Cansel Malatyalı’nın Direnişinde Zafer

31 Ocak 2012’de temizlik işçisi olarak çalıştığı İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki (İMO) işinden keyfi olarak çıkartıldıktan sonra Oda’nın önünde işe geri alınması için eylem yapmaya başlayan Cansel Malatyalı’nın direnişi zaferle sonuçlandı.

İMO Yönetim Kurulu yayınladığı bir bildiriyle Cansel Malatyalı`ya işine geri dönmesi çağrısında bulundu. Oda’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Eski Oda çalışanımız Cansel Malatyalı, iş akdinin feshedildiği 31 Ocak 2012 tarihinden kısa bir süre sonra Oda hizmet binamızın önünde oturma eylemine başlamıştır.

Oturma eylemi son bir aydır açlık grevi şeklinde devam etmektedir.

Eylem kısa sürede, TMMOB içinde politik iddiaya sahip bir grubun denetim ve yönlendiriciliğine geçmiş, bu tarihten sonra, TMMOB ve İMO örgütlülüğüne karşı asla kabul edilemeyecek bir tutum geliştirilmiş, örgütümüz hak etmediği suçlamalara maruz bırakılmıştır.

Açlık grevinin Cansel Malatyalı`nın hayatını tehdit edecek boyuta varması nedeniyle, Oda Yönetim Kurulumuz durum değerlendirmesi yaparak şu karara varmıştır:

Malatyalı`nın iş akdinin feshedilme gerekçeleri kurumumuz açısından hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Örgütümüzü töhmet altında bırakan yaklaşımları, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza karşı yapılan fiili saldırıları, İMO ve TMMOB genel kurullarında yaşanan kargaşaları, merkez binamıza saldırılarak yönetim katının tahrip edilmesini, Oda çalışmalarının militan bir grubun baskısıyla kilitlenmiş olması gerçeğini yok saymamız, yaşanmamış kabul etmemiz mümkün değildir.

Yaklaşık 8 aydır hizmet binamızın önünde gerçekleşen bu eylem, hiçbir şekilde haklı, meşru ve masumane değildir.

Ancak bir insanın sağlığı yukarıda ifade edilen gerçeklerin önüne geçmiştir.

Yönetim Kurulumuz bu metin aracılığıyla Cansel Malatyalı`ya işine geri dönmesi çağrısında bulunmaktadır.

Hizmet binamız önündeki çadırın ivedilikle kaldırılması kaydıyla Cansel Malatyalı, bugünden itibaren Odamızda daha önce çalışmakta olduğu kadrosunda işe başlayabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

19 Ekim 2012

Yorumlara kapalıdır.