Yüzyıllardır Söylüyoruz: Kadınlarla Kadınlar İçin

Mutfak Cadıları (sayı 2, nisan 2010)

1913 ile 1921 arasında yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinden alınmıştır.

“… Biz Osmanlı hanımları kendimize mahsus inceliğimiz, kendimize mahsus âdat ve âdabımız vardır. Onlar, erkek muharrirler, bir kadının anlayabileceği ruhla anlayamazlar, lütfen bizi kendimize bıraksınlar, hayallerine baziçe buyurmasınlar!… Biz kadınlar hukukumuzu kendimiz bizzat kendi ictihatımızla müdafaa edebilir. Biz kadınlar milel-i kadime ve hazıra medeniyetleri arasında bambaşka mevkiler tutmuşuz. Erkekler bizi daima mahkûm, daima esir etmişlerdir. Erkekler yüzünden asırlarca hatta dünya dünya olalı çekmekte olduğumuz zulmün def’ini bugün biz erkeklerin mürüvvetinden istemeye tenezzül eder miyiz? Biz kadınlar, kadınlık dairesinde göstereceğimiz teali ve mevcudiyet sayesinde erkekleri vazife-i âdemiyetlerine ircaa icbar edeceğiz.

Biz, bizi iğfal edem muharrirrlerin sözlerine artık ehemmiyet vermeyeceğiz. Kadınlar erkeklerin enis-i canı imiş, refik-i ömrü imiş, aklın, iz’anın mütemmimi yuvanın nâzımı, idarenin nazırı velhasıl şerif-i hayatı imiş, daha bilmem ne imiş!… Bunların hepsi yalan!… Muharrirlerin bu tarif ve tavsifleri yalan olmakla beraber ince olan hissiyatımızı ihtizaza getiriyor, bizi aldatıyor. Bu aldanma yüzündendir ki hukukumuzu müdafaa edemiyor, daima erkeklere âtıl bir esir kalmışız. İnsanların dünyada şüyu bulduğu zamandan beri hal bu minval üzeredir. Erkek, kadın daima ayrı ayrı hayat takip etmiştir.

Biz zavallı kadınlar, erkekler nazarında daima bir meyve, bir meta halindeyiz. Amelimiz, hakk-ı hayatımız tahdit edilmiştir. Hem de hiçbir zaman tam mânasıyla erkeklere enis-i can, refik-i ömr, şerik-i hayat olamadık. Yuvamızın nâzımı, idaremizin nazırı dahi değiliz. Biz kadınları daima ayrı bir “daire-i hayat” içinde sıkmışlar, erkeklere esir, mahkûm eylemişlerdir” (Kadınlar Dünyası, 2009: 3, 4)

İhtiyaç duyarsanız: http://www.osmanlicaturkce.com

Kaynak: Kadınlar Dünyası 1. – 50. Sayılar, Haz: Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2009.

Yorumlara kapalıdır.