SFK Kadın Emeği Konferansı Duyurusu/12-13 Kasım 2011

Biz Sosyalist Feminist Kolektif olarak, hem bu topraklardaki feministlerin biriktirdiklerini hem de SFK olarak ürettiğimiz/önerdiğimiz kadın emeği politikalarını tartışmak üzere feminist yol arkadaşlarımızla ve uluslararası feminist hareketten dostlarımızla bir araya geliyoruz. Ücretli-ücretsiz emek kıskacına sıkışmış kadınların koşullarını ne tür politikalarla ve hangi yollardan geçerek dönüştürebileceğimizi tartışmak istiyoruz.

Patriyarkanın en önemli dayanağı ailede yaşanan cinsiyetçi işbölümü nedeniyle, erkekler için karşılıksız emek harcarken, her gün en az üç kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Ancak erkeklerden gelen bütün tehditlere rağmen vazgeçmiyoruz. Bizi erkeklerin şiddet politikaları karşısında güçlendirecek söze ve örgütlülüğe ihtiyacımız var.

Patriyarkanın kalın duvarlarıyla örülü evlerimizin dışına çıkabildiğimizde ise gölgesi hep üstümüze düşen patriyarka, sermaye ile işbirliği içinde, bizim ancak ucuz, güvencesiz, esnek ve niteliksiz emek olarak, ücretli emek gücüne katılmamızı mümkün kılıyor. Bu kısır döngüyü nasıl aşabileceğimizi birlikte tartışmak istiyoruz!

Maddeci ve sistem dışı bir feminizmin beden politikalarıyla, erkek şiddetine ve heteroseksizme karşı mücadeleyle, kadın emeği arasında bağ kurması gerektiğinin altını çizerek, akademik tartışmalara sıkışmadan ve erkek egemenliğine karşı pratikte bir mücadele vermenin gerekliliğini unutmadan, bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bu konferansı örgütlüyoruz.
Sunuş yapacak konuşmacılarımızı ve konularımızı da bu perspektifle belirlemeye çalıştık. Bizimle beraber düşünmek, tartışmak isteyen bütün kadınlarla bir arada olmak umuduyla…

12 Kasım Cumartesi

09:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşması
10:30-11:45 Birinci Oturum: “Kapitalizm ve Patriyarka” H. Hartman
11:45-12:00 Kahve Molası
12:00-13:00 Birinci Oturum Aktif Tartışma
13:00-14:00 Yemek Arası
14:00-15:15 İkinci Oturum: “Bakım Emeği” J. Gardiner
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:30 İkinci Oturum Aktif tartışma

13 Kasım Pazar

11:00-13:00 Üçüncü Oturum: “Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği” H. Hirata
13:00-14:00 Yemek Arası
14:00-15:00 Kapanış Oturumu: “Günümüzde Feminist Politika”
H. Hartmann, J. Gardiner, H. Hirata ve G. Acar Savran
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:30 Kapanış Oturumu Aktif Tartışma

* Konferans sadece kadınların katılımına açıktır.

Düzenleyen: sosyalist feminist kolektif
http://www.sosyalistfeministkolektif.org

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Fındıklı Kampüsü
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Konuşmacılar:

Heidi Hartmann
“Patriyarka-kapitalizm ilişkisi”

Jean Gardiner
“Ev ve bakım emeği”

Helena Hirata
“Kadın emeği/esnek çalışma koşulları”

Gülnur Acar Savran
“Günümüzde feminist politika”

**Konferans süresince simutlane çeviri yapılacaktır.

page-0 kadinemegi1

Yorumlara kapalıdır.