Posts Tagged ‘Pınar Selek’

Méthodos: Kuram ve Yöntem Kenarından

methodos-kuram-ve-yntem-kenarndanSelin Çağatay

“Zaten kendileri de o eşitsizlikler ve bunla­ra bağlı mücadeleler üzerinde biçimlenmiş olan bilimsel disiplinler içerisinde, akademya ya da diğer mecralardaki konum alışlarla, toplum dediğimiz, bir yandan bir parçası ol­duğumuz ve içine dolandığımız ama bir yan­dan da anlamaya ve incelemeye çalıştığımız dünyadaki, sokaktan işyerlerine, oradan en mahrem yerlere, bu aynı eşitsizliklerin yaşantılanması arasında nasıl bir ilişki var?”

Dilek Hattatoğlu ve Gökçen Ertuğrul’un hazırladığı Méthodos: Kuram ve Yöntem Kenarından (Anahtar Kitaplar, 2009) adlı derleme bu sorudan yola çıkarak sosyal bi­limlerdeki kuramsal ve yöntemsel sorunları farklı disiplinlere, saha deneyimlerine ve ku­ramsal tartışmalara odaklanarak ele alıyor. Bilimsel araştırmaya özgü ilgi ve çıkarları, araştırmacı ve araştırılan arasındaki iktidar ilişkilerini, akademik üretim ve yeniden üretim ilişkilerini, araştırılanlar için taşıdığı anlam ve doğurduğu sonuçlar bakımından ve araştırma sürecine yönelik eleştirel bir iç bakışla sorguluyor.Devamını Oku…

Sürüne Sürüne Erkek Olmak

srne-srne-erkek-olmakÖzlem Kaya

 Erkek erkeğe muhabbetlerin bir zaman bir yerde kaçınılmaz uğrağıdır askerlik anıları. İçinde tutup büyütmenin sakmcasındandır belki de bu anlatıp bitirme isteği. Ya da arkada bırakılmış olmasının rahatlığıyla paylaşılır anılar. Bu kadar çok konuşulduğu halde korkulan bir konu olduğunu söylüyor Pınar Selek askerliğin ve fakat üstüne gidiyor korkulanın altında yatanı bulup çıkarmak için ve anlamlandırmak için hayatı, erkeği, kadını. Erkek muhabbet­lerinde seçilerek anlatılacak olanlar, ucu bucağı belli olmayan sorulara verilecek yanıtlar şeklinde olunca sınırsız bir paylaşımı gerektirecek ya ve Pınar’ın dediği gibi “acıların, mağduriyet dene­yimlerinin, zayıflık hallerinin sınırsız paylaşımı kadınsılığı çağrıştırıyor” ya, işte erkeklerin askerlik deneyimlerini muhabbet aralarından çıkartıp bir kitaba taşımak bu yüzden de çok zorlu ve çok anlamlı. Pınar 58 erkekle erkeklik deneyimleri üzerine yapılan sözlü tarih çalışmasının sonuçlarını sunduğu kitabı­na “Sürüne Sürüne Erkek Olmak” adını vermiş ve ne güzel de anlatmış bu ‘yerle bir olmanın’ erkeklerde bıraktığı izleri.

Devamını Oku…