SFK: Siyaset Yasaklanamaz!/29 Mayıs 2009

British International School Yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk.

British International School Yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Özel mailleri okumak ahlaksızlıktır!
Siyaset yasaklanamaz!

Bugün, British International School’un Kütüphanesinde çalışan feminist arkadaşımız Hülya Osmanağaoğlu’nun işyerine ait olmayan mail adresinden özel yazışmalarına girilip, bu yazılarının içeriği nedeniyle 8 Mayıs tarihinde isten atılmasını protesto etmek için buradayız. Biz feministler, arkadaşımız Hülya Osmanağaoğlu’nun okulda çalıştığı saatlerin dışında feminist eylemlerde bulunmak ya da Kürt sorunu ve sosyalist politikaya ilişkin mesajlar yazmak nedeniyle işten çıkarılmasını protesto etmek için buradayız.
Biz feministler, bu konuda bugün yapılacak suç duyurusu ile British International School yetkililerinin arkadaşımızın özel yazışmalarını okuyarak işledikleri suçun yargıya taşınmasını sağlamasını istiyoruz.

Arkadaşımız Hülya Osmanağaoğlu’nun sadece okul dışındaki saatlere ilişkin mesajları değil, bizzat tek tek arkadaşlarıyla yaptığı özel yaşamına ilişkin yazışmaları dahi okunmuş ve bu mesajlar arkadaşımıza işten çıkarma/istifaya zorlama sürecinde tehdit nedeni olarak kullanılmıştır. Görülen o ki arkadaşımızın yazışmalarındaki tüm kişisel bilgiler hatta bankacılık işlemleri gibi mesajlarla teyit edilen belgelerine dahi gizlice girilmiştir.

Biz feministler Hülya’ya yapılanların bugün Türkiye’de birçok kişinin başına geldiğini biliyoruz. Siyasetle ilgilenenlerin, sendikal örgütlenme yapanların, hakkına sahip çıkanların patronlar tarafından işten atılma örnekleri çok fazla. Ancak bu esas atılma gerekçesi gizlenerek atılma nedeni olarak başka gerekçeler öne sürülüyor. İşten atılmalar genellikle kriz; ya performans düşüklüğü ile gerekçelendiriliyor. Arkadaşımız Hülya ise yazışmalarının politik içeriği nedeniyle polis çağırmakla tehdit edilip istifaya zorlanmıştır. Siyaset yapmanın suç olduğu gerekçesi, işten çıkarma nedeni olarak çıkış belgesine yazılmıştır.
Özel yazışmaları okumak, kaydetmek ahlaksızlık ve hukuksuzluktur. Bu ahlaksız tutumu protesto ediyoruz. Biz kadınlar feminist mücadelemizde veya özel yazışmalarımızda siyasetten ya da hastalığımızdan söz ettiğimiz ama mutluluğumuzu ama hüznümüzü paylaştığımız yazışmalar, kimsenin, ne işyerindeki patronun ne evdeki babanın ya da kocanın veya devletin denetiminde olamaz.diyoruz. Biz yazışmalarımızda ister aşkımızı yazarız ister aşkın siyasetini… Yani feminizm yaparız. İster Kürt sorunundan bahsederiz ister sosyalizmden ister patronumuzu kötüleriz, ister sevgilimizi…
İşyerlerinde siyaset yasağına karşıyız. İşyerinde evde ya da sokakta siyaset yasaklanamaz.
Biz kadınlar özel hayatımızın denetlenmesine, kurallarının çizilmesine, emeklerimiz, bedenlerimiz ve kimliklerimizin erkeklerin, devletin ve patronların denetiminde olmasına boyun eğmediğimiz buna isyan ettiğimiz için feminist siyaset yapıyoruz.
Hülya’ya ve Türkiye’de birçok çalışana yapılan bu insanlık dışı uygulamayı protesto ediyoruz
Hülya’nın özel yazışmalarına hukuksuz bir biçimde giren, üstüne siyaset yasağı koyarak onu işten çıkaran British International School yetkililerinin yargılanmasını istiyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması
Yasasın Feminist Mücadelemiz

29 Mayıs 2009/Sultanahmet Adliyesi

Yorumlara kapalıdır.