Posts Tagged ‘anti militarist’

Üç Gine

gineFeryal Saygılıgil

Üç Gine, Virginia Woolf tarafından İkinci Dünya savaşı öncesinde, 1938 Haziran’ında yazılmış anti-militarist bir kitap. Tankların dönüştürülme pro­jesi için 687,5 milyon dolarlık bütçenin ayrıldığı, aynı zamanda açılımı konuş­tuğumuz, barışı telaffuz ettiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı, bir o kadar da güncel bir metin.

Bir erkek tarafından Woolf’a gönde­rilen, savaşın nasıl engelleneceğine dair fikirler soran bir mektup kitabın yazıl­masına vesile olur. Woolf, yanıtını tam üç yıl erteler. Sonunda yanıtlamaya karar verir. İlk olarak mektubu göndereni hayal etmekle mektubuna başlar: Mek­tubu yazan büyük bir olasılıkla eğitimli bir babanın eğitimli bir oğludur. Woolf da eğitimli bir babanın kızıdır, ancak biri evde diğeri okulda eğitim görmüş­tür ve birbirlerini anlamaları bir hayli zordur. Savaşa ilişkin duyguları işte bu­rada devreye girer:

Devamını Oku…