SFK 1. Kamp (30 – 31 Ağustos 2008)

kamplat-sile1

30 – 31 Ağustos 2008’de 42 kişinin bir araya geldiği Şile Kampı’nda ortaklaştığımız konular:

ÖRGÜTLENMEMİZ
Genel İlkeler
1. “Biz kimiz/Neyi savunuyoruz?” çerçeve metni üzerinde hem fikir olmak grubumuza üyelik konusunda önemli. Bunun dışında aidat vermek ve olabiliyorsa en az bir çalışma grubunda olmak (komisyon ya da atölyede) ısrarla tavsiye edilir. Hiçbiri olamıyorsa en azından aylık genel toplantılara katılmak önemli.
2. Grubumuz kendine sosyalist-feminist demeyen fakat feminist faaliyet yapmayı isteyen herkese acık olmalı.
3. Fikir ayrılıklarında ayrı eylem hakki tanıyan, çoğulcu bir grup olmalıyız. Ancak bizim çoğulculuğumuz, feminizm anlayışımızın temel esaslarına karsı çıkan noktaları içermeyecektir. Bizim feminizmimizin A,B,C’si niteliğindeki konularda çoğulcu olamayız. (Feminizmimizin esaslarını belirleyen bir dokuman manifesto komisyonu tarafından hazırlanacaktır.)
4. Biz kendi adımızla bir kampanya örgütlemekten imtina edecek, diğer sistem dışı feministlere daima açık çağrı yapacağız.
5. Toplantılarımız bize ilgi duyan, bizi izlemek isteyen, bize yakinlik duyan herkese acık ve şeffaf olmalı. (Gruba dair çok özel tartışmaların yürütüldüğü bazı toplantılar kapalı olabilir.)
6. Birimizden haberdar olmak, dayanışarak, yargılamadan arkadaş olmayı öğrenmek önemli. Birbirimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz.
7. Grubumuz bağışta bulunmak isteyen ya da yayınlarımıza yazı vermek isteyenlere de acık olmalı. Elbette ki bunun anlamı gönderilen her yazının içeriğinden bağımsız olarak basılacağı değil.
8. Gruba dair önemli kararlar çoğunluğun olduğu aylık geniş toplantılarda alınmalı.
9. Birbirimize deneyim aktarmayı öncelikli görmeli ve gündelik pratiğimize sindirmeliyiz. Birbirimize inisiyatif vermeli, hata yapma sansı tanımalıyız.
10. E-posta yoluyla haberleşmek ve tartışmalar yapmak faydalı ancak kararlarımızı e-posta ile yazışarak almamalıyız.
Hiyerarşiye karsı, katılımcı ve demokratik bir isleyiş için üzerine tartıştığımız örgütlenme modeli detayları:
1. Ayda bir herkesin katılacağı genel toplantılar düzenleyeceğiz;
– Önemli kararlar bu toplantılarda alınacak,
– Yayının içeriği bu toplantılarda belirlenecek,
– Koordinasyon’un bilgilendirmesi bu toplantılarda olacak,
– Aşağıda belirlediğimiz komisyon ve/veya atölyelerde hiç yer almamış arkadaşların bu geniş toplantılara katılması sağlanmalı.
2. Aylık yapılacak olan bu toplantılara 2 ayda bir diğer illerden de arkadaşlar katılacak. Yol masraflarına İstanbul’dan da katkı konacak.
3. Yılda en az bir defa Türkiye genelinde bir kamp organize etmeliyiz ve kamp mekânı olarak diğer illere de yakın olacak bir yer seçmeliyiz.
4. Aramızda oluşacak fikir ayrılıkları üzerine kullanacağımız yöntem fikir birliğine ulaşmak için mümkün olan tüm araçları kullanmak olmalı. Fikir birliğine ulaşmak için her yöntemi denesek de sonuçta ayni fikirde olmadığımız durumda “Yol Verme” yöntemi kullanılabilir. Ancak bunun ne demek olduğunu konuşmamız ve tarifini bastan koymamız gerekiyor.
5. Olabildiğince dinamik, yeniliklere acık, sürekli kendini yenileyebilen, değiştirebilen bir örgütsel yapı hayal ettik. Bunun için oluşan komisyon ve atölyelerin ve çalışma modelinin 3-4 aylık sürelerden sonra yeni bastan oluşturulması önemli.
6. Komisyon ve atölyelerin toplantı notlarını genel email listesine atması önemli.
7. Atölye ve komisyonların toplantı saatleri olabildiğince birbiri ile çakışmamalı.
8. Yapacağımız kampanyalar özelinde geçici atölyeler kurulabilir.
9. Farklı illerdeki benzer atölyeler haberleşmeli.
10. Sonbahar dönemi için (Eylül 2008 başından Aralık 2008 sonuna kadar 4 ay süreyle) aşağıdaki komisyon ve atölyeleri oluşturuyoruz.

1- KOORDINASYON

1.1. İki ayda bir yapılan geniş toplantılarda seçiliyor ve her hafta mutlaka toplanıyor. Atölyeler arası haberleşmeyi ve grubu bilgilendirmeyi sağlıyor.
1.2. Koordinasyona diğer illerden arkadaşlar da katılacaklar.
1.3. Koordinasyonda 6 ay sürekli görev alan, ikinci 6 ay koordinasyona girmesin.
1.4. Her secimde koordinasyonun 5’te 3’ü yeni insanlardan oluşsun (rotasyon ilkesi).
1.5. Acil durumlarda koordinasyonun grup adına karar verme yetkisi var ancak kritik konularda acil geniş toplantı çağrısı ya pilsin.
1.6. Temsili yet görevi de koordinasyonda: Bizim ya da feministlerin örgütlediği kampanya toplantılarına bilfiil katılmak, toplantılarda görüşlerimizi aktarmak, bilgilendirme notlarını listeye düzenli atmak. Bu kampanyalarda aktif görev almak ve gerektiğinde koordinasyonda olmayan kişilerden destek talep etmek. Yine sol-sosyalist çevrelerin kampanyalarına duruma göre katılmak, toplantı davetlerine duruma göre icabet etmek. (Sol-sosyalist çevrelerin toplantıları bizim önceliğimiz olmamasına rağmen bazı durumlarda katılmak uygun olabilir. Sosyalizm anlayışlarımız üzerine ortaklaşmamız söz konusu olmadığından bireylerin kendi görüşleri olduğunun altını çizmesi ve konuyu her zaman kadınlar acısından ele almaşı önemli.)
1.7. Karma sol-sosyalist siyasi yapılarda görev alan arkadaşlar feministlerin toplantılarına bizleri temsilen katılabilirler. Ancak karma yapıların temsil edildiği toplantılarda (mesela Emek Platformu) karma örgütlerinden de bir temsilci olacağı için bizi temsil etmeleri uygun olmayacaktır. Bu gibi durumlarda herhangi bir sol-sosyalist yapıda faaliyet göstermeyen kadın arkadaşların bizleri temsil etmesi daha uygun olacaktır.
1.8. 25 Kasım, Sığınaklar Kurultayı ve yerel secimler üzerine kampanyalar örgütlemek istiyoruz. Koordinasyon bu konularla ilgili on-hazırlık yapacak.
1.9. Koordinasyon toplantı notları düzenli olarak listeye atılmalı.
Komisyon nedir? Komisyon olabildiğince rotasyon ile üyelerinin değiştiği, süreklilik arz eden, çalışma gruplarıdır. Grup üyelerinin en az bir komisyonda görev alması ısrarla tavsiye edilir: Sonbahar donemi için Örgütlenme, Yayın, Web sayfası, Mekan, Manifesto ve Bilinç Yükseltme Komisyonlarımız var.

2- ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

2.1. Örgütlenme komisyonu, hali hazırda listeye üye olan 70 kusur arkadaşı bir arada örgütlü tutmak, dayanışma ilişkisi kurmak üzere çalışmalar yapıyor. Grup üyeleri ile doğrudan iletişim kurarak, dayanışma ve dostluk zemini hazırlamak için çalışmalarda bulunacak, toplu eğlence etkinlikleri organize edebilir.
2.2. Kamptan sonra kampa gelemeyenlerle yüz yüze aktarım toplantısı organize edilsin.
2.3. Ayni zamanda Adana, İzmir, Afyon ve Ankara gibi şehirlerle iletişimi ve koordinasyonu sağlıyor. İller arasında demokratik isleyişin sağlandığından emin olacak şekilde çalışıyor. Özellikle kampanya ya da diğer konularda karar alınacağı zaman, küçük illerdeki arkadaşlarla konuşuyor, fikirlerini alıyor, fikir birliği sağlanmazsa ikna yöntemini kullanıyor.
2.4. Sonbahar donemi için kurulan organizasyonel yapının isleyişini gözlemliyor ve kış donemi için iyileştirici öneriler hazırlıyor
2.5. Yayın ve Mekan için gereken maddi kaynağın hazırlanmasından ve birikiminden sorumlu oluyor. Dolayısıyla hem aidat gelirleriyle ilgili tüm çalışmaları yapıyor, hem de ek gelir getirecek tekne gezisi, Esmeray ile gösteri düzenlenmesi (karma) gibi etkinlikleri organize ediyor. Eylül’de aidat toplanmaya başlasın ve asgari aidat 5 YTL olsun dedik. Uzak yerlerde oturan ve toplantılara katılmak için daha fazla yol parası vermek durumunda kalanların da aidatı ona göre belirlenebilir.
2.6. Ek gelir sağlayacak faaliyetler olarak web sayfası üzerinden 3-5 urun grubunun satısı, destek kartı satısı vb. gibi etkinlikler yapacağız. 8 Mart’ta mor eşarp ve fular satmakta gelir getiren bir diğer faaliyet olabilir.
2.7. E-Grup’un işletilmesinden de örgütlenme sorumlu: Üyelik esasları, üyelik işlemleri, üyelerin aktif kalması, üyelerin düzenle email okuması, email kirliliği olmaması için gönderilen e-postaların konu, içerik, tartışma anlamında düzenlenmesi için bilgilendirici çalışmalar yapmak, email etiği üzerine bilgilendirici bir dokuman hazırlamak.
2.8. Ayda 1 yapılacak olan geniş toplantıları bu atölye örgütleyecek, hazırlığını, gündem önerilerini atacak.
2.9. Aylık ya da 2 aylık takvim çıkartacak ve geniş toplantılarda sunacak

3- YAYIN KOMİSYONU

3.1 İlk sayının çıkartılabilmesi için gereken teknik isleri organize etmesi gerekiyor. (Hukuka uygun olarak dergi çıkartacak ve web üzerinden satış yapacak bir organizasyonun detayları, matbaanın ayarlanması, dasitimin organize edilmesi bu islerden bazıları.)
3.2 Yine ilk sayı için yazı yazmak, yazı siparişi vermek gerekecek. Yazılar geldikten sonra dizgi, resim, redaksiyon vb. isleri de bu atölye yapar dedik.
3.3 En önemlisi ilk sayının satışını organize edip, ikinci sayının çıkabilmesi için gereken maddi kaynağı ilk sayıdan çıkartacak bu atölye dedik.
3.4 İlk sayı çıktıktan sonra da ilk okur toplantısını organize etsin dedik.
3.5 Her sayının içeriği aylık yapılan geniş toplantılarda belirlenecek, toplantı öncesi yayın komisyonu bir öneri hazırlayıp listeye atarsa çok daha iyi olur.
4- WEB SAYFASI KOMİSYONU

4.1 Web sayfasının tamamlanması ve güncellenmesi.

5- MEKAN KOMİSYONU (görevini tamamlayıp dağılacak)

5.1 Uygun bir mekan bulmaktan ve kiralamaktan sorumlu. Mekânın döşenmesi, dekorasyonunun tamamlanması (çocuk odası vb.) bu komisyonun isi. Mekan Ekim ayına kadar tutulursa iyi olur.

6- ÇERÇEVE METNİ KOMİSYONU(görevini tamamlayıp dağılacak)

6.1 Eylül ortasına kadar “Biz kimiz, neyi savunuyoruz?” türünden bir metni kampta konuştuğumuz esaslara göre hazırlayacak.
6.2 Ardından “Bizim Feminizmimizin Esasları” üzerine çalışacak.
7- BİLİNÇ YÜKSELTME KOMİSYONU

7.1 Kadınlık durumuna dair kendimizi eğitmek ve farkındalığımızı arttırmak önemli. Bu atölyenin en temel amacı da bu amaçla konuları seçmek ve sohbet toplantıları organize etmek. Örneğin, Cinsellik, Taciz, İşyerinde Kadın olmak, Evlilik, Ev isleri, Ask, Boşanma konuları seçilebilir ve üzerine sohbet edebiliriz.
Atölye nedir? Atölye zaman içerisinde, istek ve ihtiyaca bağlı olarak kurulan, rotasyonun daha az önemli olduğu çalışma gruplarıdır. Sonbahar donemi için önerilen atölyeler; Okuma/Eğitim, Feminist Sanat, Basın/propaganda, Araştırma, Toplumsal Muhalefet içerisindeki cinsiyetçilik ile mücadele.

8- FEMİNİST SANAT ATÖLYESİ

8.1 Feminist Sanat Atölyesi, film, resim, tiyatro, müzik, fotoğraf gibi sanatsal ürünlerde feminist eleştiri üretebilecek, bu haliyle yayını da besleyebilecek bir atölye.
8.2 Yine sanat alanında çalışmak isteyen arkadaşların bir araya gelip, çalışmalarına imkan tanıyacak bir atölye.
8.3 Bu atölye film gösterimleri organize edip, ardından tartışmalar düzenleyecek.
8.4 Toplu sanatsal etkinliklerde bulunmamıza on ayak olacak ve faaliyetleri sadece gruba değil, tüm feministlere acık olacak.
8.5 Bu atölye içerisinde etkinlik, eylem ve kampanyalarımıza yönelik olarak belgesel çalışması yapmak isteyen arkadaşlar da faaliyet yürütebilecek.

9- BASIN/PROPAGANDA ATÖLYESİ

9.1 Basın, yayın, edebiyat ve diğer alanlarda üretim yapan gazeteciler, edebiyatçılar ve sanatçılarla düzenli iletişim içerisinde bulunacak ve feminist hareketin, sosyalist feminist hareketin etkisinin bu alanlarda hissedilmesini sağlayacak.
9.2 Kampanyalar olduğunda da kampanya konusu üzerinden somut destek isteyecek.

10- TOPLUMSAL MUHALEFET İÇERİSİNDEKİ ÇİNSİYETÇİLİKLE MÜCADELE ATÖLYESI

10.1 Sendika, sol-sosyalist siyaset, TMMOB ve benzeri karma toplumsal muhalefet kurumları içerisindeki cinsiyetçilikle mücadele üzerine özel faaliyet yürüten bir atölye.

11- ARAŞTIRMA ATÖLYESİ

11.1 Farklı konularda ve alanlarda araştırma yapmak isteyenlerin bir araya geldiği, kampanyalarımıza ve yayına malzeme toparlayan bir tur durum tespiti de yapan atölye.
11.2 Toplumdaki hâlihazırda bulunan feminizm algısı üzerine araştırma yapmak üzere gönüllü arkadaşlardan oluşacak.

 

Yorumlara kapalıdır.