Feminist Politika S.17 Dosya: Aile Dışında Hayat Var!

fp-sayi17Feminist Politika dergisinin 2013 Kış (Şubat 2013) sayısı Dosya: Aile dışında hayat var!

Bu dosyamızı ailenin feminist eleştirisine ayırdık: Bize tek meşru birlikte yaşam biçimi olarak dayatılan heteroseksüel tek eşli evliliğin ve bu evliliği merkezine alan aile biçiminin çözülmesine ilişkin bir perspektif geliştirmeye çalıştık. AKP’nin aileyi güçlendirme politikalarıyla dört bir koldan kadınlara saldırması karşısında, feministler olarak bir direniş oluşturma ihtiyacını duymamız çok doğaldı.

Ancak bizi dosya konumuzu seçerken yönlendiren tek etken bu değildi. Aile–iş yaşamı uyumlulaştırma politikalarını tartışırken olsun, aile içinde kadınlara yönelik şiddet üzerine politika yaparken olsun, bir nokta geliyor ki orada tıkanıyoruz, ufkumuzun darlığı bizi sıkıştırıyor ve ütopyalarımızı, hayallerimizi ertelemenin getirdiği kuraklık yüzümüze çarpıyor. İşte o zaman ihtiyacımız olan şey belki de “gerçekçiliğin” etrafımızda ördüğü duvarları bir nebze zorlamak, “çocuksu” olmaktan bu kadar ürkmemek… Bu dosyada bunu yapmaya çalıştık; önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda bir şeyler yapabilmeyi umuyoruz. Dosyamızın esas olarak iki ekseni var: İlk eksende, dünyada gelişen yeni muhafazakârlığın aile politikaları ve bunun Türkiye’de AKP ve Gülen Cemaati cephelerindeki yansımaları yer alıyor. Ailenin güçlendirilmesi, “aileye dönüş” temalarının kadınlara yönelik bir savaş olduğunu ifşa etmeye çalıştık bu ilk eksende yer alan yazılarla. Diğer yandan, yeni muhafazakârlığın berisinde ve öncesinde, erkek egemenliğinin ayrıcalıklı kalesi olan ailenin içinde kadınlara neler olduğunu bir kez daha sergilemeye çalıştık. Cinsellik, kuşaklar arası ilişkiler, sevgi, dayanışma vb. insani ihtiyaçlarımızın aile içinde karşılanma biçimlerinin nasıl, tam tersine, kadınların her türlü insani ihtiyacının bastırılmasına / boğulmasına dönüştüğünü anlatan yazılarımız bu ikinci ekseni oluşturuyor: Evlilik, zorunlu annelik, duygusal / cinsel ilişkilerde yoksunluk; dayatılan heteroseksüellik; öte yandan yaşanan ilişkilerin kadın emeğine zorbaca elkonmasına dayanması ve şiddet… Ancak hayat bundan ibaret olmamalı, değil, başka türlüsü de mümkün. Dosyamızın son iki yazısı bu “başka türlü”nün peşine düşüyor. Özellikle son yazımız, bize dayatılanın dışındaki birlikte yaşam biçimlerinin imkânlarına dair bir arayışı dile getiriyor.

Dosya: Aile Dışında Hayat Var!

Aileyi Yeniden Gündemimize Almak
“Aileye Dönüş”: Nereye gitmiştik ki? / Özlem Barın – Ayşe Toksöz
AKP’nin Ailesi / Hülya Osmanağaoğlu
Cemaat Patentli Mermer Aile / Candan Yıldız
Devletle Bir Olup Kadını Bağımlılaştıran Aile İdeolojisi Üzerine / Elif Kutlu
Bizim “Güzel” ve Özverili Emeğimiz / Yeşim Dinçer
“Artık Annesin, Durul Biraz” / İlkbahar Atılgan
Anneliğin Yeni Biçimi: Doğalcılık / Biray Kolluoğlu
Yuvarlak Masa: Ailede Kız Çocuğu
Ya Işık Dışarda , Karanlık Olan Evse? / Gülhan Davarcı
Evin Dekoru Önünde Hayatın Tiyatrosu / Şöhret Baltaş
Cinsiyetçi Olmayan Vodvil Mümkün müdür? / Başak Biner
Yoktur Aile Gibisi / Hatice Yeşildal
Evlilik İmtiyazını Reddetmek
Boşanırken Anladık ki Erkek Egemen Sistemle Evliymişiz /

Yorumlara kapalıdır.