Feministler KESK Kongresi’ne çağrı yaptılar…

KESK Olağanüstü Kongresine ve Genel Kurul Üyelerine

Biz feministler KESK’te yaşananlara, yani cinsel tacize karşı “tarafız” diye başladık söze. Önce tepkimizi ve beklentilerimizi içeren, 19 kadın grubunun imzaladığı bir metni KESK yönetimine ve KESK Kadın Sekreterliklerine ilettik.KESK bileşenlerini, yaşanan cinsel tacizi sümenaltı etmemeye çağırdık. Sözümüz sadece yaşananları “siyasi komplo” olarak açıklayan, tacizi ve tacizi yaşayan arkadaşımızı yok sayan, KESK Kadın Sekreterliği ve Emirali Şimşek’in içinde yer aldığı gruba değildi. Tacizciyi koruyan siyasi yapıların ve/veya emek hareketi bileşenlerinin yanı sıra; sessiz kalanların da, susanların da, tacize uğrayan kadının yanında görünüp bu durumu sendika içi siyasi dengeler için kullananların da, çeşitli düzeylerde suç ortağı olduğunu söyledik/söylüyoruz.

KESK yönetimindeki istifalar ve olağanüstü kongre kararı alındıktan sonra bu kez 41 kadın grubunun imzaladığı metni hazırladık. Bir kez daha sizleri; cinsel tacizi/şiddeti olağanlaştıran erkek egemen siyaset tarzından, tacizciyi aklamak için ileri sürülen ve kadın arkadaşımızın beyanını esas almayan ‘komplo’ iddialarından ve cinsel tacizi siyasetler arası çekişmenin malzemesi haline getirmekten vazgeçmeye çağırdık.

KESK Olağanüstü Kongre “hazırlık ve pazarlık” süreci ise, sadece tacizci erkeği aklayan veya susanların değil, tacize karşı söz söyleyen, hatta yazı yazan siyasi grup ve/veya emek hareketi bileşenlerinin de, yaşanan cinsel tacizle mücadele konusunda ne denli samimiyetsiz olduklarını ortaya koydu.

Çağrılarımıza şu ana kadar hiçbir yanıt alamadık! Ne kadın arkadaşımızın mağduriyetini ortadan kaldıracak önlemler alındı, ne cinsel şiddet beyanının gerekleri yerine getirildi… Ne de KESK ve bağlı sendikalarda; cinsel taciz nedeniyle kadınların çeşitli travmaların içine itilmemesi, tacizcilere yaptırım uygulanması için “tacize karşı kadının beyanını esas alan” mekanizmalar oluşturuldu.

KESK olağanüstü kongresinin, tarihe, cinsel tacizi yok sayan ve/veya cinsel tacizi aklayan bir kongre olarak geçmemesi için hala geç değil. Cinsel tacizin bir “pazarlık” kozu olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, tüm KESK delegelerini, cinsel tacize tereddütsüz karşı çıkmaya, yaşanan şiddete “ama”sız tavır almaya çağırıyoruz.

Bu süreçte yaşadıkları tüm baskılara rağmen, cinsel tacize/şiddete karşı susmayan KESK’li kadın arkadaşlarımızla birlikte ve yan yana olduğumuzu, yaşananları/yaşatılanları ve cinsel tacizi unutmayacağımızı /unutturmayacağımızı tekrarlıyoruz.

Feministler

Yorumlara kapalıdır.