Feminist Politika Sayı 10/İçindekiler

Feminist Politika Sayı 10

DOSYA: Toplumsal hareketlerin feminist eleştirisi

4 Söyleşi: O ihtimal evlenmek mi dersin?/ Emel Çoşkun
6 Erkeklerden alacaklı olduğumuzu dillendirmeye devam… / Tuğba Özcan
7 Sansürlesek de mi saklasak, sansürlemesek de mi saklasak?/ Eda Aslı Şeran
8 Pornografi , cinsellik, cinsel özgürlük / Melek Özman
10 Polis kadınları neden arar?/ Bermal Küçük
11 Neye müdahiliz, niye müdahiliz? / Deniz Tuna
13 “Yabancı” benim / Ada Deniz 14 Hukukta ataerkillik ve cinsel politika / Emek Bayrak
15 8 Mart mitinginde neden ol-a-madık…
16 Nasıl feminist oldum? / Firdevs Hoşer
18 Nuryoldaş’a mektuplar 2 – Suskunluğumuz politik (!) / Gülhan Davarcı
DOSYA: Toplumsal hareketlerin feminist eleştirisi
20 Feminizm (yeni) toplumsal hareketlerden biri mi? / Gülnur Acar Savran
22 LGBT aktivizmi ve feminist mücadele / Yeşim Tuba Başaran
24 Ne cinsiyet ne cinsel yönelim / Ayşe Düzkan
26 Anti kapitalist sol, anti kapitalist feminizm: Yeni durumlar, eski sorunlar / Özlem Barın
28 Feminizm, ama nasıl? / Banu Paker
29 Erkek parti yapısı içinde feminizm yaralıdır / Hülya Üstün
30 Sınıfın kadınları, kadınların sınıfı ve feminizm / Necla Akgökçe
32 Kürt kadınların sözlü tarihini okumak… / Zehra İpek
34 Farlılıklarımızla birlikte / Filiz Karakuş
36 Savaşla barış arasındaki bağ: Kadına yönelik erkek şiddeti/ Selin Çağatay
38 Türkiye’de kadın hareketinin demokratikleşmeye etkisi / İlkay Yılmaz
40 Feminizm ve ekolojist hareket / Özlem Barın
41 Mahkeme kapısında feminist olmak / Hülya Osmanağaoğlu
42 Seçim kapıdayken… / O. Meriç Eyüboğlu
44 Yuvarlak masa: Evlilikte “kıyamet” var?
48 “Kadınlarveçocuklar”a feminist merakla yaklaşmak / Ayşe Gül Altınay
50 Öykü: Reklamlar… / Meryem Fehime Oruç
52 Söyleşi: Ateş kadınlara değince / Asena Günal
54 Kadın sineması yetmez, yaşasın feminist sinema! / Deniz Ulusoy
56 Söyleşi: İlk feminist yayınevi: Ayizi / Öznur Subaşı
57 Mutfak Cadıları / Berrin Hatacıkoğlu Tek boyutlu kadın / Nacide Berber
58 Bellek: Kadınlar vardır, kadınlar her yerde… / Nuran Ağan
60 Türkiye’den haberler
64 Dünyadan haberler
66 Hiç şaşırmadık! Cezaevi mektupları

Yorumlara kapalıdır.