Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu

kurtajkarar

Kürtajın yasaklanmasının gündeme gelmesiyle, bu hakkın geri alınmasına karşı çıkmak amacıyla bir araya gelen kadınların oluşturduğu Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, çalışmalarına Haziran ayında başladı. Kırktan fazla bileşeni olan platform, sekiz aylık süreçte çeşitli illerde geniş katılımlı eylemler, kürtaj kampanyaları ve etkinlikler gerçekleştirdi.


Bugüne Kadar Neler Yapıldı?

• Kürtaj yasağını protesto etmek amacıyla, 8 Haziran cuma günü, Türkiye’nin 22 ilinde eş zamanlı yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirildi. Yapılan açıklamanın ardından diğer illerde eylem yapan kadınlarla canlı bağlantı kuruldu.

• Kürtaj yasağının kadınlar için ne anlama geldiğini açıklayan bir bildiri hazırlanarak yaygın olarak dağıtıldı.

• 17 Haziran pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de geniş katılımlı yürüyüşler gerçekleştirildi. Sadece İstanbul eylemine binin üzerinde kadın katıldı.

• 28 Haziran’da, Galatasaray’dan Taksim’e “Kürtaj, Gebelik, Bekaret Fişlemez” eylemi yapıldı.

• 08 Eylül cumartesi günü “Tecavüze uğrayan kadınları doğurmaya zorlayan hukukunuz batsın” pankartıyla, Nevin ve Zeynep şahsında, fiili kürtaj yasağına ve hukuk mercilerinin yaklaşımına karşı eylem yapıldı.

• “Doğru sanılan yanlışlara” ve kürtaj uygulamasındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir bilgilendirme broşürü hazırlayan platform, broşürün etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstenmeyen bir gebelik sonucu kürtaj yaptırmak için başvurulduğunda karşılaşılan engellerle ilgili deneyim ve uygulamalara yer verilen broşürün Ocak ayında 20 ilde dağıtılması planlanıyor.

• Kadınları birçok engelle karşı karşıya bırakan kürtajla ilgili uygulamalara dikkat çekmek amacıyla; ‘Süre’, ‘Gebe Avı’, ‘Suçlu’ ve ‘İkna Odası’ başlıklı dört video hazırlandı. Ortalama birer dakika süren videolarda yasal kürtaj süresinden ceza uygulamalarına, ikna sürecinden takip ve korunma yöntemlerine kadar pek çok konuda uygulanan fiili engellemelere işaret edildi.

İKNA ODASI: http://www.youtube.com/watch?v=jfrOr_yPBn4
SUÇLU: http://www.youtube.com/watch?v=pjy9iFTVvlE
ERKEKLER KORUNSUN: http://www.youtube.com/watch?v=Ak3AYFLJcQo
SÜRE: http://www.youtube.com/watch?v=VZrv8V1xfrE

• ‘Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’ kapsamında kadınlarla ‘kürtaj hakkı’ konulu bir Forum Tiyatrosu gerçekleştirildi. 12 Aralık’ta, Salt Galata’da sahnelenen ilk oyunu davetli kadınlar ilgiyle izledi ve oyuna aktif olarak katıldı.

• Kürtaj yasağı, fişleme, sezaryen deneyimleri üzerinden devletin kadın düşmanlığını ifşa etmek amacıyla “Rahim Hikâyeleri” adıyla hikayeler toplandı. Kadınların doğururken, kürtaj olurken, sezaryen yaptırırken yaşadıkları kötü deneyimler http://www.kurtajhaktir.com sitesinde biriktirildi.

Platform Kimlerden Oluşuyor?

İstanbul Feminist Kolektif, Amargi, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Filmmor, Gökkuşağı Kadın Derneği, Feminist Kadın Çevresi, Feminist Yaklaşımlar, İMECE Kadın Sendikası Girişimi, KA.DER Genel Merkez, KA.DER Kadıköy Şube, KA.DER İzmir, KA.DER Bursa, KA.DER Adana, KA.DER Eskişehir, Kadın Mühendisler Grubu, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Mor Çatı, Sosyalist Feminist Kolektif, BDP İstanbul Kadın Meclisi, Aka-Der Kadın Faaliyeti, Anarşist Kadınlar, DİP’li Kadınlar, DSİP’li Kadınlar, Emek Partili Kadınlar, KESK’li Kadınlar, Mavi Kalem Derneği, ÖDP’li Kadınlar, SDP’li Kadınlar, Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, Sosyalist Kadın Meclisleri, Sosyalist Parti’li Kadınlar, TMMOB’lu Kadınlar, Kadın Emeği Kolektifi, TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu, Emekçi Hareket Partili Kadınlar, Halkevci Kadınlar, İmece Kadın Sendikası Girişimi, Kazete, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, İKD (İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği), Yeşiller ve Sol Gelecek Partili Kadınlar vb

kurtaj-eylemGüvenli, erişilebilir, sağlıklı, ücretsiz kürtaj hakkı talebiyle bir araya gelen kadınlar olarak diyoruz ki;

•Kürtaj hakkı kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerindeki söz hakkının bir parçasıdır. Hükümetten bir an önce bütün kamu ve özel hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulmasını ve yasal süresinin 12 haftaya çıkartılmasını istiyoruz.

• Kadınların doğum kontrol yöntem ve araçlarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması, ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kürtajın sağlanmasıyla birlikte kadınların yaşam hakkının güvenceye alınmasını;

• Tecavüz durumlarında kürtaj süresinin başka ülkelerde olduğu gibi en az 24 hafta olmasını,

• Kürtajda koca izninin kaldırılmasını ve kadının kendi kararının esas alınmasını,

• İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi için gerekli doğum kontrol yöntem ve araçlarına kolay ve bedelsiz erişimin sağlanmasını, suça maruz kalınması durumunda, “tecavüz sonucu ortaya çıkan gebeliklerde “savcılık izni” talebiyle kürtajın fiilen engellenmemesini, kadının beyanının yeterli görülmesini,

•Kürtaj klinikleri ve hastanelerinde son tıbbi teknoloji doğrultusunda, gebeliğin sonlandırılması için konulan yasal sürenin uygulanarak sağlıklı koşullarda kürtaj servisinin sağlanmasını,

•Doğum kontrol yöntemlerinin arttırılmasını, doğum kontrol araç ve ilaçlarının ücretsiz ve kolay erişilir olarak sağlanmasını, özellikle erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını,

•Bir doğum yöntemi olan sezaryeni neredeyse yasaklayan yasanın yürürlükten kaldırılmasını, hamile kadın ve bebeğin sağlığı göz önüne alınarak doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil; hekim ve hamile kadının birlikte karar vermesini sağlayacak bir yasanın yürürlüğe sokulmasını talep ediyoruz.

EK: 2013 Ocak-2016 Ekim arasındaki faaliyetlerden:

• Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, 3 Mayıs 2013 tarihinde Kürtaj yapmayan/kürtaj yaptırmanın önüne engel koyan hastanelerde uygulamaların kürtaj hakkı yönünde düzenlenmesi talebiyle, bir eğitim-araştırma hastanesi olup kadın doğum bölümü olduğu halde kürtaj yapmayan hastanelerden biri olan Taksim İlk Yardım Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması yaptı.

• İspanya Hükümetinin kürtaj hakkını yasaklamaya yönelik yasa tasarısı İspanya ve Avrupa’nın her yerinde kadınların tepkisiyle karşılaştı. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, İspanya’da kürtaj hakkından vazgeçmemek için mücadele eden kadınlarla dayanışmak için 1 şubat 2014 tarihinde İspanya Konsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaptı.

• Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, kadınları kürtaj yasakçılarına oy vermemeye ve ‘Kürtaj yasakçılarına oy yok’ demek için 28 Mart 2014 tarihinde mor giyip sokağa çıkmaya çağırdı.

• 26 Mart 2014 tarihinde Kadıköy sokaklarında Kürtaj yasakçılarına oyumuz yok!! #kurtajyasalhastanedeyasak yazılmaları yapıldı.

• 28 Mart 2014 tarihinde Kürtaj yasakçılarına oyumuz yok!! #kurtajyasalhastanedeyasak sosyal medya eylemi yapıldı.

• Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, 3 Ekim 2016 tarihinde Polonya’da kürtajın yasaklanması girişimine direnen Polonyalı kadınlarla dayanışma mesajı yayınladı.

KÜRTAJ HAKTIR KARAR KADINLARIN PLATFORMU

*Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu Ocak-2013 tarihinde, platformun kimlerden oluştuğunu, amacını ve faaliyetlerini bir metinde topladı. Platformun Ocak 2013- Ekim 2016 arasındaki faaliyetlerini de facebook sayfasındaki paylaşımlardan derledik.

  Kürtaj hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, kürtaj yasakçılarına oy vermeyeceğiz!

  İstemeden Hamile Kalırsanız!

  Kürtaj Yasada Hak Hastanede Yasak!

  Yasada Hak Hastanede Yasak!

  Kürtaj Uygulamalarına Dair Videolar Yayında!

  Kadınlara çağrı; Rahim Hikayelerimizi Anlatıyoruz…

  ‘Bekaret, Gebelik, Kürtaj fişlenemez’

  Kürtaj Haktır, Pazar Günü Yürüyoruz!

  Kurtaj Yasağına Karşı 17 Haziran’da Kadınlar Ankara, İstanbul ve İzmir’de Sokakta

  Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu/Tanıtım

  Kürtaj Haktır Karar Kadınların/Haziran 2012

  Kadıköy’de “Kürtaj Haktır” Eylemi Yapıldı

Derleyen. Filiz Karakuş

Yorumlara kapalıdır.