Borçlanarak, Fonlanarak Çocuk Bakmak İstemiyoruz!

Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası tamamen geri çekilmeli!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa maddeleri emekçilerin ve kadınların aleyhine hükümetin istediği şekilde meclisten hızla geçiriliyor.

AKP hükümeti sesimizi duymamakta ısrar ediyor. Çünkü hükümet, emekçilerin taleplerini ve çıkarlarını değil sermayenin ve sağlık tekellerinin çıkarlarını düşünüyor!  Hükümet kadınların sesine de kulaklarını tıkayarak, IMF ve Dünya bankasının talimatlarını uyguluyor!  Ancak hükümet, bu talimatları uygularken milletvekillerinin hak kayıplarından etkilenmemesi için yasaya özel maddeler koymayı da ihmal etmiyor.

AKP hükümeti sosyal güven(siz)lik yasasıyla ve önümüzdeki günlerde açıklayacağı istihdam paketiyle kadınların ev içindeki karşılıksız emeğini ortadan kaldıracak hiçbir önlem almadığı gibi erkeklerle eşitsizliğimizi yok sayarak bizlerin  ezilme ve sömürülmesini pekiştirmektedir.  “Sosyal güvenlik reformu” adına çıkardıkları yasanın esası “kadının asıl yeri ev” ve “kadının asıl kimliği eş ve anneliktir” üzerine kurulmuştur.

Yeni yasada onaylanan maddelerden biri de doğum sonrası çocuğun yaşaması halinde kadınların aldığı ÜCRETSİZ İZİN süresinin 2 yılı için dışarıdan borçlanma hakkının verilmesidir. Bu madde ilk bakışta olumlu gözükebilir. Ancak hak gibi sunulan bu madde  çocuk bakımından sosyal güvencesiz ve karşılıksız olarak kadınları sorumlu tutan bir anlayışla hazırlanmış. Bu hak, doğum yapan çalışan kadınlara sadece 2 çocuk için verilmekte. Kadınlar 2 çocuk doğurduklarında toplam 4 yıl emeklilik süresi için borçlanabilecek.

Oysa ki olması gereken kadın erkek ebeveynlere ücretli/kısmi ücretli ve sosyal güvenceli(sağlık, yaşlılık primi ödenerek) üç yıla kadar izin hakkı verilmesidir. Erkeklere çocuk bakımı için özel izin verilmesidir. İşverenler ve kamu bütçesinden devlet tarafından  kreşlerin açılmasıdır. 65 yaşından önce emekli olamayacak kadınların 2 çocuk doğurduğu koşulda 21 yıla yakın zorunlu çalışma sürelerinin 4 yılını ceplerinden ödemelerini kadınlar lehine bir yaptırım olarak kabul etmek mümkün değildir. Yasanın kuruluş mantığı değişmemektedir. Yine çocuk bakım hizmeti ücretsiz olarak kadınların sorumluluğunda görülmüş, kadınlara ise ceplerinden ‘’prim ödeme hakkı’’ verilmiştir. 65 yaşına geldiğimizde bu borçlanma hakkını kullanabilecek durumumuz ve paramız olup olmayacağı ise meçhuldür.

Önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek istihdam paketi de kadınlar lehine önlemler içermemekte ve tıpkı SSGSS Yasası  gibi çocuk bakımından kadınların sorumlu olduğu anlayışını taşımaktadır. Basından öğrendiğimiz kadar bu pakette kadınların iş yaşamına dahil olmasıyla ilgili bir önlem olmadığı gibi, işverenlerin kreş ve emzirme odaları yükümlülükleri kaldırılıyor. Çalışan kadınların maaşlarından kesilecek kreş fonlarıyla çocuklu kadınlara kreş parası verilmesi tartışılıyor.

Biz kadınlar borç ve fon ödeyerek  çocuk bakmak istemiyoruz.

Çocuk, hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinin tek başına bizim sorumluluğumuzda olmasına itiraz ediyoruz. Aile içinde ki bize yüklenen rolü reddediyoruz.

Hükümet kapitalizmin ve erkek egemenliğinin işbirliği sonucu ortaya çıkan; emekçi ve kadın düşmanı yasayı geçirmekte ısrarlı.

Biz de  ısrarcıyız!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasası tamamen geri çekilmeli,
Kadınlara sosyal hakları babalarından ve kocalarından bağımsız olarak tanınmalı,
Kadınlara ev içindeki harcadıkları emeğin karşılığı olarak erken emeklilik, cinsiyete dayalı yıpranma payı/fiili hizmet zammı hakları verilmeli
Tüm çalışanların emeklilik hakkının genişletilmesi için mevcut emeklilik yaşı ve prim gün sayısı düşürülmeli
Emekli maaşları insanca yaşanabilecek düzeye çıkarılmalı,
Nüfus cüzdanına sahip olan kadın-erkek herkese, prim ödeme gücü olsun olmasın, eşit/ücretsiz/nitelikli sağlık hizmeti sunulmalıdır.
Bu yasa “kadınların asıl yeri evdir” anlayışı ve cinsiyetçi bakışla kurulan zincirin bir parçasıdır.
Biz kadınlar bu yasaya esastan itiraz etmekte ısrarcıyız!

Haydi Kadınlar Sokağa, Eyleme, Özgürleşmeye!
Yaşasın Kadın Dayanışması!
Kapitalizme ve Erkek Egemenliğine Hayır!

Sosyal Haklar İçin Kadın Platformu / 12 Nisan 2008

Yorumlara kapalıdır.