Kadınlar Hükümetten Ne İstiyor?

krtaj-foto2Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu’ndan yapılan açıklama:

Türkiye’nin gündeminde yer alan kürtaj tartışmalarında Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, kürtajın sınırlanmasıyla ilgili müdahaleler üzerine, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR, ÜCRETSİZ, SAĞLIKLI KÜRTAJ HAKKI’nı sağlamak üzere kuruldu. 

Erkek egemen bir toplumda, erkeklerin çocuk bakımıyla ve gebelikten korunmayla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmediğini ve doğum kontrol yöntemlerinin kadınların bedenlerinin denetimi üzerinden oluşturulduğunu; kadınların doğurup doğurmama kararını kendilerinin vermesinin, yaşamları ve bedenleriyle ilgili karar verme hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Kürtaj ve istenmeyen gebeliklerin engellenmesiyle ilgili taleplerimiz şunlar:

• Ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kürtaj uygulanarak gebeliğe son vermek isteyen kadınların yaşam hakkının güvenceye alınması.

• Kürtaj yasal olduğu halde hastanelerde “yasak” olma durumuna son verilmesi ve doğum yapan her hastanede “koca izni şartı “ aranmadan kürtajın yapılabilmesi.

• Kürtaj talebiyle sağlık kurumlarına başvuran kadınlara “bilgilendirme ve düşünme süresi” adı altındaki her türlü “ikna odası” uygulamasının, hele de ceninin kap atışlarının dinletilmesi gibi psikolojik baskıların yasaklanması.

• Kamu ve özel hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulması ve yasal kürtaj süresinin 12 haftaya çıkartılması.

• Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde kürtaj süresinin (başka ülkelerde olduğu gibi) en az 24 hafta olması, “savcılık izni” talebi bahane edilerek kürtajın fiilen engellenmemesi, kadının beyanının yeterli görülmesi.

• Kadınların ücretsiz doğum kontrol yöntem ve araçlarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması.

• Erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması.

• Kadınlarla ilgili bilgileri onların mahremiyetini göz ardı ederek merkezileştiren Net 2 Veri Sistemi’nin yeniden düzenlenmesi

• Hamile kadın ve bebeğin sağlığı göz önüne alınarak doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil; hekim ve hamile kadının birlikte karar vermesini sağlayacak bir düzenlemenin yürürlüğe sokulması.

• Bir doğum yöntemi olan sezaryeni neredeyse yasaklayan ve hem kadınların hem de bebeklerin hayatını riske attığını fiilen gördüğümüz yasanın yürürlükten kaldırılması.

Yorumlara kapalıdır.