Posts Tagged ‘İletişim Yayınları’

Sürüne Sürüne Erkek Olmak

srne-srne-erkek-olmakÖzlem Kaya

 Erkek erkeğe muhabbetlerin bir zaman bir yerde kaçınılmaz uğrağıdır askerlik anıları. İçinde tutup büyütmenin sakmcasındandır belki de bu anlatıp bitirme isteği. Ya da arkada bırakılmış olmasının rahatlığıyla paylaşılır anılar. Bu kadar çok konuşulduğu halde korkulan bir konu olduğunu söylüyor Pınar Selek askerliğin ve fakat üstüne gidiyor korkulanın altında yatanı bulup çıkarmak için ve anlamlandırmak için hayatı, erkeği, kadını. Erkek muhabbet­lerinde seçilerek anlatılacak olanlar, ucu bucağı belli olmayan sorulara verilecek yanıtlar şeklinde olunca sınırsız bir paylaşımı gerektirecek ya ve Pınar’ın dediği gibi “acıların, mağduriyet dene­yimlerinin, zayıflık hallerinin sınırsız paylaşımı kadınsılığı çağrıştırıyor” ya, işte erkeklerin askerlik deneyimlerini muhabbet aralarından çıkartıp bir kitaba taşımak bu yüzden de çok zorlu ve çok anlamlı. Pınar 58 erkekle erkeklik deneyimleri üzerine yapılan sözlü tarih çalışmasının sonuçlarını sunduğu kitabı­na “Sürüne Sürüne Erkek Olmak” adını vermiş ve ne güzel de anlatmış bu ‘yerle bir olmanın’ erkeklerde bıraktığı izleri.

Devamını Oku…

Son Sömürge: Kadınlar

son-smrge-kadnlarAsena Günal

 Kapitalizme dair analizlerde, alternatif olanlarında bile, kadınlar ve sömürgeler sistematik olarak dışarıda bırakılır. Mies vd.’nin çalışmasının çıkış noktasını, bu dışarıda bırakma oluşturuyor. Farklı Üçüncü Dünya örnekleri üzerinden, bu iki grubu resme dahil edip, yeni bir sosyal teori oluşturmayı amaçlayan yazarlar, sadece Üçüncü Dünya da uzun  yıllar süren deneyim ve gözlemlerinin değil, Avrupa’da kadın mücadelesinin içinde yer almalarının da kadın sorunuyla sömürge sorunu arasındaki sistematik ilişkiyi algılamalarına yaradığını belirtiyorlar. Temel amaçları, kapitalizmin yalnızca ücretli emek ve sermaye arasındaki ilişkiden ibaret olmadığını göstermek. Kapitalist sömürüdeki katmanları şu şekilde ayırıyorlar : kapitalistler, ücretli işçiler (çoğunlukla beyaz ve erkek) ve (çoğunlukla kadın) ücretsiz işçiler ev kadınları ile (kadın ve erkek) sömürgelerdeki geçim aracı üreticileri.

Devamını Oku…