Posts Tagged ‘eğitim eşitsizlikleri’

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

toplumsal-cinsiyet-ve-eitimEvrim Ünaldı

Fevziye Sayılan’ın Toplumsal Cinsi­yet ve Eğitim adlı kitabı sekiz makalenin derlenmesinden oluşuyor. İlk üç makale Türkiye’deki eğitim sorunlarının kimi yönleriyle ilgili. Bu kısımda, içinde bulunduğumuz neoliberal yeniden yapı­lanmanın arttırdığı eğitim eşitsizlikleri bağlamında eğitimin cinsiyeti sorununu tartışılıyor. Eğitimdeki eşitsizliğin bir yanıyla toplumsal eşitsizliği yansıtması, toplumdaki güç dağılımının yeniden üre­timine nasıl katkı sağlamakta olduğuyla ilgili. Farklı (sosyo-ekonomik) sınıflara farklı eğitimin sunulmasının, yoksul kız çocuklarının kaliteli eğitime ulaşmasını zorlaştırdığı; bununla birlikte okul içer­sindeki gizli müfredatın kız ve erkek ço­cuklar üzerindeki etkisi anlatılmakta.

Devamını Oku…