştır.

Bildirinizde belirttiğiniz gibi “savunma hakkının kutsallığını” ve “avukatın müvekkili ile özdeşleştirilmemesi gerektiği” ilkelerini bizler de biliyoruz. Biz de hangi dava olursa olsun sanıkların savunmasız ve savunmansız bırakılmasını istemeyiz.

Ancak, “sanık hakları”nın hakim otorite-devlet karşısında zayıf olan bireyi korumak adına uzun mücadeleler sonucunda elde edildiğini bildiğimiz gibi, “yasal” olarak yani kağıt üzerinde eşit olan erkeklerle kadınların, fiilen eşit olmadığını da biliyoruz. Keza tüm bireyler için en dokunulmaz hak olan yaşam hakkının kadınlar açısından geçerli olmadığını, her gün beş kadının öldürüldüğünü, devletin yaşam hakkını korumak yönündeki pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi, cinayet faili erkekler hakkında etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapmadığını da biliyoruz.
Hukuk kurallarının ve uygulayıcılarının erkek egemenliğinden/cinsiyetçi hal ve tutumlardan bağımsızlaşamadığını, yargısal süreçlerin kadınları korumak bir yana daha fazla mağduriyete yol açacak biçimde işletildiğini ve bu sistematiğin kadınları erkekler karşısında daha da zayıflattığını da biliyoruz, hem özel, hem mesleki yaşantımızda her gün deneyimliyoruz.

Muğla Barosu tüzel kişiliğini de temsil eden, demokrasi ve insan haklarını savunmakla görevli Muğla Barosu Başkanı, Fethiye’nin önde gelen kişilerinin cinsel saldırı suçlaması ile yargılandığı bu davada sanıkların savunmasını üstlenerek, kadını erkek karşısında güçsüz ve savunmasız bırakan bu mekanizmaya katkı sunmuş, tıpkı, öğretmen, müfettiş vb. mesleklere sahip bu şahısların böylesi bir suçu işlemesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı veren Savcı gibi, toplum tarafından lanetlenen bir eylem olan tecavüz suçundan yargılanan sanıkların bu suçu işlemiş ol-a-mayacağı algısını pekiştirmiş ve hem mahkeme, hem de toplum nezdinde sanıkların daha da güçlenmesine neden olmuştur. Bir baro başkanının Fethiye gibi küçük bir ilçede böylesi bir suçtan yargılanan sanıkların avukatlığını yapmasının sanıklar lehine avantajlar yaratacağı gerçeğini görmezden gelerek söz üretmek, samimi değildir.

Baroların kadın komisyonlarının ve hatta TÜBAKKOM’un da içinde olduğu kadın grupları, bir yandan pozitif ayrımcılık ve kota gibi kadınlarla erkekler arasında fiili eşitliği sağlamaya dönük mekanizmalar geliştirmek için mücadele verirken, yani kadınların bazı haklardan yararlanamadığı ortadayken, hak arama özgürlüğünün bunun dışında kaldığı söylenebilir mi? Cinsiyet ayrımcılığı ispat gerektirmeyen bir vakıa iken kadınların mahkemelerde, adliyelerde bu ayrımcılığa maruz kalmadıkları iddia edilebilir mi? Yargı organlarının, hakimlerin, savcıların cinsiyetçilikten arınmış bireyler oldukları söylenebilir mi? Bu memleketin yargısı “kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” diye karar yazan hakimler de gördü.
Böylesi köklü bir gelenek karşısında, toplumdaki yeri ve itibarı tartışmasız olan barolardan, baro başkanlarından kadının durumunu daha da zayıflatacak, sanıkları cesaretlendirecek girişimlerde bulunmak yerine kadını güçlendirecek, cinsiyetçiliği geriletecek adımlar atmalarını beklemek çok mudur?

Nasıl ki bir eski Adalet Bakanının Sivas davası sanıklarının avukatlığını yapmasından rahatsızlık duyuyor isek, “demokrasi ve insan haklarını” savunmakla görevli Muğla Barosu Başkanı’nı bu davada sanık avukatı olarak görmekten de, kadınlara yönelik suçları meşrulaştıracak/önemini/ağırlığını azaltacak her girişimden, her açıklamadan da aynı şekilde rahatsızlık duyuyoruz.

Bugüne kadar bu rahatsızlığımızı kimsenin kişilik haklarına saldırmadan, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında dile getirdik, bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğiz. Ancak duruşma salonunda meslek ilke ve kurallarını hiçe sayarak sesini yükselten ve hakaretamiz sözler sarf eden “seçkin hukukçu”, “insan hakları savunucusu”, “demokrat”, “özgürlükçü”, “entelektüel” ve “sevecen kişilik” sahibi Av. Mustafa İlker Gürkan kendisine yakıştırılan bu sıfatlarla taban tabana zıt bir tutum sergileyerek, Ankara Kadın Platformu eyleminde, hepimizin paylaştığı eleştirileri yüksek sesle ifade eden, aynı zamanda Fethiye davasının avukatlarından olan Av. Candan Dumrul’u Ankara Barosu’na şikayet ederek, ne kadar “demokrat” ve “özgürlükçü” olduğunu göstermiştir. Belli ki bu tür girişimlerle, eleştirilmesinin önüne geçebileceğini düşünmüştür.
Bu vesileyle tekrar ediyoruz, yüzyıllar boyunca efendisi de kölesi de olmayan, boyun eğmeyen, boyun da eğdirmeyen avukatlık mesleğinin ve kadınlara yönelik suçların cinsiyetçilikle/erkek egemenliği ile doğrudan bağlantısına ilişkin politik görüşlerimizin bir gereği olarak Mustafa İlker Gürkan’ı ve onun şahsına, mesleki ve politik duruşuna destek olan herkesi eleştirmeye, ikna etmeye çalışmaya devam edeceğiz.

Avukatlık Kanunu gereğince insan haklarını gözetmek ve işlerlik kazandırmak görevi olan meslek birliğimizi ve ilgili baroları; biz kadın avukatların takip ettiği onlarca davayı, bu ülke topraklarında kadınların yaşama hakkı başta olmak üzere, bedensel ve ruhsal bütünlüğü için, hukuk mercilerine etkili başvuru hakkı için, ekonomik ve sosyal hakları için verdiği onca mücadeleyi ve kadınların yargı süreçlerinde maruz kaldığı mağduriyetleri görmezden gelerek, Fethiye davası karar duruşması öncesinde yaptıkları açıklamaları düzeltmeye ve/veya geri çekmeye çağırıyoruz.

1. Av. Arzu Demirci(İzmir Barosu)
2. Av. Arzu Recepoğlu (Antakya Barosu)
3. Av. Aslı Boydak Çamönü (İstanbul Barosu)
4. Av. Ayça Özdoğan (İstanbul Barosu)
5. Av. Aynur Gül Coşkun (Ankara Barosu)
6. Av. Aynur Şengül (İstanbul Barosu)
7. Av. Aysun Salman (Balıkesir Barosu)
8. Av. Ayşe Acinikli (İstanbul Barosu)
9. Av. Ayşe Akkaya (İstanbul Barosu)
10. Av. Ayşe Kuru Üstün (İzmir Barosu)
11. Av. Ayşe Ünlüce (Eskişehir Barosu)
12. Av. Ayşegül Altınbaş (İzmir Barosu)
13. Av. Ayşen Erdoğan (İzmir Barosu)
14. Av. Ayten Ağırdemir (İstanbul Barosu)
15. Av. Ayten Ünal (İzmir Barosu)
16. Av. Aytül Arıkan (İzmir Barosu)
17. Av. Banu Dalgıç Cangı (İzmir Barosu)
18. Av. Başak Yıldırım (İstanbul Barosu)
19. Av. Bedia Öztürk (Antakya Barosu)
20. Av. Belkıs Ahi (İstanbul Barosu)
21. Av. Belma Tavlar (Eskişehir Barosu)
22. Av. Berivan Arslan (İstanbul Barosu)
23. Av. Berivan Özpolat (Gaziantep Barosu)
24. Av. Berrin Demir ( İstanbul Barosu)
25. Av. Berrin Ekici (İzmir Barosu)
26. Av. Beste Nihan Gün (İzmir Barosu)
27. Av. Beydağ Tıraş Öneri, (İzmir Barosu)
28. Av. Beyhan Günyeli(Adana Barosu)
29. Av. Bircan Biçen (Adana Barosu)
30. Av. Birgül Değirmenci (İzmir Barosu)
31. Av. Birsen Özkan (İzmir Barosu)
32. Av. Buket Keleşoğlu (İstanbul Barosu)
33. Av. Burcu Kazanan (İzmir Barosu)
34. Av. Burcu Konakçı (Ankara Barosu)
35. Av. Burcu Öztürk (Eskişehir Barosu)
36. Av. Canan Arın (İstanbul Barosu)
37. Av. Cemre Topal (Adana Barosu)
38. Av. Cevriye Aydın (İstanbul Barosu)
39. Av. Cihan Özgüneş (İstanbul Barosu)
40. Av. Çiğdem Aksoyek (İstanbul Barosu)
41. Av. Çiğdem Hacısoftaoğlu (İstanbul Barosu)
42. Av. Çiğdem Tan (Ankara Barosu)
43. Av. Dalga Kaya Doğan(İstanbul Barosu)
44. Av. Deniz Bayram (İstanbul Barosu)
45. Av. Devrim Avcı (İstanbul Barosu)
46. Av. Devrim Cengiz Aygün (İzmir Barosu)
47. Av. Devrim Demir Karaca (İzmir Barosu)
48. Av. Devrim Karadeniz Peker (Antalya Barosu)
49. Av. Dilek Güzel Gürbüz (İzmir Barosu)
50. Av. Dilek Nur Bal Donma (Adana Barosu)
51. Av. Dilek Özel (Mersin Barosu)
52. Av. Diren Cevahir Şen (İstanbul Barosu)
53. Av. Duygu Arslan (İzmir Barosu)
54. Av. Ebru Atakan Öztatar (İstanbul Barosu)
55. Av. Ebru Çatıkkaş (Adana Barosu)
56. Av. Elif Ceylan Özsoy (İzmir Barosu)
57. Av. Elif Tirenc İpek Ulaş (Diyarbakir Barosu)
58. Av. Elif Uysal Erkol (Ankara Barosu)
59. Av. Emel Ataktürk (İstanbul Barosu)
60. Av. Emel Sayın (Ankara Barosu)
61. Av. Emine Erel (İstanbul Barosu)
62. Av. Emine Şeker (İstanbul Barosu)
63. Av. Emine Ufuktepe (Adana Barosu)
64. Av. Emine Zeynep (Vardar) Altıner (İstanbul Barosu)
65. Av. Esra Baş Erbaş (İstanbul Barosu)
66. Av. Esra Başbakkal Kara (Eskişehir Barosu)
67. Av. Esra Gençer (Antalya Barosu)
68. Av. Esra Ozturk (Ankara Barosu)
69. Av. Eylem Eser (Adana Barosu)
70. Av. Ezgi Bölgen (İstanbul Barosu)
71. Av. Ezgi Şahin (İstanbul Barosu)
72. Av. F. Vildan Yirmibeşoğlu (İstanbul Barosu)
73. Av. Fatma Beytaş (Adana Barosu)
74. Av. Fatma Hoşgör (İstanbul Barosu)
75. Av. Fatma Kaymaz Son (Adana Barosu)
76. Av. Fatoş Hacıvelioğlu (Adana Barosu)
77. Av. Fehmile Kaş Danış (Diyarbakır Barosu)
78. Av. Ferhan Pınar Ekin (İstanbul Barosu)
79. Av. Figen Demir Çıra(Ankara Barosu)
80. Av. Filiz Baçcıoğlu(Ankara Barosu)
81. Av. Filiz Bozan (Mersin Barosu)
82. Av. Filiz Kalaycı (İstanbul Barosu)
83. Av. Filiz Kerestecioğlu (İstanbul Barosu)
84. Av. Filiz Kuru Çarkı(İstanbul Barosu)
85. Av. Filiz Temizkanlı (Adana Barosu)
86. Av. Funda Ekin (İstanbul Barosu)
87. Av. Füsun Kortel (Muğla Barosu)
88. Av. Gamze Gökoğlu (İstanbul Barosu)
89. Av. Gizem Poyraz Ferhatoğlu (Eskişehir Barosu)
90. Av. Gonca Morgül ( İstanbul Barosu)
91. Av. Gökçeçiçek Ayata (İstanbul Barosu)
92. Av. Gül Altay (İstanbul Barosu)
93. Av. Gül Nurhan Doğan(İzmir Barosu)
94. Av. Gül Yalçın (Adana Barosu)
95. Av. Gülay Coşkun Tan (Ankara Barosu)
96. Av. Gülay Kaya (İstanbul Barosu)
97. Av. Gülay Oral (İzmir Barosu)
98. Av. Güldem Demir (İstanbul Barosu)
99. Av. Gülizar Tuncer (İstanbul Barosu)
100. Av. Gülsüm Karacan (İstanbul Barosu)
101. Av. Gülşen Özbek (Diyarbakir Barosu)
102. Av. Gülşen Uzuner (Ankara Barosu)
103. Av. Gülten Anlar (Adana Barosu)
104. Av. Gülten Yıldız Kılıç (Ankara Barosu)
105. Av. Gülümser Uğurlu (İstanbul Barosu)
106. Av. Güneş Erdoğan (Antalya Barosu)
107. Av. Handan Günay (Antalya Barosu)
108. Av. Hanife Yıldırım (İzmir Barosu)
109. Av. Hatice Ebru Bulut (İstanbul Barosu)
110. Av. Hatice Şenay Atlı (İzmir Barosu)
111. Av. Hazal Pekşen (İstanbul Barosu)
112. Av. Heval Yıldız Karasu (Eskişehir Barosu)
113. Av. Hicran Danışman ( Aydın Barosu)
114. Av. Huriye Karabacak Danacı (Ankara Barosu)
115. Av. Hülya Bağdadi (Antakya Barosu)
116. Av. Hülya Üçpınar (İzmir Barosu)
117. Av. Hüsniye Güzelci (İstanbul Barosu)
118. Av. İlgi Büyükaşık (Antakya Barosu)
119. Av. İlkay Bahçetepe(İstanbul Barosu)
120. Av. İlke Çandırbay (İstanbul Barosu)
121. Av. İlke Işık Sağdıç Ankara Barosu)
122. Av. İlknur Alcan (İstanbul Barosu)
123. Av. İlknur Önal (Adana Barosu)
124. Av. İlknur Sezgin Temel (Ankara Barosu)
125. Av. İmran Gönen(Adana Barosu)
126. Av. İnci Yıldırım Balcı (Eskişehir Barosu)
127. Av. İpek Sönmez (Eskişehir Barosu)
128. Av. Kadriye Beceren (Muğla Barosu)
129. Av. Keziban Yılmaz (Diyarbakır Barosu)
130. Av. L. Verda Ersoy (Ankara Barosu)
131. Av. Mehtap Okuyan (İstanbul Barosu)
132. Av. Mehtap Yurtluk (İstanbul Barosu)
133. Av. Meral Danış Beştaş (Diyarbakır Barosu)
134. Av. Meral Hanbayat (İstanbul Barosu)
135. Av. Mihriban Kırdök (İstanbul Barosu)
136. Av. Muhmure Mülazımoğlu-(Adana Barosu)
137. Av. Müjgan Bilgen Özen (İzmir Barosu)
138. Av. Müzeyyen Nergis (Diyarbakır Barosu)
139. Av. Nadide Kurul (Diyarbakır Barosu)
140. Av. Nagihan Bulduk (İstanbul Barosu)
141. Av. Naime Narin (İstanbul Barosu)
142. Av. Nalan Özbek Akın, (İzmir Barosu)
143. Av. Nazan Senol(İstanbul Barosu)
144. Av. Nergiz Tuba Aslan (İzmir Barosu)
145. Av. Nermin Kaplan (İstanbul Barosu)
146. Av. Nesrin Sayın (İzmir Barosu)
147. Av. Neşe Öztürk (Diyarbakır Barosu)
148. Av. Nilgün Gürbüz (Antalya Barosu)
149. Av. Nuran Aslaner(İstanbul Barosu)
150. Av. Nuray Özdoğan(Ankara Barosu)
151. Av. Nuray Yumuşaker Hendek (İzmir Barosu)
152. Av. Nurgül Uzuntaş (İstanbul Barosu)
153. Av. Nurhan Sezgin (Antalya Barosu
154. Av. Nursel Özdemir (Ankara Barosu)
155. Av. Nuşin Uysal (Diyarbakır Barosu)
156. Av. O. Meriç Eyüboğlu (İstanbul Barosu)
157. Av. Oya Karakaş (Muğla Barosu)
158. Av. Oya Öznur (İstanbul Barosu)
159. Av. Özden Ertan (Ankara Barosu)
160. Av. Özge Teke (Ankara Barosu)
161. Av. Özgül Biricik (İzmir Barosu)
162. Av. Özgül Topkar (İstanbul Barosu)
163. Av. Özgür Cihan (İstanbul Barosu)
164. Av. Özlem Ayata (İstanbul Barosu)
165. Av. Özlem Duran Orhan (İzmir Barosu)
166. Av. Özlem Gümüştaş (İstanbul Barosu)
167. Av. Özlem Kaya (Adana Barosu)
168. Av. Özlem Kortel (Muğla Barosu)
169. Av. Özlem Özkan (İstanbul Barosu)
170. Av. Özlem Yokuş(Ankara Barosu)
171. Av. Öznur Bayoğlu (İstanbul Barosu)
172. Av. Perihan Meşeli (İstanbul Barosu)
173. Av. Pınar Akdemir (Ankara Barosu)
174. Av. Pınar Çelik Arpacı(Eskişehir Barosu)
175. Av. Pınar Melli (İzmir Barosu)
176. Av. Pınar Saraçoğlu (Ankara Barosu)
177. Av. Rahşan Aytaç Sala (İstanbul Barosu)
178. Av. Reyhan Kayışlı (İstanbul Barosu)
179. Av. Reyhan Özkilerci(İzmir Barosu)
180. Av. Reyhan Yalçındağ (Diyarbakır Barosu)
181. Av. Saadet Kayaalp (İzmir Barosu)
182. Av. Saadet Özal (Antakya Barosu)
183. Av. Saadet Öztürk (Antalya Barosu)
184. Av. Saadet Saral Enginol (İstanbul Barosu)
185. Av. Sabahat Özgürsoy (Antakya Barosu)
186. Av. Sadiye Doğan (Diyarbakır Barosu)
187. Av. Saime Kırındı (İzmir Barosu)
188. Av. Sakine Alev (Adana Barosu)
189. Av. Saliha Şahin (Ankara Barosu)
190. Av. Seda Ayaz Aksoy (İzmir Barosu)
191. Av. Seda Öner (İstanbul Barosu)
192. Av. Selda Yaman (İstanbul Barosu)
193. Av. Selen Vargün(Ankara Barosu)
194. Av. Selin Dağlar (Eskişehir Barosu)
195. Av. Selin Nakıpoğlu (İstanbul Barosu)
196. Av. Sema Kar (Adana Barosu)
197. Av. Semire Nergis (Diyarbakır Barosu)
198. Av. Semra Balyan (Diyarbakır Barosu)
199. Av. Semra Demir (Ankara Barosu)
200. Av. Senem Doğanoğlu (Ankara Barosu)
201. Av. Serenay Akgül Sirer (Ankara Barosu)
202. Av. Sevcan Duran (Antakya Barosu)
203. Av. Sevda Bayramoğlu (İstanbul Barosu)
204. Av. Sevda Köksoy Küey (İstanbul Barosu)
205. Av. Several Ballıkaya (İstanbul Barosu)
206. Av. Sevgi Binbir Alpşen (İzmir Barosu)
207. Av. Sevgi Toluay (İstanbul Barosu)
208. Av. Sevil Aracı (Adana Barosu)
209. Av. Sevil Öcal (İstanbul Barosu)
210. Av. Seyhan Çoban (İstanbul Barosu)
211. Av. Sezer Dönmez (Antakya Barosu)
212. Av. Sezin Uçar (İstanbul Barosu)
213. Av. Sibel Bolevin (İzmir Barosu)
214. Av. Sibel Vardar (Ankara Barosu)
215. Av. Sinem Coşkun (Ankara Barosu)
216. Av. Sinem Dinçer (İzmir Barosu)
217. Av. Sinem Hun (Ankara Barosu)
218. Av. Songül Yaman (İstanbul Barosu)
219. Av. Songül Yıldız (Adana Barosu)
220. Av. Sultan Ballı (Eskişehir Barosu)
221. Av. Sultan Çöl(Ankara Barosu)
222. Av. Suna Bilgin(İstanbul Barosu)
223. Av. Şebnem Ercan (İstanbul Barosu)
224. Av. Şenay Delikaya, (İzmir Barosu)
225. Av. Şenay Tavuz (İzmir Barosu)
226. Av. Şule Şilan Işık(İstanbul Barosu)
227. Av. Tuba Doğan (İzmir Barosu)
228. Av. Tülay Oğuz (Eskişehir Barosu)
229. Av. Türkan Aslan Oğaç (İzmir Barosu)
230. Av. Türkan Eşli (Adana Barosu)
231. Av. U. Deniz Tuna (İstanbul Barosu)
232. Av. Ülkü Tolunay Ekiz (Adana Barosu)
233. Av. Yasemin Dora Şeker (Adana Barosu)
234. Av. Yasemin Öz (İstanbul Barosu)
235. Av. Yekta Işık (İstanbul Barosu)
236. Av. Yeşim Özkök (İzmir Barosu)
237. Av. Yeşinil Yeşilyurt (İstanbul Barosu)
238. Av. Yıldız Ertuğ Ünder (İstanbul Barosu)
239. Av. Yıldızay Şengün (İzmir Barosu)
240. Av. Zekiye Baran (Aydın Barosu)
241. Av. Zekiye Karaca Boz (Ankara Barosu)
242. Av. Zeliha Aydın (İstanbul Barosu)
243. Av. Zeliha Şengöz (Antalya Barosu)
244. Av. Zeynep Ceren Boztoprak (Ankara Barosu)
245. Av. Ziynet Özçelik (Ankara Barosu)
246. Av. Zöhre Dalkıran (İzmir Barosu)
247. Av. Züleyha Gülüm (İstanbul Barosu)

Yorumlara kapalıdır.