Torba Yasa’ya Esastan İtirazımız Var!

Uzun yıllardır art arda çıkarılan yasa ve yönetmelikleri sermayenin ve erkeklerin çıkarlarına uygun olarak yeniden düzenleyen Torba Yasa’ya da, tıpkı SSGSS’ye olduğu gibi, kadınların ev içi emeğini görmezden geldiği ve buna göre şekillenen çalışma biçimlerini kalıcılaştırdığı,  dolayısıyla kadınları aileye, babaya, kocaya mahkum etmeye devam ettiği için itirazımız var!

Torba Yasa cinsiyetçi istihdam politikalarını derinleştiriyor!

Kadınların yoğun olarak çalıştığı esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimlerini; ‘Çağrı üzerine çalışma, evden çalışma ve uzaktan çalışma’yı kayıt altına alıyor, böylelikle kadınların çalışma koşulları da ‘yasallaşmış’ oluyor.

  • Kadın işçi istihdam eden patrona işsizlik fonundan teşvik veriyor; ancak işe alımda pozitif ayrımcılık ve eşdeğer işe eşit ücret koşullarını getirmeyerek; kadınların işsiz kalmasını, işe girdiğinde de düşük ücret almasını engellemiyor
  • İstihdam ile mesleki eğitim arasında ayrılmaz bir bağ kuruyor; ancak kadınların mesleki eğitim görme koşullarına (para ve zaman) sahip olmadığını ve aile içindeki cinsiyetçi işbölümüne uygun olarak mesleki eğitim almaya yönlendirildiğini göz ardı ediyor!

Kadınların yoğun olarak çalıştığı yarım zamanlı işlerde, eksik günlerin primlerini tamamlama imkanı tanınıyor; ancak kadınlar bu ‘eksik günler’ için harcadıkları ücretsiz ev içi emekleri göz ardı edilerek borçlandırılıyor..

Torba Yasa, kadınların ev içindeki karşılıksız emeğini yok sayan ve kadını değil aileyi merkezine alan sosyal güvenlik sistemini güçlendiriyor

Kız çocuklarını yeniden, bakılmakla yükümlü olunan kişi olarak tanımlarken; kadınların sağlıktan yararlanma hakkını aileye, kocaya, babaya bağlıyor.

Esnek çalışan kadınlar babalarının, kocalarının sağlık güvencelerinden yararlanamadığı gibi çalışmadıkları günlerin genel sağlık sigortası primini ödemeye mahkum ediliyor.

Torba Yasa, yaşlı, hasta ve çocuk bakım hizmetlerinde kamu ve işveren yükümlülüğünü yok sayıyor!

Kadın-erkek memur çalışanlara, ağır hasta yakınlarına refakat için altı aya kadar uzatılabilecek ücretli izin izin hakkını veriyor; ancak bu iznin öncelikle erkek çalışanlarca kullanılmasına yönelik teşvik ve yaptırım koşulu koymadığı için, bakım hizmetlerini yine aileye ve aile içinde kadına yüklemeye devam ediyor!

Doğum sonrası kadın-erkek ebeveynlere 24 aya kadar izin alma hakkı tanırken, izin kullanan ebeveynlerin ücret ve özlük haklarını korumuyor; erkek ebeveynlerin bu izni almaları için hiçbir yaptırım ve teşvik getirmiyor!

Emzirme iznini uzatırken, emzirme odaları ve kreş açma konusunda bir yaptırım getirmiyor!

Kadınların aile içinde ev işi yaptığı ve bakım hizmeti verdiği yok sayılarak çıkarılan kimi yasaları yeniden düzenleyen Torba Yasa’ya esastan itiraz ediyoruz!

Ev ve bakım işlerine harcadığımız saatlerimizi, günlerimizi, yıllarımızı geri istiyoruz!

Hem evde hem işte çalışıyoruz ve çifte mesai yapıyoruz. Bu nedenle de erken emeklilik istiyoruz!

Aileye, evliliğe mahkum edilmeden tek başımıza yaşayabilmek için babadan ve kocadan bağımsız sağlık sigortası güvencesi ve işsizlik ödeneği talep ediyoruz!

Esnek değil, yarı zamanlı değil; güvenceli, eşdeğer işe eşit ücret ödenen işlerde çalışmak istiyoruz ve ‘erkek işleri’nde kota talep ediyoruz!

İşsizlik Fonu’ndan patronlara teşvik değil; iş arayan kadınlara prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın işsizlik maaşı verilmesini talep ediyoruz!

Borçlanma hakkı değil: alacaklarımız için sosyal güvence istiyoruz!

Özel hayatımızdan sorularınızın/ellerinizin çekilmesini ve meslek eğitimine kadınlar için kota getirilmesini talep ediyoruz!

İş hayatının her kademesinde yer almak ve özellikle de bize kapalı olan yönetim kademelerinde söz sahibi olmak için kota talep ediyoruz!

Çocukların babaları da var; erkeklerin gerçekten babalık yapmalarını sağlayacakları devredilemez babalık izni istiyoruz! 50 kişinin çalıştığı her iş yerine kreş, 50 kişinin altında çalışanı olan iş yerlerinden ise kreş için ödenek talep ediyoruz!

Ücretli ya da ücretsiz bakımın kadınların işi olmaktan çıkmasını ve hasta, yaşlı bakımevleri açılmasını istiyoruz!

SOSYALİST FEMİNİST KOLEKTİF

Yorumlara kapalıdır.