Genelevleri Kapatmadan Önce…

kahvecigenelev “Devlet kadınları dibe yönlendirmesin, biz ‘yaşatan’ bir devlet isiyoruz”. Bu sözler 2007 genel seçimlerinde feministlerin desteklediği vesikalı kadın aday Ayşe Tükrükçü’ye ait. O zaman kulaklarını Ayşe ve Saliha’nın taleplerine tıkayan devlet,  genelev çalışanlarından vergisini almaya devam etti.  Şimdilerde burjuvazi adına daha kârlı bir yatırım imkanı görmüş olsa gerek ki, devlet Karaköy genelevi işletmelerini teker teker kapatıyor. Kapatma gerekçesi olarak ise müşteri gibi gelen iki sivil polisin geneleve kadınlar tarafından davet edildiğini iddia etmesi ve geneleve dışarıdan müşteri çağırma yönetmeliğinin ihlal edildiği öne sürülüyor. Karaköy’deki 15 genelevden 2’si kapatıldı.  4’ü ise geçici olarak mühürlendi.


Asgari ücretle genelevlerde insanlık dışı kölelik koşullarında çalışan kadınlar şimdiye dek kime hizmet sundu? Müşterileri olan evli-bekâr, yaşlı-genç, zengin-fakir her sınıftan, her konumdan erkeğe. Bu hizmet üzerinden kim vergi aldı?  Türkiye Cumhuriyeti Devletini. Karaköy genelevini kapatmadan önce devleti derhal önlem almaya çağırıyoruz:

  1. Karaköy genelev çalışanı  olup şu anda güvencesiz ve korunmasız kalan kadınlara ömür boyu insanca yaşamaya yetecek düzeyde bir maaş bağlanmalı ve sosyal güvence sağlanmalı.
  2. Kadınların bakmakla yükümlü oldukları çocukları için sosyal güvence, okul öncesi ve sonrası ücretsiz eğitim imkanı tanınmalı.
  3. Genelevlerinin müşterileri olan erkekleri koruyan ancak genelev çalışanı olan kadınları damgalayan vesikaları derhal silinmeli.
  4. Kadınlar istedikleri mesleklere yönlendirilmeli, ve bu doğrultuda istihdam garantili eğitim almaları sağlanmalı.
  5. Genelev çalışanı kadınlara diledikleri müddetçe psikolojik danışmanlık verilmeli.
  6. Hali hazırda zorunlu seks işçiliği/fahişelik1 yapan tüm kadınlar için sosyal güvenceli, sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarının koşulları sağlanmalı.
  7. Seks işçiliği/fahişelik yapan kadınların toplumda ve yasalarda ayrımcı uygulamalara maruz kalmasının önü alınmalı.

“Sevdikleri ya da patronları tarafından bu sömürü devam ettikçe genelevlerini dolduracak kadınlar hep var olacak. Önce bu düzen değişmeli” demişti Ayşe. Kimimizden dört duvar arasında evlerimizde, kimimizden genelevlerde erkeklere itaat ve hizmet etmemiz bekleniyor. Sömürü devam ederken, “ister vesikalı ister evlilik cüzdanlı”2 olalım, biz kadınların direnişi de devam ediyor.

[1] Seks işçiliği ve fahişelik kavramları feministler arasında politik tahlil açısından bir farklılığa tekabül ettiği için, bu yazıda her iki kavramı da kullanmayı tercih ettik.

[2] “Vesikalıları Destekliyoruz” kampanyası basın açıklaması metninden alıntı.

Yorumlara kapalıdır.