Kadın Örgütlerine ve Feministlere… /2015 Kamp sonrası duyuru

Sosyalist Feminist Kolektif olarak sekizinci kampımızı 28-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirdik. SFK deneyimini feministlere açacağımız, nasıl bir politik hat ve nasıl bir feminist örgütlenme tartışmasını da yürüteceğimiz bir sürece karar verdik. Bugüne kadar eylem birlikteliği yaptığımız sokakta yan yana geldiğimiz kadın örgütlerine ve feministlere geldiğimiz noktayı açıklamayı bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu süreçte Sosyalist Feminist Kolektif kurumsal adıyla yaptığımız tüm faaliyetleri durdurma ve bir örgütlenme olarak SFK’yı dondurma kararı aldık.

SFK kendisini yedi yıl boyunca bütünlüklü bir politika yapmaya çalışan, devletten-sermayeden ve erkeklerden bağımsız bir örgüt olarak tarif etti. Bunun yanı sıra kalabalık ve geniş bir örgütlenme modeline dönüştü.

SFK’nın bu topraklarda feminist politikanın odaklarından biri olmayı kotardığını söyleyebiliriz. Pek çok kadını buluşturan, sokak mücadelesini canlı tutmaya çabalayan bir deneyim oldu.

Ancak son üç yıl, (ki genel bir tespit olması bakımından verilen bir tarih) politik tıkanmalar yaşadığımız, örgütsel sorunlarla baş etmeye çalıştığımız, duygusal kırılmaları da barındıran bir süreç oldu.

Her uzun soluklu mücadelede olduğu gibi biz de tüm bu yedi yıllık deneyimde bazı ayrılıklar, uzaklaşmalar yaşadık. Her ayrılığın, uzaklaşmanın dayanışmamızı, feminist politikamızı eksilttiğini hissettik; bu uzaklaşmaları anlamaya, sonraki süreçleri bu durumları azaltacak şekilde örmeye çalıştık. Bazen birbirimizi anladık, bazen farklı noktalara düştük…

Bu durumun bizi SFK’nın geleceğine ilişkin kolektif bir karar alma aşamasına getirdiğini gördük. Aramızda farklı eğilimler ortaya çıktı. Bu eğilimleri olabildiğince yansıtacak bir tartışma süreci de bu ihtiyaçtan doğdu.

Ayrılıklara, uzaklaşmalara rağmen feminist politika ve kadın kurtuluşu mücadelesinde birlikte olmaya devam edeceğimizi her zaman bildik, biliyoruz.

PEKİ YA BUNDAN SONRASI ?

Gelinen aşamanın SFK’ya özel olmadığına, ama SFK’nın bir anlamda bütün feministlerin de deneyimi olduğuna ve tüm feministleri ilgilendirdiğine inanıyoruz. SFK, özgünlüğü kadar, feminist örgütlenmelerde yaşanan sorunların çoğunu içinde barındırmasıyla da önemli bir deneyimdi bizler için. Feminist hareket, eleştirel tutumla kendini değerlendirme, deneyimleri ışığında yeniden şekillenme ve birliktelik zeminlerini yeniden güçlendirmeyi her zaman başardı.

Örgütlenme tartışmalarını derinleştirerek, “nasıl bir feminist politika ve ne tür araçlar?” sorularını feminizmin örgütlenmesinin çeşitliliği ile geçmiş deneyimleri dikkate alarak değerlendirebilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tartışmaları iki temel soru üzerinden yürütmenin anlamlı olabileceğine inanıyoruz “Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir feminist politika örmeliyiz?” ve “bunun için nasıl bir feminist örgütlenmeye ihtiyacımız var?”

Tüm feminist yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğimiz, feminist politika yapma biçimleri ve feminist örgütlenme modellerine dair yol gösterici tartışmaları içeren ve feminist hareketi besleyen bir süreç olacağını umut ediyoruz. Biliyoruz ki feminizm, örgütlü mücadele ile sınırlı değil; aslolan kadın kurtuluş mücadelesinin sürekliliği.

Seçimler sonrası 4 aylık bir zaman diliminde murat ettiğimiz biçim ve içerikte bir tartışma sürecini önümüze koyduk. Feminist yol arkadaşlarımızla birlikte 1 Kasım seçimleri sonrasında böylesi bir tartışmayı kolektif olarak yürütmeyi planlıyoruz. Bu sürecin kendi iç dinamikleri hepimizi nereye getirir? Şimdiden yanıtını verebileceğimiz bir şey değil. Politik farklılıkları netleştirmenin; farklı da olsak, ayrı da olsak, birlikte güçlü bir kadın kurtuluş mücadelesini yürütebilmemize önayak olacağına inanıyoruz.

Tartışma sürecini örgütlemek, tartışma konuları ve sorularını belirlemek için bir komisyon oluşturduk. Komisyon, bu tartışma sürecini yapılandırmak, örgütlemek, internet gibi farklı tartışma platformlarını oluşturmak, tartışmaları derlemek gibi sorumluluklar üstlendi.

Bu süreci şimdilik bahsettiğimiz iki başlık altında planladık: Öncelikle tartışma takvimini ve başlıkları oluşturabilmek için önerilerinizi, tartışmaları zenginleştirecek sorular, metinler ve yazılı görüşleri feministorgutlenme@gmail.com adresine göndermenizi diliyoruz. İkinci olarak; bu tartışmayı yüz yüze örebilmeyi amaçladığımız kadar, fiziki olarak tartışmalara katılamayacak kadınları da sürece dahil edebilecek mekanizmalar örgütlemeyi hedefliyoruz (blog… web sayfası vs)

Umuyoruz ki tartışma hedefimiz karşılık bulur ve birlikte etkili, verimli bir süreç yaşayabiliriz.

Dayanışmayla…

 

 

Yorumlara kapalıdır.