Novamed’li Kadınlar 1 Yıldır Grevdeler Biliyor Muydunuz!

Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu Basın Açıklaması
16.09.2007

Onlar 81 kadın
Antalya Serbest Bölgede Kan Seti üreten NOVAMED’de çalışıyorlar.
26 Eylül’den bu yana talepleri kabul edilmediği için grevdeler.

Novamed’de grev öncesi neler oluyordu?

Kimyasallardan korunmak için maske takılmasına izin verilmiyordu.

Çünkü Maske takmak rahatça gülmek, hapşırmak, arkadaşınla laflamak demekti. Oysaki işveren temsilcileri tüm konuşmaları, mimikleri görebilmeliydi.

Novamed’de grev öncesi kadın işçilerin hamile olabileceği aylar işveren tarafından takvime bağlanmıştı.

Çünkü gruplar halinde kadınların çalıştığı üretim hatları kadınların doğurması yüzünden, kendi bedenlerinin denetimi hakkı yüzünden aksamamalıydı.

Novamed’de kadınlar serbestçe tuvalete gidemiyorlar. Tuvalette uzun kaldıklarında rapor vermek zorunda kalıyorlardı. Çünkü üretim hattında önlerinde saniyelerle duran ürünü atlatamazlardı. Tuvalete gitmek için daha çok çalışıp yedek malzeme üretmelilerdi.

Novamed’de ücretler düşüktü. Çünkü Novamed ucuz işgücü cenneti serbet bölgedeydi. Çünkü Novamed’de ucuz işgücü olan kadınlar çalışmaktaydı.

Novamed’de örgütlü mücadele yasaktı. Şefler tarafından kadın oldukları için daha fazla aşağılanmaktaydılar.

Novamedli kadınlar, bu yoğun emek ve beden sömürüsüne dur demek için örgütlendiler. Sendikalandılar. Bunun sonucunda ise kendilerinin hayır oyu verdikleri greve gitmek oldu.

Novamed’li kadınlar Antalya’da 1 yıldır direniyorlar…

Novamedli kadınların direnişi, greve katılmayıp fabrikada çalışan işçilerin çalışma koşullarına yansıdı. İşverenler daha insanca çalışma koşulları uygulamaya zorlandılar. Ancak örgütsüz ve mücadelesiz kazanımların ortadan kalkması da kolay olacaktır.

Buradan Novamed patronlarına sesleniyoruz. Novamedli kadın direnişçilerin taleplerini derhal kabul edin. Onların sendikal örgütlülüğünün karşısında durmayın..

Emeklerinin karşılığını alamadıkları,
İş güvenceleri olmadığı,
Kimyasal zehirlenmeye karşı alınması gereken sağlık önlemleri alınmadığı,
Tuvalet ihtiyaçlarının dakikayla sayılmasına karşı çıktıkları,
Ne zaman doğuracaklarına işverenlerin değil, kendilerinin karar vermesini istedikleri,
Sırf kadın oldukları için erkek yöneticiler tarafından aşağılanmaya karşı çıktıkları için grevdeler.

Bir tarafta uluslararası çalışma standartlarına uyacağını söyleyen patronlar; TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD’lar
diğer tarafta Novamed’li kadınlar.

Bir tarafta iş güvencesinin ön koşulu sendika zorunluluğunu getiren sözleşmelere imza atan hükümet,
diğer tarafta Novamed’li kadınları görmeyen yine aynı hükümet

Novamedli kadınlar;
İnsanca şartlarda çalışmak
Emeklerinin karşılığını almak
Sendikal Örgütlülüklerini korumak için grevdeler.

Seslerine kulak verelim. Direnişlerini destekleyelim!

Ne Bursa’da yanan genç işçi kadınlar, ne de Ceylanpınar’da boğulan ya da kamyon kasalarında fındık toplamaya giderken ölen Kürt kadınları patronların ve devletin umurunda.

Novamed’li kadınlar sürdürdükleri direnişle, bir yıldır bu zinciri kırmak için mücadele ediyorlar.

Şimdi Novamed’li kadınlarla dayanışma zamanı.

Biz kadınlar emeğimize bedenimize kimliğimize sahip çıkma mücadelemizi Novamed’li kadınların mücadelesine katmalı ve hep birlikte haykırmalıyız

Novamed’li Kadınların Talepleri Kabul Edilsin, Sendikal Hakları Tanınsın!

Serbest Bölgeler Serbest Sömürü Mü? Serbest Bölgelerde Kadın İşçi Kıyımına Son!

Küresel Sermayeye Karşı Küresel Kadın Dayanışması

Sendikasız, Sosyal Güvencesiz, Ucuz İşücü Olarak Çalışmaya Hayır!

Erkek Egemeliğine Hayır!

Kapitalizme Hayır!

Cinsiyetçi İşbölümüne Hayır!

Görünmeyen Emek Sesini Yükselt!

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Yorumlara kapalıdır.