SFK 3. Kamp (29 – 31 Ağustos 2010)

akçakocaaa3. Geleneksel Sosyalist Feminist Kolektif Kampı, 29-30-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Akçakoca’da 65 kişiyle Huzur Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi.YAYINLARIMIZ

Yayın komisyonu

– Rotasyonun, komisyonun her defasında tamamen yenilenmiş bir komisyona yol açmaması ve geçmiş deneyimlerin aktarımının gözetilmesi önemli. Rotasyon en fazla 3 sayıdan sonra yapılmalı.

– Yayın komisyonu hem dil bilgisi açısından düzeltme yapabilir, hem de içerik açısından öneri getirebilir. Yazılara öneri getirilirken feminist bir yöntem kullanılmasını önemsiyoruz. Bu anlamda yazıyı mevcut haliyle basmama kararı alınırsa, yazara, yayın komisyonu adına ortak imzalı yazılı değerlendirme gönderilmeli ve ardından istenildiği takdirde yüz yüze görüşme yapılmalı.

– Yayın komisyonu toplantılarına itibar etmeliyiz. Dosya ve istenen diğer yazılar için yayın komisyonu ile o konuyu ne şekilde ele alacağımızı birlikte tartışmak önemli.

– Her yazının teslimat, redaksiyon vb. işlerle ilgilenen bir sorumlusu olsun ama yazıları yayın komisyonundan herkes okusun.

– Yazı yazma becerimizi geliştirmek için teşvik edici uygulamalar düşünmeliyiz. Yazı yazma atölyesi bunlardan biri olabilir. Ayrıca aktif tartışmaların (hepsinin değil tabi) yazılı yapılması ve sonrasında ortak yazılar çıkarılmaya çalışılması, politik tartışmalarımızı ortaklaştırma, dosya yazılarında ortaklaşma ve farklı isimlerin yazı yazması konusunda yol almamızı da sağlar.

İller

– İllerin yayın komisyonuna katılımı sadece yazı göndermekle sınırlı olmamalı, aktif katılım sağlanmalı.

Biçim ve İçerik

– Kapak, sadece eylem fotoğrafı olmak zorunda değil.

Dosya Konusu

– Birkaç dosya konusu hazırlık yapılması için önceden saptansın.

Sekizinci sayının dosya konusu : Kürtaj
Dokuzuncu sayının dosya konusu : Politik hareket olarak feminizm
Onuncu sayının dosya konusu : Evlilik

– Diğer sayılar için dosya konusu önerileri: Heteroseksizm, daraltılmak kaydıyla Aile ve Din, Sağlık, Eğitim, Barış, Mobbing, Aşk, Annelik, Aktif tartışma konu başlıkları.

Dağıtım

– Yayın komisyonu, dağıtımı üstlenmeye devam etsin; fakat her sayıda bir küçük grup (rotasyonla) görev alsın, o küçük gruptan birkaç kişi yayın kuruluna destek vermeye gelsin.

– Ayrıca abone yapma ve aktif satış meselesinde de küçük grupların daha aktif rol alması gerektiğini de akıllarda tutalım. İstanbul dışındaki illerde de abone ve aktif satış konularına daha çok ağırlık verilmeli.

– Basında ve e-posta listelerinde derginin duyurusu daha ciddiyetle yapılmalı. Okur toplantılarının duyuruları çıkacak dergilerde de yayınlanmalı.

– Abone kampanyası başlatıyoruz! Herkes düzenli dergi sattığı kişileri abone yapmaya çalışsın. Hedefimiz önümüzdeki sayı için herkesin en az bir kişiyi abone yapması.

Okur Toplantıları

– Her ilde okur toplantıları yapılsın. Morgüt ve iller de bunların düzenlenmesinde sorumluluk almalı. Okur toplantılarına üyemiz olmayıp dergimizi takip eden, abonemiz olan, tanıdığımız kadınları çağıralım.

– Okur toplantıları konulu yapılsın mesela okur toplantılarının gündemi dosya konusu olabilir.

Mutfak Cadıları

– Mutfak Cadıları’nı kampanyadan bağımsız düşünemeyiz artık. Tartışmaları SFK geneline yaymalı ve SFK geneli açısından bu tartışmaların sahiplenilmesi önemli.

– Periodu aylık olsun ve her sayı basılsın. İstanbul baskı işini üstlensin ancak kargo maliyetlerini bülten postalanan iller karşılasın ve baskı maliyetine İstanbul dışındaki iller de katkı koysun.

– Almanak gibi yıllık bir derleme yapalım ve Mutfak Cadıları’nı kitapçık/ broşür olarak basalım.

Web Sayfamız

– Yeni bir tasarım yaptık ancak hayata geçirmek için teknik insana ihtiyaç var. Web komisyonu bize yardımcı olacak ekip ile konuşup, 1 Kasım tarihine bir test yayını hazırlayacak.

– Eylem komisyonlarının eylem izlenimlerini hazırlayıp webe girmesi önemli. Bu nedenle her ilden en az bir kişi bu komisyona girmeli.

– Anahtar kelimeler (sfk gibi) google’a gönderilecek.

ÖRGÜTLENME

İller ve SFK

– Önümüzdeki dönem, örgütsel ve politik çerçevemizi genel üye toplantılarında daha fazla tartışıp detaylandırmayı hedefliyoruz.

– SFK’da illeri ve kişileri birbirine bağlayan en önemli konular arasında kampa ve geniş toplantılara katılım, yayınların oluşturulması ve yaygınlaştırılması vardır. Bunu kendimize yeniden hatırlatma ihtiyacı duyduk. Bu ortaklığı güçlendirmek için çeşitli önlemlere ihtiyacımız olduğunda mutabıkız. İller arası koordinasyon, bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.

İller arası koordinasyon

– İller arası koordinasyonun işletilmesi için çaba harcayalım. Bu komisyon, işlevsiz bir yapı olmamalı. İllerin örgütlenme komisyonlarıyla ilişki içerisinde pratik işlere dönük olmalı.

Ortak elektronik tartışma grubu

– Mevcut elektronik posta grubu tüm SFK’nın grubudur. Tüm iller (İstanbul dahil) kamp dönüşü yapacakları toplantılarda gündelik işlerini bu grup üzerinden mi, yoksa kuracakları ayrı bir mail grubu üzerinden mi sürdüreceklerine karar verecekler. İsteyen iller bunu, istemeyenler ayrı mail gruplarını kullanacaklar.

– Politik tartışma ve duyurular, toplantı ve aktif tartışma notları (pratik işler hariç her konu yani) için herkes her zaman sosfem email listesini kullanacak.

– Sosfem mail listesinin moderatörlerinin sayısı artırılacak ve illerden de katılım sağlanacak. Bu konuyla iller arası koordinasyon ilgilenecek.

Yeni üyeler

– Yeni arkadaşlarımızı hemen elektronik tartışma listesine üye yapmak yerine aktif tartışmalar ve/veya küçük grup toplantılarına, çalışma grubu toplantılarına davet edelim. Birbirimizi tanıma aşamasında örgütlü feminist olmaktan ve SFK’lı olmaktan ne anladığımızı birbirimize aktarmamız da önemli. Bir arkadaş aramıza katılırken, hangi koşullarda yollarımızı ayırabileceğimizi de ona söyleyelim.

– Bir arkadaşımız SFK’ya mesafelenmeye başladığı zaman, ayrılma noktasına gelmeden kendisiyle irtibat kurmak gerekiyor.

– Üyelerin grupla ilişkilerini netleştirmeleri önemli; her ildeki örgütlenme görevi üstlenen komisyon, gerekli olduğunda (irtibatın kesilmesi, mesafelenme gibi durumlarda), üyelere SFK’yla ilişkisini sürdürmek isteyip istemediğini sorabilmeli. Bir arkadaşımızla irtibatımız tamamen kesilmişse, yüz yüze görüşme çabaları da (birden fazla defa) sonuç vermiyorsa, o arkadaşımız elektronik tartışma listesinden çıkartılabilir. Her il bu konuya kendi üyeleri içinde, kendisi karar verir, ancak böyle bir durum genel grup moderatörlerine de haber verilmelidir.

– SFK’dan ayrılmak isteyenlerin neden gittikleri, neden mutsuz olduklarını konuşmak önemli.
Politik ayrışmadan dolayı ayrılma ve/veya irtibatın kesildiği durumda üyeliğin düşürülmesi söz konusu ise; bu kararı örgütlenme işlevi üstlenen grup tek başına vermemeli. Üyeliğe ilişkin karar alınacağının gündem olarak duyurulduğu bir genel üye toplantısı yapılmalı ve bu toplantıya katılan o ildeki tüm SFK’lılar beraber karar vermeli.

Birbirimizden / örgütümüzden neler bekliyoruz?

– Çok esnek kullanılan bir “gönüllülük”, birbirimizi eleştirmemizi bile engelleyen bir gevşeklik üzerinden hareket eder durumdayız. Halbuki aidat vermek ve dergi satmak başta olmak üzere sorumluluk alma ve taşıma konusunu daha ciddiye almalıyız. Bu, kişilerin bireyliğine saygı duymamak anlamına gelmiyor; yalnızca feminizmimizi liberal bir bireycilik anlayışı üzerine bina edemeyeceğimizi akılda tutmamızı gerektiriyor.

– Bireylerin istekleri, eğilimleri yok sayılmasa da kolektiviteyi ön plana çıkarmaktan vazgeçmemeliyiz. Bizim için örgütlü olmanın anlamı, kolektif bir SFK’yı güçlendirmek. Bunu yapabilmek için, SFK adına kişilerden çeşitli beklenti ve taleplerimiz olması çok doğal.

– Sendikalarda ve demokratik kitle örgütlerinde çalışan SFK’lılar ve sendikalı ya da kitle örgütü üyesi olmadığı halde destek vermek isteyen SFK’lı arkadaşlar; buralardaki bağımsız feminist çizgiyi güçlendirme konusundaki deneyim ve görüşlerini paylaşacakları bir çalışma grubu kuracaklar.

Bizim feminizmimiz

– “Bizim feminizmimiz” başlığı altında belirlediğimiz sorun alanları hakkında laf çevirip, aktif tartışmalar dizisi için konu başlıklarımızı oluşturalım

– Sınıf: biz ilişkilendiğimiz kadınlara “şu sınıftan, bu sınıftan” diye mi yaklaşıyoruz; yoksa ördüğümüz politikalarla içerik olarak ister istemez orta sınıftan kadınların mı sorunlarını ön plana çıkartıyoruz? “Mahalleye inmek” gibi konular konuşulmaya başlandğı zaman bizim çizgimiz belirsiz kalıyor. Sınıfı üretim araçlarına olan ilişkiyle mi tanımlıyoruz; kültürel/mekansal ayrımları da göz önünde bulunduruyor muyuz?

– Fuhuş / seks işçiliği: terminolojik tartışma, bu kadınların emeğini nasıl yorumladığımızla da alakalı. Yani aktif tartımamız, bu konuda üreteceğimiz politikaları da kapsayacak.

Özel hayatın politikasını gündelik hayatımıza ne kadar yansıtabiliyoruz

– Birbirimizin özel hayatlarına ne kadar değiyoruz /birbirimizi ne kadar eleştirebiliyoruz, ya da eleştirebiliyor muyuz hatta böyle bir derdimiz var mı?

– Bu oturumun devamında yapılan sohbetler, karar alma prensibiyle değil, yaklaşımlarımızı ortaklaştırmak adına diyalog kurma anlayışıyla gerçekleştirildi.

Kampanya

– Kadın Emeği çalışma grubunun sunuşları sonrası  “Erkeklerden Alacaklıyız” kampanyası üzerine tartışıldı. Kampanya komisyonu oluşturuldu. Komisyon burada konuştuklarımızı değerlendirip, tüm önerileri derlesin ve bir ön çalışma yapsın ve sosfem’e göndersin. Ardından yapacağımız bir genel toplantıda kampanya detaylarını netleştirelim. Kampanyanın 2011 yılında başlatılması önerildi.

Değerlendirme ve gelecek seneye yönelik öneriler

– Toplantıda konuşma anlamında da bir eşitsizlik vardı. Belki kişileri tartışmaya hevesli oldukları konuları ortaya koymak için daha fazla cesaretlendirmek gerekiyor.

– Geçen seneki kampta uygulanan küçük atölyeler yöntemi, toparlanması zor olsa dahi herkesi tartışmalara katmak açısından daha etkili bir yöntem gibi görünüyor.

– Fakat kampı karar almaya yönelik örgütlemek de çok verimli bir yöntem oldu: gündem çok yoğun olduğu ve her şeyi tartışamadığımız halde kamptan elimiz boş dönmemiş olduk.
Karar alma ve tartışma amaçları, belki farklı yöntemler gerektiriyodur. Yani hem küçük atölyelerin, hem toplu tartışmaların uygulanması gibi ikili bir düzenleme düşünülebilir

– Sayımızın seneye artmasını da bekleyebileceğimizi göz önünde bulundurarak bir sonraki kampımızın gündemini bu kadar yoğun tutmamaya dikkat edelim.

– Ev ödevimizi yapalım; misal gündemleri önceden okuyup gelelim.

– Kampı iller arası koordinasyon örgütlesin.

 

Yorumlara kapalıdır.