Posts Tagged ‘cynthia cockburn’

“Parçaların Ötesinde”: Ben bir Sosyalist Feministim. Aynı Zamanda Radikal Feminist de Olabilir miyim?

sfCYNTHIA COCKBURN – 17 Mayıs 2013 (Çeviri: Tuğba Özcan, Çiğdem G.D.)

Yeniden basılan Beyond The Fragments* kitabının yazarları, solun bölünmüşlüğüne çare arayışlarına feminist bir yaklaşım getiriyorlar. Sermayenin kadın sömürüsünü kuvvetle vurguluyorlar. Peki, ataerkilliğe itirazları yok mu?

İlk kez 1979’da yayınlanan Beyond The Fragments (BTF), solu parçalayan gerilimlerin çözümü sorununa feminist bir yaklaşım geliştiren; sol görüşlere sahip çeşitli parti, eğilim, grup ve bağımsızları üretken bir diyalog ve birliğe teşvik eden ikonik bir kitap oldu. Şimdi ise Merlin Press, kitabın güncel şartlara uyarlanmış yeni basımını yaptı. 3 Mayıs’ta BTF yenilenmiş hali ile, bölünmüş solu bir araya getirmek için feminist düsturlarının 2013’te neden hala geçerli olduğunu kitabın haklı saygınlığa sahip yazarları Sheila Rowbotham, Lynne Segal ve Hilary Wainwright’tan dinleme olanağına eriştiğimiz kalabalık bir toplantıda tanıtıldı.

Devamını Oku…

Buradan Baktığımızda

buradan-baktigimizdaİrem Yılmaz

“Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima”

–Bizi öldüren bir savaşa hayır. Bizi ezen bir barışa da hayır-

Kolombiyalı Kadınlar

Kendi adına konuşan, acılarını, başkalarınınki ile kıyaslamadan örgütleyen ve dönüştürme mücadelesi veren, vatan­larında “hainliği” tercih eden kadınlar; savaş ganimeti ve köle olan, onur ve utanç kültürünün “suçlu” ilan ettiği ka­dınlar; değerleri emek gücü, üreme gücü ve cinsellikle ölçülen, barışta ve savaşta eril şiddetin ilk ve daimi hedef olan ka­dınlar…

Cockburn’ün, Bosna, Hindistan, Ko­lombiya, İngiltere, Türkiye, Liberya, Sierra Leone, İsrail, Filistin’i içeren; tarihi, savaşın şiddetiyle şekillenmiş ve sınırları içinde süregiden savaşlar olan 12 ayrı ülkedeki kadın örgütlenmeleriyle gerçekleştirdiği çalışması bu kadınların mücadelesini konu alıyor. Cinsiyet ile barış ve savaş çalışmalarının kesişimi üzerinde(n) barış aktivistleriyle çalışan Cockburn; kadınların savaşa karşı tep­kilerini, kendi coğrafyalarının politik koşulları, karşı çıktıkları şiddetin doğası, eylem biçimleri ve bakış açılarını ele ala­rak inceliyor.

Devamını Oku…