Erkek Şiddetine Karşı Etkili Bir Yasa İstiyoruz!

feminist_kadinlar_eylemYaklaşık bir yıldır tüm Türkiye’den 237 kadın örgütü olarak, kadına yönelik şiddete karşı çıkarılacak yasanın hazırlık çalışmalarıyla ilgili öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çok sayıda kurum ve kişi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ancak gelinen son noktada sanki tüm bu müzakereler olmamış gibi, hükümet kadınlara verdiği sözleri unutarak onaylamadığımız bir yasa metnini meclise sevk etti. Biz kadınlar olarak, hükümetin uluslararası siyasi arenada ve AB nezdinde prestij malzemesi olarak kullanacağı ancak şiddete karşı kalıcı çözüm getirmekten, kadınların ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzak bu tasarıyı sahiplenmiyoruz.

1 Mart Perşembe günü itibarıyla, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Adalet Komisyonu’nda tartışılan bu tasarıyla ilgili olarak Sayın Bakan Fatma Şahin’in, verdiği sözü tutmasını ve;

· Bakanlar Kurulu’nun tasarının adından başlayarak tüm içeriğine yaptığı müdahalenin geri alınmasını,

· Kadın örgütlerinin talepleri doğrultusunda bir şiddet yasası çıkartılmasını istiyoruz.

Hükümet tarafından 8 Mart 2012 tarihinde yasalaştırılması istendiğinden gereksiz bir telaşla ele alınan bu yasadaki her bir kelimenin, kadınların hayatlarını yakından ilgilendirdiğini ve hata kaldırmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Sadece kadınların değil, tüm dünyanın ve Türkiye kamuoyunun nefesini tutup beklemekte olduğu şiddet yasası ile ilgili güncel durumu ve taleplerimizi paylaşacağımız basın açıklamamamıza hepinizi davet ediyoruz.

Şiddete Son Platformu

Tarih 3 Mart 2012 Cumartesi
Saat 12:30
Yer İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti
İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No:6 Beyoğlua

Yorumlara kapalıdır.