SFK 6. Kamp (29 Ağustos – 1 Eylül 2013 )

img_0817Sosyalist Feminist Kolektif’in 6. Kampını 29-30-31 Ağustos – 1 Eylül 2013 tarihinde İzmir-Seferihisar’da gerçekleştirdik.

SFK’nın 6. kampında ‘İkinci Beş Yılımıza girerken SFK içinde yenilenme olanakları ve sınırlılıkları’ gündemi üzerinden yaptığımız tartışmalarda politik ve örgütsel olarak bir tazelenme sürecine ihtiyaç duyduğumuz konusunda hemfikir olduk. Bu tazelenme sürecini kolaylaştırmak için de bir ‘Tazelenme Komisyonu’ oluşturduk. Komisyon SFK’nın örgütlü olduğu farklı illerden kadınların katılımıyla oluştu. Kampta yaptığımız tartışmalarda tazelenme sürecini, bir arada durma ve birlikte yürüme ilkelerimizi saptama/yenileme/eşitleme/derinleştirme süreci olarak tanımladık.

Tazelenme Komisyonu kamp dönüşü hemen tartışma başlıkları ile ilgili bir program çıkarıp SFK üyeleriyle paylaştılar.

AKTİF TARTIŞMA İÇİN KONU BAŞLIKLARI

Bizim bir arada oluşumuza dair soru(n)lar:
1) Birey olmak – kolektifin parçası olmak gerilimi: Bireyselliğimizi geliştirmekle bir kolektifin parçası olmak ne kadar çelişir? Bireycilikle bireyselleşme aynı şey midir? Bireyselliğimizi geri plana atmadan kolektife karşı olan sorumluluklarımızı taşımak nasıl mümkündür?
2) Hiyerarşik olmayan bir örgütlenmede “yapısızlığın tiranlığı” sorunu.
3) SFK’de aynı zamanda karma grup üyesi olarak var olmak / Karma gruplardaki feminist kadınlarla ilişkiler / Karma gruplardaki kadın gruplarıyla ilişkiler.

img_0539

Ek fikirler ve konu başlıkları

1- SFK’nın anti-heteroseksist politikalarını geliştirmek için çalışan komisyondan bir-iki aktif tartışma örgütlemesini isteyelim,
2- Özel alan politikası ve feminist dayanışma; özel alanımızı feminist yoldaşlarımızla paylaşmadaki zorluklarımız; özel alanda yaşadığımız çelişkileri feminist örgütte politikleştirmenin zorlukları (kamptaki ‘özel alan politiktir atölyesi’nden böyle bir aktif tartışma hazırlamasını isteyelim),
3- Başörtüsü meselesi / feminist olan-olmayan Müslüman kadınlarla ilişkiler,
4- Toplumsal cinsiyet kavramını erkek egemenliği ve patriyarka kavramlarını kullanma şeklimizle ve kadınların politik özne olması perspektifimizle beraber tartışalım,
5- Kürt kadın hareketiyle ve Kürt özgürlük hareketiyle ilişkiler,
6- Patriyarka bağlamında milliyetçilik/ırkçılık/militarizm,
7- Patriyarka-kapitalizm ilişkisi (Maria Mies, Mohanty gibi feminist teorisyenlerin metinlerinin tartışılması) / “sistem dışı” kavramının tartışmaya açılması,
8- Çevre tahribatı/doğa sömürüsü – patriyarka ilişkisi / ekofeminizm,
9- Sosyalizm-feminizm ilişkisi / sosyalist feminizm / SFK’nin sosyalist feminizmi.

 

 

 

Yorumlara kapalıdır.