AKP’nin Kadın İstihdam Paketi: Kime Müjde?!

yogurtcu-forum-111AKP’nin sözde kadın istihdamı paketine karşı seferberlik ilan eden kadın ve emek örgütlerinin ilk sokak eylemi 1 Kasım Cuma akşamı İstanbul forumlarından kadınların katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğurtçu Kadın Forumu’nun çağrısıyla yapılan eyleme Göztepe, Ümraniye, Koşuyolu, Abbasağa gibi farklı forumlardan yaklaşık 60 kadın dövizleri ile katıldı. Kadıköy iskelesinde hazırladıkları bildiriyi okuyan kadınlar, AKP’nin kadın istihdam paketini temsil eden bir kutudan çektikleri yasalarla kadınları emeğinin nasıl güvencesizleştirileceğini, nasıl eve mahkum edileceğini anlattılar.

Kadınların hazırladıkları bildiri şöyle:

Kadın ve emek örgütleri ile görüşülmeden, oldu-bittiyle hazırlanan kadın istihdam paketi Kasım ayında Meclis’e getirilecek. “Kadınlara müjde doğum izni artıyor” haberleriyle duyurulan bu paket aslında,

* Kadınları esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere sevk ediyor,

* Cinsiyetçi işbölümünü pekiştiriyor,

* Kadınları aileye, eve, kocaya mahkum ediyor. Kadınları çok çocuk yapmaya teşvik eden, sermayeye ucuz işgücü yaratmayı hedefleyen, kadınların hayatını ve geleceğini ipotek altına alan bu pakete karşı tüm kadınları direnmeye çağırıyoruz!

AKP hükümeti “Evden çalışma imkanı getirilecek” diyor.  

Biz kadınlar diyoruz ki, bu bir “imkan” değil kadınların eve hapsedilmesi, güvencesizleştirilmesi, yarı zamanlı ve düşük ücretle çalıştırılması demek. Yarı zamanlı, ev eksenli, güvencesiz işlerde çalışmaya mahkum olması, ev içinde çocuk, yaşlı, hasta, engelli bakımına ve ev işine harcadığımız zamanın artması demek. Esnek çalışma hem ücretlerimizi düşürecek hem de bizi düzenli gelirden mahrum bırakacak. Sigorta primlerimiz aksadığı için emekli olmamız imkansız hale gelecek. Babanın, kocanın sağlık sigortasına, emekli maaşına mecbur kalacağız.

AKP hükümeti “Özel İstihdam Büroları”nı devreye sokuyor.

Biz kadınlar diyoruz ki, kölelik koşullarını dayatan özel istihdam bürolarının bu bahaneyle önünün açılmasına karşıyız. Bu bürolar aracılığıyla doğum iznine giden kadının yerine (en fazla 6 ay süreyle) yine kadın işçi kiralanacak. İş güvencemizin kalmaması ile birlikte hepimiz kiralık işçi durumuna düşeceğiz.

AKP hükümeti “doğum yapan kadın kısmi zamanlı çalışacak” diyor. 

Biz kadınlar diyoruz ki, “kısmi zamanlı çalışma” çocuk doğuran bütün kadın kamu çalışanlarının yarı zamanlı statüye geçirilmesi anlamına geliyor. Bu durum işyerlerinde var olan cinsiyet eşitsizliğini güçlendirecek. Özel sektörde ise, doğum yapan kadının kaç saat çalıştırıldığını denetleyen bir mekanizma zaten yok, işverenin keyfi tutumuna bağlı kalacak. 

AKP hükümeti, “doğum iznini uzatıyoruz” diyor. 

Biz kadınlar diyoruz ki, paketin en büyük balonu çabuk söndü. 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılacağı söylenirken patronların itirazları ile 18 haftaya indirildi. Zaten özel sektörde çalışan kadınların çoğu doğum izninin tamamını kullanamıyor. Tersine birçok kadın hamilelik nedeniyle işe alınmıyor, mobbinge maruz kalıyor ya da işten çıkarılıyor.

AKP hükümeti “kadınlar doğumdan sonra işe geri dönebilecek” diyor.

Biz kadınlar diyoruz ki, hamile ve çocuk doğuran kadınların işten atılması zaten yasal değil. Buna rağmen hamile kadınlar başka gerekçelerle işten çıkarılıyor. “Devlet buna göz yumuyor”.

Peki, Biz Ne İstiyoruz? 

Çalışmak istiyoruz ama esnek değil.

Ücretler düşürülmeden çalışma saatleri tüm çalışanlar için kısaltılsın.

Tam zamanlı sigorta, sağlık ve emeklilik güvencesi istiyoruz.

Evli veya bekar, ücretli bir işte çalışmayan kadınlar için kocaya ya da babaya bağlı olmayan ücretsiz sağlık güvencesi ve emeklilik hakkı istiyoruz.

Ev eksenli çalışan, gündelikçi, tarım işçisi kadınlar için çalışma süreleri ve yerlerine bakılmaksızın sosyal güvenlik hakkı, yıpranma payı hakkı ve çocuk sayısına bakılmaksızın erken emeklilik istiyoruz.

Annelik izni yerine ebeveyn izni getirilsin, erkekler de çocuk baksın.

Tüm çalışanların kreş hakkı olsun.

Evde çalışan kadınlar için de 24 saat açık, ücretsiz mahalle kreşleri açılsın.

Yorumlara kapalıdır.